Ds. J.H. de Koe
Ds. J.H. de Koe

Nieuws van de predikant.

Een paar weken terug was ik op een studiedag in de abdij van Berne, waar een rooms katholieke abt, Dom Bernardus,en een protestantse dominee, Jos Douma, samen een boekje over Bijbellezen presenteerden dat heet “lezen voor je leven”. Lezen met je hart. Lezen voor je leven, lezen om te leven. Op woensdag 15 november vertel ik er iets over en maken we samen kennis met lectio divina, een manier van Bijbellezen, met eeuwenoude papieren……….. Deze avond vindt plaats in de protestante kerk in Wilhelminadorp, Brugstraat 12. Het is de vierde avond vanuit de gemeenschappelijke gesprekskring “Toekomst zien”. De vijfde avond, dinsdag 28 november, vindt plaats in het Geerteshuis, onder leiding van Rein Brand en gaat over toekomst in Nederland samen met vluchtelingen.  Dinsdagavond 12 december gaat ds Max Staudt met ons in gesprek over “Toekomst: terugkijken en vooruitkijken naar de kerk”.
Meer info over deze avonden, die als serie maar ook afzonderlijk te volgen zijn, kunt u  vinden in het algemene gedeelte van dit kerkbad.

De jongeren van de jeugdkapel nemen nu al een paar jaar achter elkaar met veel plezier deel aan Sirkelslag Young. Sirkelslag is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen in heel Nederland. Het brengt op een laagdrempelige en ontspannen manier christelijke thema s onder de aandacht. Naast Sirkelslag Young is er ook Sirkelslag Kids….. Onze nieuwe kerkclub voor kinderen van 10-12 jaar, start op vrijdagavond 17 november, met deelname aan Sirkelslag Kids.  We spelen dit spel gewoon vanuit onze eigen kerk, via internet en beamer verbonden met andere kindergroepen. Thema dit jaar is Geef Hoop en het bijbelverhaal van Gideon loopt als een rode draad door de spellen heen.
Ik hoop van harte dat Sirkelslag Kids een spetterend begin mag zijn van onze nieuwe kerkclub. Ben je tussen de 10 en 12 jaar en heb je nog geen uitnodiging ontvangen voor de kerkclub? Mail of bel me dan even, of vraag of je ouders dat voor je doen. Wij willen jou niet missen!

Dinsdagmiddag 21 november denk ik graag samen met u na over de bijbeltekst voor de kerkdienst op de eerste zondag van advent, Jesaja 40:1-11. Plaats en tijd: Geerteshuis, van 14.30 – 16.00 uur

Zondagmorgen 26 november mag ik samen met collega Rein Brand voorgaan in de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is inmiddels uitgegroeid tot een goede traditie om op deze zondag, juist voor het begin van het nieuwe jaar met advent, onze overledenen in liefde te gedenken. Als Bijbelteksten kozen we dit maal Deuteronomium 34, waarin de dood van Mozes verhaald wordt,  en Handelingen 28: 16, 30-31, wat gaat over het eind van Paulus werkzame leven. Hoe worden zij herinnerd? En op welke manier leven ze voort? Vragen die altijd, en zeker ook op een dag als deze, maar al te actueel zijn.
 

Zondag 3 december gaat er een boek vol verwachting open. Advent breekt aan, en in de kerk staat een stal…. Is dat niet een beetje vroeg? Er is nog een hele weg af te leggen naar de geboorte van onze Heer. De hoogste tijd dus om onze voorbereidingen te treffen. De stal wordt uitgeveegd…  Jozef en Maria gaan op reis, en wij horen wat er geschreven staat in het boek van verwachting, door de profeet Jesaja, over Gods komen in onze wereld. “Hoor een stem roept: Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God”. (Jesaja 40:3).


Jacoline de Koe


Orgelspel in de dienst
In oktober was er een vruchtbaar overleg tussen organisten, cantor, voorganger en kerkrentmeesters. Met het vertrek van Simons Drost was de vraag actueel of we met het huidige organistenbestand, alle diensten voor volgend jaar van voldoende muzikale ondersteuning konden voorzien. Gelukkig zijn we daar met elkaar vrijwel helemaal in geslaagd. In een enkel geval kan er een beroep gedaan worden op een gastorganist, maar het overgrote deel van jaar staan Mariëtte Everse-van t Hart, René Nijsse en Niels Eversdijk voor ons klaar. Geweldig dat jullie dit met elkaar willen en kunnen dragen! In het overleg kwam verder aan de orde dat het fijn zou zijn om de dienst met een preludium op het orgel te beginnen. Vanaf de eerste zondag van advent, komt de kerkenraad een paar minuten voor tien de kerkruimte binnen, gaat zitten, het orgel zet in, en in alle rust nemen we samen de opmaat naar de dienst.

Jacoline de Koe

Toekomst zien

Wat hebben we al een mooie avonden gehad! Ze ademden toekomst, met muziek en liederen, een Thomasviering… Ze gingen over durven dromen van toekomst, zelfs voorbij de dood?!
“Toekomst zien” wordt vervolgd:
Woensdagavond 15 november, Protestante kerk Wilhelminadorp, Brugstraat 12, 20.00 uur (inloop en koffie/thee vanaf 19.45 uur): “Maak je geen zorgen om de dag van morgen”.
Kent u dat gevoel, het gevoel dat een dag veel te kort is? 24 uren in een dag, het zouden er wel 48 mogen zijn. Neemt uw enthousiasme u snel op sleeptouw, of zijn er gewoon zoveel zaken die op je afkomen dat je denkt: toekomst, daar kan ik niet over nadenken, daarvoor ontbreekt alle tijd en ruimte? Dan is deze avond precies iets voor u! Stap uit de maalstroom die het leven soms kan zijn. Ga op zoek naar de grondmelodie van je leven, voedsel voor de ziel. In het hier-en-nu ontluikt toekomst. We lezen een oud verhaal. Een verhaal uit de bijbel over toekomst. We onthaasten en lezen op een langzame, vertragende manier. Een wijze van lezen al beproefd door de monniken. Een concrete manier om met verbeelding met teksten te mediteren, de zogenaamde “lectio divina”.  Ook als uw levenstempo niet zo hoog ligt als hierboven beschreven, is deze avond beslist de moeite waard voor u. Zo laten we ons raken door inspirerende verhalen ons aangereikt in onze traditie, tot spreken gehoord en gezien in ons eigen leven. Inleider deze avond is ds. Jacoline de Koe

Toekomst in Nederland samen met vluchtelingen
De komst van veel vluchtelingen in ons land met name in het najaar van 2015, maar ook daarna, heeft veel reacties opgeroepen. Negatieve reacties, zoals in s Gravenpolder toen daar misschien een AZC zou komen, maar ook positieve reacties zoals de inzet van vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en vanuit verschillende kerkelijke gemeenten. De opstelling van onze nieuwe regering wat betreft vluchtelingen kun je heel terughoudend noemen. De vraag is: Hoe ga je hier zelf mee om? Hoe kunnen we bijbelgedeelten over het omgaan met vluchtelingen, zoals in het bijbelboek Ruth, uitleggen en toepassen in onze situatie nu? Daarover willen we met elkaar in gesprek gaan. En we luisteren naar het verhaal van een Syrische vluchteling over zijn ervaringen hier in ons land en welke toekomst hij voor zich ziet. Iedereen is van harte welkom op dinsdag 28 november om 20.00 uur in “Het Geerteshuis”, Jachthuisstraat 13 te Kloetinge. Gespreksleider deze avond ds. Rein Brand       

Toekomst: terugkijken en vooruitkijken naar de kerk
De laatste bijeenkomst in de serie “Toekomst zien” is op  dinsdag 12 december. Natuurlijk kijken we dan kort terug op de gesprekkenreeks als geheel. Maar de avond heeft ook een eigen onderwerp, waarover we spreken onder leiding van ds. Max Staudt. Vroeger heette Europa een christelijk werelddeel en Nederland een christelijk land. Vreemd gebruik van het woord “christelijk”. Kan een land zich dan laten dopen (zo word je immers christelijk)? Wanneer heeft ons christelijk volk “zichzelf verloochend” en “zijn kruis opgenomen” in navolging van Jezus? Hier wringt iets, dat is duidelijk.  Het evangelie en het “christelijke” verleden zijn niet een en hetzelfde, al kun je ze evenmin los van elkaar zien. Moeten we in de toekomst niet voorzichtiger zijn met het woord “christelijk” en beter uitleggen wat het wel en niet inhoudt? Kunnen de bestaande kerken die taak aan? Willen ze het wel? Daarover gaat het deze laatste keer.  Iedereen is van harte welkom op dinsdag 12 december om 20.00 uur in de Protestantse Kerk, Dorpsplein 1 te s-Heer Hendrikskinderen.


  Gemeente rond de Geerteskerk Kloetinge.
Contact