Ds. J.H. de Koe
Ds. J.H. de Koe

Nieuws van de predikant.

Van de predikant,

Wat was het leuk, de Geerteskerkdag! Bijna tweehonderd kinderen van de openbare basisschool bezochten onze kerk. Op creatieve wijze verbeeldden ze hun eigen huis, trommelden erop los, en speurden de kerk af. In de stiltehoek waren er spontaan gedachten aan mensen van wie ze hielden, of een huisdier waar net afscheid van was genomen. Zo inspireert onze ruimte ook wie niet zo vaak, of misschien nog nooit, eerder binnen is geweest. Wethouder, Derk Alssema vertelde over de haan op de toren, die al zoveel eeuwen mensen de kerk in en uit of voorbij ziet gaan. Wat gebeurt daar allemaal in dat gebouw? Veel meer dan een kerkdienst op zondag, zoals de kinderen die dag merkten. Na de zomer willen we in het dorp peilen, wat de gedachten van onze dorpsgenoten zijn bij onze mooie Geerteskerk. Wat vinden ze van de kerk en zijn ze bekend met de vele activiteiten die er op gebied van geloof en zingeving, en ook cultureel geboden worden? Vanuit de kerk is er een actieve groep mensen die probeert de drempel van de kerk vooral geen drempel te laten zijn. Hoe ervaren anderen dat? Zijn er dingen die we kunnen verbeteren, want we willen een laagdrempelige kerk en onze mooie gebouw willen we delen met ieder die behoefte heeft aan ontmoeting of verdieping of ....... in hun leven. Studenten van de HZ gaan voor en met ons onderzoeken hoe ons gebouw nog beter benut kan worden dan nu al het geval is. Geerteskerk, bruisend hart van Kloetinge, met zijn toren waardoor je al van heinde en ver kunt zien: ik ben bijna thuis....

Tijdens de Geerteskerkdag 1 juni waren er overdag voornamelijk kinderen, juffen en meesters en niet te vergeten onze vrijwilligers, in de kerk. Ook werd er door een groep volwassenen gewerkt met mozaïek. Hierbij was het zo gezellig, dat de deelnemers besloten hebben deze activiteit nog eens te herhalen met elkaar. s Avonds was er in het koor van de kerk een Zeeuwse boerenmaaltijd. Als u daarbij aanwezig was, hebt u ook kennis kunnen maken met Sandra Uijl, die de opleiding tot predikant volgt en bij ons in de gemeente stageloopt. Verderop in dit kerkblad stelt zij zichzelf voor. Van harte welkom in de Geerteskerk Sandra, ik hoop dat je in ons een gastvrije gemeenschap zal ontmoeten, waar je vol vertrouwen mag oefenen met het mooie vak van dominee. In juni hield je al een ethisch beraad rond de vragen van menselijk lijden. Daarin sloot je mooi aan bij de prekenserie die collega Rein Brand en ik samenhielden rond het boek Job. In januari hoop je zelf voor het eerst voor te gaan in een eredienst. Wie ook voorging, al was het niet in een eredienst maar op de avond van de Geerteskerkdag, was Joba van den Berg. Zij hield de “preek van de leek”, een inspirerende voordracht over hoe geloof doorwerkt in haar maatschappelijk bezig zijn in de politiek. Wat mij bijblijft uit Joba-s verhaal is de passie waarmee ze sprak over het zoeken van samenwerking, ook met anderen met wie je het lang niet altijd eens bent. Als de meerderheid beslist, zoals in onze democratie het geval is, is het goed toch rekening te houden met de minderheid, hield Joba ons voor. Mooi vond ik hoe Joba uitlegde dat het hebben van standpunten je politiek niet zoveel verder helpt. Vruchtbaarder is het te spreken van uitgangspunten: welk resultaat wil ik graag realiseren ten behoeve van de samenleving? Daartoe kunnen partijen/mensen met verschillende ideeën soms heel goed samenwerken, als verlangd resultaat ineens helemaal niet zo verschillend blijkt te zijn. Inspirerend vond ik het hoe Joba sprak over haar gelovige opvoeding, en de manier waarop haar christelijke (rooms-katholieke) achtergrond haar mede gevormd heeft tot de mens die ze nu is. Joba, heel erg bedankt voor je preek! Ik vond het fijn om naar je te luisteren en met mij een behoorlijke groep mensen die die avond aanwezig was. Ook de muzikale omlijsting was prima in orde. Cynthia, Gijs, Rens Stobbelaar, hartelijk dank voor jullie belangeloze inzet, het was een genot om naar te luisteren!

Zondag 1 juli houden we onze slotdienst. Al een paar weken geleden hebben we met cantor, organist, kindernevendienstleiding en andere betrokkenen, de dienst voorbereid. We hopen met u terug te kijken op een seizoen dat rijk was aan activiteiten en gebeurtenissen. Vanuit ons jaarthema “op verhaal komen” horen we hoe Job op verhaal komt bij God. Na al het lijden dat hij heeft ondergaan, vindt die wonderlijke ontmoeting met de Onzienlijke plaats. Zal hij Job en zijn vrienden antwoord geven op hun vragen? Of werkt geloof niet zozeer via de logica, als in een raken aan een geheimenis? Misschien is het niet óf-óf maar én-én, wie zal het zeggen? In ieder geval mogen we er getuige van zijn hoe Jobs lijdensverhaal eindigt en hoe hij op verhaal komt bij God. Na de dienst drinken we samen koffie, en de kinderen van de kindernevendienst worden uitgenodigd voor een feestelijke afsluiting van het seizoen. In de zomervakantie wordt er geen kindernevendienst gehouden en is er ook geen opvang voor de allerkleinsten. Helpt u om, als er kinderen in de kerk zijn, te wijzen op de kleurplaten en kleurtjes die altijd klaarliggen voor onze jonge gasten?
Rest mij nog u een goede zomer te wensen. Zelf ben ik met vakantie van 6 juli tot en met 5 augustus. In geval van nood weet de scriba mij de laatste week van mijn vakantie te bereiken, omdat dan ook collega Rein Brand met vakantie hoopt te zijn. Zijn vakantie duurt van 29 juli tot 20 augustus. Misschien zijn er zorgen en staat uw hoofd helemaal niet naar vakantie, of zult u blij zijn als kinderen en geliefden weer veilig zijn terug gekeerd. “Ga met God en Hij zal met je zijn”, zingen we in de slotdienst. Aan Job kunnen we leren dat dat minder eenvoudig ligt dan je zou wensen. En toch, God leren we in onze traditie kennen als “Ik ben die er is”. Hij gaat met ons, waar wij ook gaan, Hij is met ons, in voor- en tegenspoed. Barmhartig, vol ontferming, zo blijft hij met ons in contact, verbonden met het werk van zijn hand...

Jacoline de Koe

Beste gemeenteleden,

Wellicht heeft u het al gehoord: er komt een nieuwe stagiaire in de gemeente!
Op 1 juni jl. heb ik tijdens de boerenmaaltijd al kennis mogen maken met enkele gemeenteleden, maar natuurlijk nog niet met iedereen. Daarom stel ik me in dit bericht nog even voor.
Mijn naam is Sandra Uijl en ik woon in Oud-Vossemeer. Mijn kerkelijke thuisgemeente is de Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer. Al op jonge leeftijd vond ik het leuk en interessant om bezig te zijn met geloof, de Bijbel, de relatie tussen mens en God en het omgaan met mensen. Daarom ben ik in 2013 begonnen met de studie theologie aan de Tilburg Universiteit. Vorig schooljaar ben ik begonnen met de master “Gemeentepredikant” aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam. Omdat het masterprogramma een combinatie is van theorie- en praktijkopdrachten, moest ik dit jaar op zoek naar een stageplek. Daarom ben ik bij jullie gemeente beland.
Wat zal ik in jullie gemeente gaan doen? Ik mag twee praktijkopdrachten doen: het leiden van een ethische bijeenkomst (in juni) en het voorgaan in de eredienst (in januari). En wellicht komen jullie me tijdens het winterwerk nog weleens tegen bij een andere activiteit.

Ik kijk ernaar uit om mee te draaien in jullie gemeente en jullie te ontmoeten!Sandra Uijl


Woord van dank
Graag maak ik van dit kerkblad gebruik om een woord van dank aan mijn Goese collega Rob Kamermans te richten. Zoals u waarschijnlijk wel weet, en hij ook meestal duidelijk laat merken, houdt hij niet zo van afscheid nemen, en al helemaal niet als hij daarbij in het zonnetje gezet wordt. Omdat ik door vakantie niet bij zijn afscheidsdienst aanwezig kan zijn, kan ik het niet laten hier toch een klein boekje open te doen. Een boekje van dankbaarheid. Niet alleen is Rob een fijne collega, hij is betrouwbaar in wat hij doet en altijd op zoek naar samenwerking. Zo liet Rob nooit na zijn waardering uit te spreken als ik als naburig collega van tijd tot tijd aanschoof bij de vergaderingen van het ministerie van de Goese predikanten. Ik denk dat ook de collega-s van -s Heer Hendrikskinderen en Wilhelminadorp zullen beamen dat Rob heel gastvrij is, een goede gastheer en vooral ook een goede teamspeler.  Daarbij is Robs inzet voor de classis Goes altijd groot geweest. Het mag niemand verbazen dat Robs vertrek als predikant bijna samenvalt met het opheffen van deze classis, door een samengaan van een aantal classes in de grotere classis Delta. Want waar vind je nog zo een toegewijde (tweede) scriba, vraagbaak voor vele ambtsdragers in de wijde omtrek?
Rob, jij mocht zo graag vertellen dat je eigenlijk mijn opvolger was in Goes, waar ik tijdens mijn theologieopleiding wat ervaring op mocht doen met pastoraal werk, in de vacature die aan jouw komst voorafging. Ik zie het anders. Jij bent één van mijn voorbeelden van hoe je in een veranderend kerkelijk landschap, een inspirerend predikant kunt blijven, met oog voor wat er in je eigen kerk maar ook daarbuiten speelt. Toen ik tijdelijk uit de roulatie was in Kloetinge, kwam jij op bezoek, met een bemoedigend woord en vooral oog en oor voor mij. Ik ga je missen als collega, betrouwbaar en integer. Het ga je goed!

Jacoline de Koe


  Gemeente rond de Geerteskerk Kloetinge.
Contact