Geertes Jeugd Club aan het woord:

Met de kinderen: Jeugdclub
Op 6 oktober was het jeugdclub. “We hebben soep gemaakt met een soepsteen”, vertelt Pam.
“Jacoline vertelde het verhaal van “de soepsteen” en wij sneden de groenten en draaide gehaktballetjes, alles ging bij de steen in het kokende water.” Het verhaal was dat een man niks had behalve heel veel honger. In een dorpje zaten heel veel mensen bij elkaar maar er stond niks op tafel. De meneer vertelde over de soepsteen, die kon je in het water koken en dan kreeg je lekkere soep!
Dat dat wilde ze wel eens zien. Vervolgens zei de man dat een prei de soepsteensoep misschien nog wel lekkerder zou maken. Nou die had iemand nog wel…. Een ander haalde dan nog maar even een paar wortels en iemand had nog wat gehakt over. “Wij van de Jeugdclub hadden ook allemaal iets meegenomen en zo ontstond onze soep! Met delen maakten we van niets (water en steen) iets !!
Gaaf hè:) en hij was erg lekker.”
“Ook hebben we over het verhaal van het brood en vissen gehad. Om samen brood te delen hebben we dat boven een vuurtje gebakken. Dat smaakte al goed maar gelukkig waren er ook nog marshmallows. En we konden lekker kletsen.” Aldus Judith en Jasmijn.
Met de kinderen: Startdienst
Tijdens de startdienst gaven de kinderen hun eigen invulling van het thema “Wie Volgt?!”.
We lazen het verhaal uit Jozua, waar het volk Israël, na de tocht door de Jordaan, 12 stenen op stelt aan de oever. Dit om te herdenken “wij zijn hier geweest” en dat ouders dit later aan hun kinderen kunnen vertellen. We hebben allemaal een steen versierd en beplakt en teksten er bij uit het bijbelverhaal. Deze liggen nu een heel jaar in de stiltehoek als teken: “wij zijn hier geweest”. De kinderen wilde ook iets actiefs bijdragen aan de kerk. Daarom hebben ze tijdens de laatste Jeugdclub ook pakjes koek versierd. Met eigenwijze etiketten. De koekjes werden actief aan de man gebracht tijdens het koffiedrinken. De opbrengst van € 95,-- werd door de trotste kinderen overhandigd aan Coby van de diaconie. Dit komt ten goede aan het Cornel Ngaleku Children Center.
Horizio Hinneman.

Cornel Ngaleku Children Centre


NIEUWSBRIEF VANUIT DRIEWEGEN (NR.34) klik hier voor een directe link.

Beste Ronald en diaconie van de Geerteskerk,

Ik begreep van Piet de Haas dat de opbrengst vanuit de decembercollecte €1400,- heeft opgebracht.
Dit is een prachtig resultaat en een belangrijk fundament voor een kleine bakkerij op het terrein van kindercentrum in Leto
Namens het bestuur van de stichting CNCC wil ik de diaconie heel erg bedanken voor dit initiatief. 
Het is echt hartverwarmend, deze steun voor het centrum vanuit een inmiddels jarenlange betrokkenheid van de Geerteskerkgemeenschap
We zijn nog in afwachting van de opbrengst van de actie bij Bakker Boer die binnenkort bekend zal worden.
Ik ga daarna de PZC  laten weten hoe we er met alle bijdragen voor staan en wat dit in concreto betekent voor de kinderen van het centrum

Dank en groet
Ane Zandee

Project Cornel: bakkerij en de Watoto-bol
Elke dag vers brood van de bakker of wellicht de supermarkt. Bij ons is het heel normaal, maar in Tanzania nog niet. Een nieuwe actie moet daar verandering in brengen.
Op het terrein van het kindercentrum en de daarnaast liggende Maktau-lodge, werkt een enthousiaste kok die naast het koken ook graag brood bakt voor de kinderen. Er is één probleem: hij heeft er nauwelijks faciliteiten voor. Zo ontstond in Nederland het idee om geld te gaan inzamelen, zodat bij het centrum een kleine bakkerij kan worden gebouwd. “De kinderen kunnen dan wat vaker brood eten”, legt Kloetingnaar Ane Zandee van de Nederlandse stichting CNCC uit. “Maar de bakkerij kan ook een functie gaan vervullen voor de lokale bevolking. Het is bovendien de bedoeling dat de bakkerij als een soort leerbedrijf gaat fungeren.”
 
Ook marketingbureau Wigman/van Dijk uit Kloetinge en Bakker Boer zijn bij het initiatief betrokken geraakt. Bakker Boer speelt een belangrijke rol in de eerste actie waarmee geld gaat worden ingezameld. Er worden in alle vestigingen speciale broden in de vorm van de berg Kilimanjaro verkocht. Van elk brood is 50 cent bestemd voor de toekomstige bakkerij in Leto. “De inschatting is dat daar ongeveer tien- tot vijftienduizend euro voor nodig is”, zegt Zandee. “We hopen dat deze actie een stevige eerste aanzet zal zijn.”
 
De broden zijn de rest van het jaar te koop. Eind december is duidelijk hoeveel geld de verkoop ervan in het laatje heeft gebracht. “De verwachting is dat er nog meer acties gaan volgen”, zegt Zandee. “We hopen trouwens dat ook in Tanzania zelf middelen beschikbaar worden gesteld.” Dat er vanuit Nederland wat verouderde, maar nog goed bruikbare apparatuur richting het Afrikaanse land gaat, is in elk geval een flinke kostenbesparing. Een toevalstreffer (?) was dat Sjako Boer afgelopen zomer tijdens zijn vakantie Peter Linssen tegen het lijf liep die goed bevriend is met een specialist op het gebied van het opzetten van bakkerijen in Afrika. Hij heeft een ontwerp voor de toekomstige kleine bakkerij in Leto gemaakt. “We hopen dat de inwoners van Zuid-Beveland het broodje massaal gaan kopen”, besluit Zandee. "En in de bakkerswinkels is de groei van het project te volgen". Ook via de nieuwsbrief van Cornel houden we jullie graag op de hoogte.Nieuws van de kindernevendienst.

Inlichtingen bij:
Mevr J. Kole | Tervatenseweg 40 | 4481 PB Kloetinge | Tel.: 0113 227753.
E-mail: mckole@zeelandnet.nl

Hoi jongens en meisjes,
De verhalen en liedjes tijdens de dienst in de kerk zijn vaak voor veel kinderen moeilijk te begrijpen. Daarom is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar iedere zondag kindernevendienst.
We starten samen met alle grote mensen in de gewone kerkdienst, zodat je al een beetje de sfeer en rituelen kan leren kennen. Na ongeveer een kwartiertje gaan we na een praatje met de dominee naar onze eigen ruimte. Daar wordt een verhaal uit de bijbel verteld. Vervolgens bespreken we met elkaar wat we ervan kunnen leren voor ons eigen leven, zoals hulpvaardig zijn, samen delen, vriendelijk zijn, aandacht voor elkaar en geloof in God en Jezus. Naast verhalen vertellen doen we ook spelletjes, zingen liedjes en maken knutsels, deze mag je meenemen naar huis om er thuis nog eens over na te praten.
Naast de normale zondagse diensten zijn er ook speciale gebeurtenissen door het jaar heen. Tijdens de Adventstijd en de Veertigdagentijd werken we met projecten rondom een bepaald thema. En op de zondag voor Pasen, Palmpasen, gaan we met versierde takken door de kerk. Ook is er tijdens de Kerst altijd een speciale viering voor kinderen waar we dan een musical spelen.
Tijdens de laatste zondag voor de vakantie nemen we afscheid van de oudste kinderen die de basisschool verlaten, met daarna een afsluitend feest voor alle kinderen.
Lijkt het je leuk om met de kindernevendienst mee te doen, dan ben je van harte welkom. Kom gerust een keertje kijken!
Voor je jonge broertje of zusje is er crèche tijdens de dienst.


  Gemeente rond de Geerteskerk Kloetinge.
Contact