Sirkelslag

Sirkelslag Young is het groot grootste online spelprogramma van Nederland. Op vrijdagavond 2 februari speelden gelijktijdig meer dan 650 kerken en dus duizenden jongeren een spel tegen elkaar. Het thema dit jaar was “onvoorwaardelijke liefde”. Dit is uitgewerkt op basis van het Bijbelverhaal van Ester en koning Mordechai. Het totale spel bestond weer uit 7 onderdelen, die te maken hadden met het Bijbelverhaal. Voor ieder onderdeel was een spel opgezet en kon je punten behalen die online werden doorgegeven. Verder kan je online je ervaringen delen via social media.
 
Omdat je voor sirkelslag young een team van 10 tot 15 jeugdleden nodig hebt, is er door de jeugdkapel voor gekozen om dit jaar sirkelslag samen met een jeugdgroep van de Bethelkerk te spelen onder de naam van Geertbethels. Op 2 februari hebben we gespeeld met 13 jeugdleden en 5 begeleiders waarvan 2 van de Bethelkerk.

Opdrachten, zie ook fotoalbum op deze website.
•    de schoonheidsbehandelingen die ester een jaar lang moest ondergaan voorzet ze werd voorgesteld aan koning Mordechai  
•    geheimtaal: het ontcijferen van zinnen in morsecode, vlaggenalfabet en braille  
•    rechte rug: ondanks hindernissen/tegenslagen je rug recht houden  
•    tranen vloeien: potloden door een zakje met water steken zonder dat er tranen vloeien
•    overwin je angst: het met een stokje eten van meelwormen
De Geertbethels hebben het goed gedaan; in de voorlopige uitslag zijn ze 1e in de regio geworden en landelijk geëindigd op de 24e plaats.

Cornel Ngaleku Children Centre


NIEUWSBRIEF VANUIT DRIEWEGEN (NR.34) klik hier voor een directe link.

Beste Ronald en diaconie van de Geerteskerk,

Ik begreep van Piet de Haas dat de opbrengst vanuit de decembercollecte €1400,- heeft opgebracht.
Dit is een prachtig resultaat en een belangrijk fundament voor een kleine bakkerij op het terrein van kindercentrum in Leto
Namens het bestuur van de stichting CNCC wil ik de diaconie heel erg bedanken voor dit initiatief. 
Het is echt hartverwarmend, deze steun voor het centrum vanuit een inmiddels jarenlange betrokkenheid van de Geerteskerkgemeenschap
We zijn nog in afwachting van de opbrengst van de actie bij Bakker Boer die binnenkort bekend zal worden.
Ik ga daarna de PZC  laten weten hoe we er met alle bijdragen voor staan en wat dit in concreto betekent voor de kinderen van het centrum

Dank en groet
Ane Zandee

Project Cornel: bakkerij en de Watoto-bol
Elke dag vers brood van de bakker of wellicht de supermarkt. Bij ons is het heel normaal, maar in Tanzania nog niet. Een nieuwe actie moet daar verandering in brengen.
Op het terrein van het kindercentrum en de daarnaast liggende Maktau-lodge, werkt een enthousiaste kok die naast het koken ook graag brood bakt voor de kinderen. Er is één probleem: hij heeft er nauwelijks faciliteiten voor. Zo ontstond in Nederland het idee om geld te gaan inzamelen, zodat bij het centrum een kleine bakkerij kan worden gebouwd. “De kinderen kunnen dan wat vaker brood eten”, legt Kloetingnaar Ane Zandee van de Nederlandse stichting CNCC uit. “Maar de bakkerij kan ook een functie gaan vervullen voor de lokale bevolking. Het is bovendien de bedoeling dat de bakkerij als een soort leerbedrijf gaat fungeren.”
 
Ook marketingbureau Wigman/van Dijk uit Kloetinge en Bakker Boer zijn bij het initiatief betrokken geraakt. Bakker Boer speelt een belangrijke rol in de eerste actie waarmee geld gaat worden ingezameld. Er worden in alle vestigingen speciale broden in de vorm van de berg Kilimanjaro verkocht. Van elk brood is 50 cent bestemd voor de toekomstige bakkerij in Leto. “De inschatting is dat daar ongeveer tien- tot vijftienduizend euro voor nodig is”, zegt Zandee. “We hopen dat deze actie een stevige eerste aanzet zal zijn.”
 
De broden zijn de rest van het jaar te koop. Eind december is duidelijk hoeveel geld de verkoop ervan in het laatje heeft gebracht. “De verwachting is dat er nog meer acties gaan volgen”, zegt Zandee. “We hopen trouwens dat ook in Tanzania zelf middelen beschikbaar worden gesteld.” Dat er vanuit Nederland wat verouderde, maar nog goed bruikbare apparatuur richting het Afrikaanse land gaat, is in elk geval een flinke kostenbesparing. Een toevalstreffer (?) was dat Sjako Boer afgelopen zomer tijdens zijn vakantie Peter Linssen tegen het lijf liep die goed bevriend is met een specialist op het gebied van het opzetten van bakkerijen in Afrika. Hij heeft een ontwerp voor de toekomstige kleine bakkerij in Leto gemaakt. “We hopen dat de inwoners van Zuid-Beveland het broodje massaal gaan kopen”, besluit Zandee. "En in de bakkerswinkels is de groei van het project te volgen". Ook via de nieuwsbrief van Cornel houden we jullie graag op de hoogte.Kidsclub

Geerteskerk Kidsclub 18 november 2018.
Hier weer een verslag van onze toffe club. De vorige Kidsclub stonden we met onze voeten in het water, dit keer was vuur een belangrijk element. Sirkelslag Kids de leuke, jaarlijkse, nationale wedstrijdavond van JOP (van de PKN) was op zestien november en daar deed onze Kidsclub voor de tweede keer aan mee. Eerst samen gegeten van de heerlijke wafels van Ronald met slagroom en vers fruit, jummie! En wij hadden een nieuw lid van onze club
........
Hallo allemaal,
 Ik ben Jasmijn en ik heb met de Geerteskidsclub meegedaan aan Sirkelslag.
Het was mij eerste keer om hierbij te zijn, maar ik vond het heel leuk.
 We deden hele grappige en spannende opdrachten en spelletjes, zoals bellen om suikerklontjes te verkopen en een spel met vuur en gel. Ook hebben we nog een lied geschreven, gezongen en gedanst.
 Els belde me net op dat we van de 360 deelnemers tweede zijn geworden. Daar werd ik heel blij van.
 Groetjes,
 Jasmijn van “t veen


Geerteskerk Kidsclub 21 september.
Op vrijdag 21 september hebben we met de kidsclub een avond georganiseerd over waterdieren. Waterdieren vinden veel mensen wat eng; maar als je goed naar ze gaat kijken zijn het prachtige dieren die geheel zijn aangepast aan hun leefomgeving. Het zijn echte wondertjes van de natuur.
Na een inleiding over waterdieren zijn, door de kinderen, waterdieren uit de vate (dit is een oude drinkput voor vee) van Kloetinge gevangen. Verder was al eerder een emmer waterdieren geschept uit een vijver van de Meulpit. Alle waterdieren zijn bekeken en met zoekkaarten op naam gebracht.
Sommige dieren zijn ook bekeken onder een preparatiemicroscoop (opvallen licht) of onder een gewone microscoop (doorvallend licht) zoals een bloedzuiger, larven van libellen (zowel van waterjuffers als glazenmakers) en eendagsvliegen, wantsen en rode muggenlarven.
Op het einde van de bijeenkomst is, op basis van de op naam gebrachte waterdieren, ook gekeken wat de dieren zeggen over de waterkwaliteit. Helaas kwam de kwaliteit van de vate, een bijzonder karakteristiek Zeeuws plekje, eruit als verontreinigd water.
Het was een mooie bijeenkomst waarbij alle kinderen met veel enthousiasme hebben meegedaan.
Het was mooi om te zien dat een, in de vate gevangen, bloedzuiger niet als eng werd gezien maar als prachtig diertje.
Joan van der VeldenGeerteskerk Kidsclub  18 mei.
Bij deze kidsclub op 18 mei hadden we een gezellig vuurtje bij Pam thuis. Ook onze ouders waren er bij die mochten voor ons koken lekkere saté, hamburgers met frietjes.
En we deden een spel waarbij Helmine geblinddoekt werd. We moesten wel op tijd zeggen van een afstapje, anders was ze gevallen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Bij het spel leerden we elkaar te vertrouwen.
Daarna werd een verhaal verteld door Jacoline over 2 soldaten die vrienden worden terwijl ze vijanden waren. Dat was een mooi verhaal.
De toren van Babel en de toren beklimming alles wat we met de kids club hadden gedaan weer terugkwam in dit verhaal.

We waren met Mika, Finn, Horizio, Pam en Judith. Jammer dat Johan niet kon. We vonden het allemaal heel leuk. Mika hielp Rob met het vuurtje. Horizio kon goed uitbeelden, en de rest was lekker bezig. Het allerleukste vonden wij het bij elkaar zijn en het eten. Wij hebben een top club!!!
Tot de volgende keer.
Met vriendelijke groeten Pam en Judith.


Kidsclub 6 april 2018
Door verslaggever Horizio Hinneman en Jacoline de Koe

Op vrijdag 6 april 2018 kwam de Kids Club weer bij elkaar. Johan, Mika, Finn, Judith, Pam en Horizio hadden er weer reuze zin in. Wat zouden Els en Corina nu weer bedacht hebben? De vorige keer was geëindigd met een cliff-hanger: na het oplossen van allerlei codes zagen we Edwin met een grote sleutel bij een deur. Welke deur was dat? We braken de code en hadden het antwoord goed: de deur van de toren van Kloetinge! Zou die deur nu opengaan? En wat zouden we te zien krijgen?
Na een gezellige maaltijd, waarbij ook Edwin, Ronald – onze jeugdouderling – Gerard – de directeur van de school waar Pam op zit - Simone en Lieke aanwezig waren, was het dan eindelijk zover………. Het spel kon beginnen
Horizio Hinneman interviewde wat kinderen om te weten hoe leuk of leerzaam ze het vonden. 
Judith: “Ik vond het leuke activiteiten om te doen, en je leert er ook nog eens wat van.”  Horizio: “wát leer je er van?”  Judith: “je leert er van over God.”  Pam: “Ik vond het foto-s maken leuk, omdat je dan heel ver ziet. Als je foto-s maakt op de toren van de Geerteskerk, dan zijn die foto-s nutteloos, want het uitzicht is zó al mooi!”

Wat Horizio Hinneman geleerd heeft van de Kids Club 6 april:
 “199 tredes heb ik tot nu toe geteld. En beklommen. Maar Finn en Mika, die denken 198 tredes beklommen te hebben. Dit is waanzinnig wat we gedaan hebben. De toren die daarbovenop de kerk staat, heeft de Kids Club  beklommen.
Het was wel een klus om naar boven te komen, en naar beneden, maar in ieder geval heb ik 2 keer geteld. Één keer heb ik naar boven geteld, en nog een keer naar beneden, gewoon voor de zekerheid. En steeds kwam ik uit op, juist, je hebt het al geraden: 199 tredes! En die hebben wij beklommen! “

“Heel trots zijn we ook op Mika”, vult Jacoline aan. “Hij overwon zijn angst en is mee geklommen tot de eerste verdieping. Daar troffen we een Duitse soldaat. Die zat daar al vanaf 1943! Hij durfde zelf niet naar boven, maar wilde weten hoe het met zijn kameraden was in de andere dorpen. Of wij maar even naar boven wilden om foto-s te maken van de andere kerktorens die we konden zien. Dat heeft Pam supergoed gedaan! Johan protesteerde nog wel wat. Hij wilde “de vijand” niet helpen en heeft het ook niet zo op hoogtes. Maar omdat we allemaal weten dat de oorlog voorbij is en Duitsers en Nederlanders nu weer vrienden kunnen zijn, hebben we toch gedaan wat de soldaat vroeg. Kon hij zelf zien, via ons, dat het inmiddels vrede is. Misschien durft hij dan nu de toren ook weer uit…. Wat ik mooi vond is, dat we, toen we weer helemaal beneden waren, allemaal een medaille kregen van de soldaat. Voor bewezen moed! Ik vind ons een heel bijzondere club. Ieder kind is anders, maar samen hebben we het toch maar mooi gedaan: de code opgelost, elkaar geholpen, en veilig weer beneden. Ja, ik heb zelf ook hoogtevrees, dus ik weet hoe eng het kan zijn, een dergelijke torenbeklimming. Dan moet je echt iets overwinnen….”

Horizio wil nog even wat aanvullen van wat hij ook gehoord heeft bij de Kidsclub:
“Wist je ook dat er eens een keer een hele grote brand plaatsvond?? Nee?? Dan weet je het nu! Echt héél Kloetinge stond niet meer zoals het stond. Behalve… die ene kerktoren die wij beklommen hadden, bleef gewoon in leven. Dat is best wel knap, want heel Kloetinge stond niet meer zoals hij stond, behalve die toren!! Die goeie ouwe toren. Respect voor onze toren, want die heeft een hele grote brand overleefd!!!”

Dankjewel voor het lezen van dit stukje. Horizio hoopt dat hij op 18 mei, weer iets spectaculairs gaat meemaken. Dan is het de volgende Kids Club. Pinksteren en pinkstervuur is dan het thema; we gaan zelf een vuur aanleggen, een spannend Bijbelverhaal horen en met elkaar eten. Dit keer zijn ook onze ouders welkom. Die kunnen dan mooi voor het eten zorgen!


Horizio Hinneman en Jacoline de Koe

Kidsclub 6 april 2018
Door verslaggever Horizio Hinneman en Jacoline de Koe


Op vrijdag 6 april 2018 kwam de Kids Club weer bij elkaar. Johan, Mika, Finn, Judith, Pam en Horizio hadden er weer reuze zin in. Wat zouden Els en Corina nu weer bedacht hebben? De vorige keer was geëindigd met een cliff-hanger: na het oplossen van allerlei codes zagen we Edwin met een grote sleutel bij een deur. Welke deur was dat? We braken de code en hadden het antwoord goed: de deur van de toren van Kloetinge! Zou die deur nu opengaan? En wat zouden we te zien krijgen?
Na een gezellige maaltijd, waarbij ook Edwin, Ronald – onze jeugdouderling – Gerard – de directeur van de school waar Pam op zit - Simone en Lieke aanwezig waren, was het dan eindelijk zover………. Het spel kon beginnen


Horizio Hinneman interviewde wat kinderen om te weten hoe leuk of leerzaam ze het vonden. 
Judith: “Ik vond het leuke activiteiten om te doen, en je leert er ook nog eens wat van.”  Horizio: “Wát leer je ervan?”  Judith: “je leert ervan over God”.  Pam: “Ik vond het foto-s maken leuk, omdat je dan heel ver ziet. Als je foto-s maakt op de toren van de Geerteskerk, dan zijn die foto-s nutteloos, want het uitzicht is zó al mooi!”

Wat Horizio Hinneman geleerd heeft van de Kids Club 6 april:
 “199 treden heb ik tot nu toe geteld. En beklommen. Maar Finn en Mika, die denken 198 treden beklommen te hebben. Dit is waanzinnig wat we gedaan hebben. De toren die daarbovenop de kerk staat, heeft de Kids Club beklommen.
Het was wel een klus om naar boven te komen, en naar beneden, maar in ieder geval heb ik 2 keer geteld. Één keer heb ik naar boven geteld, en nog een keer naar beneden, gewoon voor de zekerheid. En steeds kwam ik uit op, juist, je hebt het al geraden: 199 treden! En die hebben wij beklommen! “

“Heel trots zijn we ook op Mika”, vult Jacoline aan. “Hij overwon zijn angst en is mee geklommen tot de eerste verdieping. Daar troffen we een Duitse soldaat. Die zat daar al vanaf 1943! Hij durfde zelf niet naar boven, maar wilde weten hoe het met zijn kameraden was in de andere dorpen. Of wij maar even naar boven wilden om foto-s te maken van de andere kerktorens die we konden zien. Dat heeft Pam supergoed gedaan! Johan protesteerde nog wel wat. Hij wilde “de vijand” niet helpen en heeft het ook niet zo op hoogtes. Maar omdat we allemaal weten dat de oorlog voorbij is en Duitsers en Nederlanders nu weer vrienden kunnen zijn, hebben we toch gedaan wat de soldaat vroeg. Kon hij zelf zien, via ons, dat het inmiddels vrede is. Misschien durft hij dan nu de toren ook weer uit…. Wat ik mooi vond is, dat we, toen we weer helemaal beneden waren, allemaal een medaille kregen van de soldaat. Voor bewezen moed! Ik vind ons een heel bijzondere club. Ieder kind is anders, maar samen hebben we het toch maar mooi gedaan: de code opgelost, elkaar geholpen, en veilig weer beneden. Ja, ik heb zelf ook hoogtevrees, dus ik weet hoe eng het kan zijn, een dergelijke torenbeklimming. Dan moet je echt iets overwinnen….”

Horizio wil nog even wat aanvullen van wat hij ook gehoord heeft bij de Kidsclub:
“Wist je ook dat er eens een keer een hele grote brand plaatsvond?? Nee?? Dan weet je het nu! Echt héél Kloetinge stond niet meer zoals het stond. Behalve… die ene kerktoren die wij beklommen hadden, bleef gewoon in leven. Dat is best wel knap, want heel Kloetinge stond niet meer zoals hij stond, behalve die toren!! Die goeie ouwe toren. Respect voor onze toren, want die heeft een hele grote brand overleefd!!!”

Dankjewel voor het lezen van dit stukje. Horizio hoopt dat hij op 18 mei, weer iets spectaculairs gaat meemaken. Dan is het de volgende Kids Club. Pinksteren en pinkstervuur is dan het thema; we gaan zelf een vuur aanleggen, een spannend Bijbelverhaal horen en met elkaar eten. Dit keer zijn ook onze ouders welkom. Die kunnen dan mooi voor het eten zorgen!


Horizio Hinneman en Jacoline de Koe

Nieuws van de jeugdkapel

De Jeugdkapel is bedoeld voor alle jongeren van 12, 13, 14 en 15 jaar, die niet meer naar de kindernevendienst en/of de basiscatechese gaan.  De bijeenkomsten zijn 1x per maand (oktober t/m juni), tijdens de kerkdienst, bij iemand van de begeleiders thuis. Iedere jongere krijgt per keer persoonlijk een uitnodiging toegestuurd.

Nieuws van de kindernevendienst.

Inlichtingen bij:
Mevr J. Kole | Tervatenseweg 40 | 4481 PB Kloetinge | Tel.: 0113 227753.
E-mail: mckole@zeelandnet.nl

Hoi jongens en meisjes,
De verhalen en liedjes tijdens de dienst in de kerk zijn vaak voor veel kinderen moeilijk te begrijpen. Daarom is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar iedere zondag kindernevendienst.
We starten samen met alle grote mensen in de gewone kerkdienst, zodat je al een beetje de sfeer en rituelen kan leren kennen. Na ongeveer een kwartiertje gaan we na een praatje met de dominee naar onze eigen ruimte. Daar wordt een verhaal uit de bijbel verteld. Vervolgens bespreken we met elkaar wat we ervan kunnen leren voor ons eigen leven, zoals hulpvaardig zijn, samen delen, vriendelijk zijn, aandacht voor elkaar en geloof in God en Jezus. Naast verhalen vertellen doen we ook spelletjes, zingen liedjes en maken knutsels, deze mag je meenemen naar huis om er thuis nog eens over na te praten.
Naast de normale zondagse diensten zijn er ook speciale gebeurtenissen door het jaar heen. Tijdens de Adventstijd en de Veertigdagentijd werken we met projecten rondom een bepaald thema. En op de zondag voor Pasen, Palmpasen, gaan we met versierde takken door de kerk. Ook is er tijdens de Kerst altijd een speciale viering voor kinderen waar we dan een musical spelen.
Tijdens de laatste zondag voor de vakantie nemen we afscheid van de oudste kinderen die de basisschool verlaten, met daarna een afsluitend feest voor alle kinderen.
Lijkt het je leuk om met de kindernevendienst mee te doen, dan ben je van harte welkom. Kom gerust een keertje kijken!
Voor je jonge broertje of zusje is er crèche tijdens de dienst.


  Gemeente rond de Geerteskerk Kloetinge.
Contact