Ds. J.H. de Koe
Ds. J.H. de Koe

Nieuws van de predikant.

Hebt u ze zien hangen in de Geerteskerk, de duiven die Ad Beaufort samen met de kinderen knutselde op de startzondag? Duif, symbool van vrede en symbool van de heilige Geest, die als een duif op Jezus neerdaalde bij zijn doop in de Jordaan. Vrede, Gods Geest, het is iets waar wij verlangend naar uitkijken. Vraag daarbij is of wij die vrede, die inspiratie zelf zo voelen, dat we haar ook uitdragen kunnen?
“Geloof met me mee”, dat is de titel van het adventsproject dat 2 december begint. De kinderen gaan in de nevendienst aan de slag om op alle manieren de boodschap van advent uit te dragen: met posters, een folder, een reclamespotje voor tv en radio. We gaan het zien en beleven, want zo werkt het met “geloof met me mee”: je hoeft zelf alles niet van tevoren precies te weten, in gesprek met elkaar ontwikkel je de mooiste ideeën en geef je de boodschap door: de boodschap van God die zo van ons houdt, dat hij als een mens onder ons geleefd heeft. Een mens in wie we God herkennen. Een man van vrede, die barmhartige liefde voorleefde en onder ons verspreidt, tot op de dag van vandaag. “Geloof met me mee!”
Voordat de adventsperiode begint, brengen we ons op zondag 25 november de namen te binnen van mensen uit onze eigen gemeente die het afgelopen jaar overleden zijn. Ook denken we aan anderen die we missen in onze eigen familie en vriendenkring. Onze gebeden zijn bij mensen die dit jaar overleden door geweld of natuurrampen, bij mensen die te jong sterven, bij mensen die verlangen naar de dood, omdat het leven voor hen ondraaglijk lijkt te zijn geworden. Ieder rouwt op zijn of haar eigen manier. Tegelijkertijd kan het helpen als jouw verdriet ruimte krijgt en je samen met anderen kunt delen wat iemand voor je betekent. Vaak is er naast verdriet, dankbaarheid. Dankbaarheid om de blijvende betekenis die de overledene heeft in je leven. Soms doen herinneringen zeer, door dingen die onaf blijven. Dit alles doet mee in de laatste dienst van het kerkelijk jaar, wat dan ook vaak een dienst vol emoties is. We geloven dat we met alles wat in en rond ons is, leven mogen in verbinding met God: Schepper van het al, onze Schepper. Zo vertrouwen we ons toe aan Gods Geest, die onder ons is. Blij zijn we dat ook dit jaar weer onze eigen Geertescantorij, onder leiding van Corrie Smits-Harinck, haar muzikale medewerking verleent aan deze bijzondere dienst. De cantorij zoekt al geruime tijd een repetitor, iemand die bij de repetities van de cantorij de verschillende partijen van de meerstemmige muziek kan voorspelen en met sopranen, alten, tenoren en bassen kan instuderen. Is pianospelen een (gevorderde) hobby? En hebt u rijdt om op maandagavond de cantorij op deze manier te ondersteunen? Er is een kleine vergoeding beschikbaar voor iemand die hier haar of zijn energie in wil steken.
De Geertescantorij werkt ook mee aan de dienst op zondag 11 november, waarin we het heilig avondmaal vieren. Lezing in deze dienst is Marcus 12:28-34. Een Schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ”Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.” Is dat geen prachtige boodschap om de donkere dagen mee in te gaan?

Jacoline de KoeVerhaal naar mijn hart

De reeks “verhalen naar mijn hart”, gaat door. Op 20 november vertelt Marie Thérèse Reichmann het verhaal vn een Syro-Fenische vrouw die bij Jezus komt smeken om genezing voor haar dochter. Zij raakt Jezus hart en beiden veranderen in de ontmoeting. Meer over deze avond, die plaats vindt hier bij ons in het Geerteshuis, kunt u lezen in het algemene gedeelte van het kerkblad.
Op 11 december deel ik zelf met u een verhaal naar mijn hart. Deze avond vindt plaats in de Vredeskerk. Ik laat me inspireren door het verhaal bij de prachtige icoon die ik vorig jaar van u kreeg bij mijn ambtsjubileum: de ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw bij de bron. Graag ga ik met u in gesprek waar onze eigen verhalen raken aan dit prachtige verhaal ons aangereikt in de bijbelse traditie.
 
De predikanten van Goes. Kloetinge, Wilhelminadorp en  -s Heer Hendrikskinderen gaan u verhalen vertellen “naar hun hart”. Een (bijbel)verhaal met zeggingskracht voor hen persoonlijk, waarin ze graag anderen laten delen. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in genoemde plaatsen op de volgende data (steeds op dinsdag om 20.00 uur):
9 oktober Goes (Vredeskerk)
30 oktober Wilhelminadorp
20 november Kloetinge (Geerteshuis)
11 december Goes (Vredeskerk)
15 januari -s Heer Hendrikskinderen
Zie ook de aankondiging in dit kerkblad onder Algemeen.
Rein Brand

Rebible
Eind vorig jaar kwam er een interessant boek uit, van de hand van Inez van Oord, oprichtster van onder meer het tijdschrift Happinez. Rebible heet het, met als subtitel: ontdekking van vergeten verhalen.  In het voorwoord beschrijft Inez hoe voor haar, geboren in een christelijk gezin, de bijbel jarenlang een gesloten boek bleef. Ze ging in andere religieuze tradities op zoek naar antwoorden op haar levensvragen, totdat ze haar eigen religieuze traditie - de verhalen van de bijbel - herontdekte en als nieuw leerde verstaan. Een verbinding kwam tot stand met haar eigen levensverhaal. Ieder van ons is net een dergelijk verhaal, schrijft Inez op het schutblad van het boek dat ze in gesprek met haar broer Jos, die theoloog is, schreef.
In Inez zoektocht herken ik de zoektocht van velen. Wat hebben de Bijbelverhalen uit je jeugd te maken met je eigen leven? En misschien zijn er wel helemaal geen verhalen die je herinnert, maar ben je gewoon benieuwd wat verhalen van lang geleden te maken kunnen hebben met jouw levensverhaal? Graag zou ik daar met u, in een groep, naar op zoek gaan. Ik denk in eerste instantie aan drie avonden, waarin we beginnen met een gezamenlijke maaltijd in het Geerteshuis. Lucy maakt dat graag voor ons mogelijk tegen een vergoeding van € 7,50 per maaltijd per persoon. Mochten die kosten voor u een bezwaar zijn, dan nemen we die als gemeenschap graag voor onze rekening. Na dit informele begin, lezen we verhalen van begin, ontmoeting en bestemming, en horen Bijbelverhalen als nieuw. Waar raakt het ons in ons eigen leven? Wat daarin zet ons in beweging en houdt ons gaande? Wat inspireert en bemoedigt en waar hebben we vragen?
Hebt u belangstelling voor deze avonden, meldt u dan bij mij aan. Bij een groep van minimaal 8 personen gaat het “rebible” van start. De data worden in overleg gekozen.

Jacoline de Koe
jdekoe@zeelandnet.nl
06 46087309


  Gemeente rond de Geerteskerk Kloetinge.
Contact