Sirkelslag

Sirkelslag Young is het groot grootste online spelprogramma van Nederland. Op vrijdagavond 2 februari speelden gelijktijdig meer dan 650 kerken en dus duizenden jongeren een spel tegen elkaar. Het thema dit jaar was “onvoorwaardelijke liefde”. Dit is uitgewerkt op basis van het Bijbelverhaal van Ester en koning Mordechai. Het totale spel bestond weer uit 7 onderdelen, die te maken hadden met het Bijbelverhaal. Voor ieder onderdeel was een spel opgezet en kon je punten behalen die online werden doorgegeven. Verder kan je online je ervaringen delen via social media.
 
Omdat je voor sirkelslag young een team van 10 tot 15 jeugdleden nodig hebt, is er door de jeugdkapel voor gekozen om dit jaar sirkelslag samen met een jeugdgroep van de Bethelkerk te spelen onder de naam van Geertbethels. Op 2 februari hebben we gespeeld met 13 jeugdleden en 5 begeleiders waarvan 2 van de Bethelkerk.

Opdrachten, zie ook fotoalbum op deze website.
•    de schoonheidsbehandelingen die ester een jaar lang moest ondergaan voorzet ze werd voorgesteld aan koning Mordechai  
•    geheimtaal: het ontcijferen van zinnen in morsecode, vlaggenalfabet en braille  
•    rechte rug: ondanks hindernissen/tegenslagen je rug recht houden  
•    tranen vloeien: potloden door een zakje met water steken zonder dat er tranen vloeien
•    overwin je angst: het met een stokje eten van meelwormen
De Geertbethels hebben het goed gedaan; in de voorlopige uitslag zijn ze 1e in de regio geworden en landelijk geëindigd op de 24e plaats.

Cornel Ngaleku Children Centre


NIEUWSBRIEF VANUIT DRIEWEGEN (NR.32) klik hier voor een directe link.


Kidsclub

Kidsclub / feb 2018
Vrijdagavond was het weer kerkclub, we hadden er zin in, want de vorige keer was het erg leuk!
Het begon om zes uur en we gingen eerst samen eten.
Alle kinderen waren er, Horizio, Judith, Pam, Johan en wij tweeën.
We aten broodje knakworst en een ijsje. We vonden het ook heel leuk om lekker met elkaar te kletsen!
Mama vertelde een verhaal uit de bijbel van de toren van Babel. De mensen bouwden een hele hoge toren. Ze wilden net zo belangrijk zijn als God, God zorgde ervoor dat de mensen andere talen spraken. Toen begrepen ze elkaar niet meer en de toren kwam niet af.

We spraken over het gebruiken van je talenten, als je goed samenwerkt kun je meer.
Na het eten keken we een filmpje in de kerk. Een spannend muziekje met allemaal afbeeldingen van dingen in de kerk en Edwin die zei dat we een code moesten kraken om de sleutel naar de toren te verdienen.
We kregen steeds een foto van een voorwerp uit de kerk.
Dit moesten we zoeken en hierbij stond dan een koffertje met een opdracht. Als we die goed uitvoerden verdienden we een puzzelstuk.
Bij het oplossen van de opdrachten gebruikten we elkaars talenten.
Wist u dat:
De omtrek van de kerk ongeveer 162 meter is 

De lengte van de kerk ongeveer 47 meter is
Er 16 kinderen in een bank kunnen en in alle lange banken 304 kinderen
We alle kaarsen in de kerk hebben geteld.

We nu weten wat de K en D op de collectezakken betekenen
We heel goed de afbeeldingen konden terugvinden.
We uiteindelijk de sleutel van een heel lang lint loskregen en in een geldkistje een telefoonnummer vonden?
 
We belden dit nummer en kregen daarmee toegang tot de volgende activiteit van de kerkclub.
Wij hebben hem al op de kalender staan, maar vinden het wel erg spannend!
6 april, de volgende kidsclub!
Groetjes Mika en Finn (en Corina)

Afbeeldingen van Kidsclub en Sirkelslag zijn te vinden in het fotoalbum op de website.
Nieuws van de jeugdkapel

De Jeugdkapel is bedoeld voor alle jongeren van 12, 13, 14 en 15 jaar, die niet meer naar de kindernevendienst en/of de basiscatechese gaan.  De bijeenkomsten zijn 1x per maand (oktober t/m juni), tijdens de kerkdienst, bij iemand van de begeleiders thuis. Iedere jongere krijgt per keer persoonlijk een uitnodiging toegestuurd.

Nieuws van de kindernevendienst.

Inlichtingen bij:
Mevr J. Kole | Tervatenseweg 40 | 4481 PB Kloetinge | Tel.: 0113 227753.
E-mail: mckole@zeelandnet.nl

Hoi jongens en meisjes,
De verhalen en liedjes tijdens de dienst in de kerk zijn vaak voor veel kinderen moeilijk te begrijpen. Daarom is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar iedere zondag kindernevendienst.
We starten samen met alle grote mensen in de gewone kerkdienst, zodat je al een beetje de sfeer en rituelen kan leren kennen. Na ongeveer een kwartiertje gaan we na een praatje met de dominee naar onze eigen ruimte. Daar wordt een verhaal uit de bijbel verteld. Vervolgens bespreken we met elkaar wat we ervan kunnen leren voor ons eigen leven, zoals hulpvaardig zijn, samen delen, vriendelijk zijn, aandacht voor elkaar en geloof in God en Jezus. Naast verhalen vertellen doen we ook spelletjes, zingen liedjes en maken knutsels, deze mag je meenemen naar huis om er thuis nog eens over na te praten.
Naast de normale zondagse diensten zijn er ook speciale gebeurtenissen door het jaar heen. Tijdens de Adventstijd en de Veertigdagentijd werken we met projecten rondom een bepaald thema. En op de zondag voor Pasen, Palmpasen, gaan we met versierde takken door de kerk. Ook is er tijdens de Kerst altijd een speciale viering voor kinderen waar we dan een musical spelen.
Tijdens de laatste zondag voor de vakantie nemen we afscheid van de oudste kinderen die de basisschool verlaten, met daarna een afsluitend feest voor alle kinderen.
Lijkt het je leuk om met de kindernevendienst mee te doen, dan ben je van harte welkom. Kom gerust een keertje kijken!
Voor je jonge broertje of zusje is er crèche tijdens de dienst.


  Gemeente rond de Geerteskerk Kloetinge.
Contact