Taizé-viering in de Geerteskerk.
Taizé-viering in de Geerteskerk.

Taizé-viering in de Geerteskerk.
Taizé-viering in de Geerteskerk.

Taizé-viering in de Geerteskerk.
Taizé-viering in de Geerteskerk.


Taizédienst

Taizé-viering in de Geerteskerk.

Volgende TAIZÉ-DIENST 27 oktober.

Aanvang 19.30 uur.
 

Op 27 oktober wordt er in de Geerteskerk te Kloetinge weer een Taizé-viering gehouden om 19:30 uur.
Het thema van de viering is deze keer verbinding.

In deze viering is er tijd voor bezinning, tijd om te zingen, tijd om te luisteren naar teksten en tijd om stil te zijn en te mediteren. Een Taizé-viering schept ruimte voor het eigen hart om zich te verbinden met God.

Kenmerkend voor Taizé vieringen zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. We zingen de liederen met dezelfde eenvoud als in Taizé, zodat we tegelijkertijd het lied kunnen ontdekken, en ook het gebed dat ermee uitgedrukt wordt.

Voel je welkom om deel te nemen aan deze inspirerende momenten van samenzijn. 
De kerk is open vanaf 19 uur, na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie of thee,

Voor informatie kunt u bellen naar 0113-215574 of e-mail sturen naar pmeversdijk@yahoo.com.

Informatief
(zie ook www.taize.fr/nl)

In het voorjaar en in het najaar is er in de Geerteskerk een viering in de stijl van Taizé, georganiseerd en begeleid door een groep gemeenteleden. De oecumenische broedergemeenschap in het Franse Taizé is al een halve eeuw bekend als belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren en ook volwassenen uit geheel Europa, en jaarlijkse jongerendagen in een van de Europese steden.
De vieringen hebben steeds een bepaald thema, waarop de liederen en teksten zijn afgestemd. Het zijn vieringen met verstilling, meditatieve inkeer en zingend bidden. Vaak is er gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken. Een Taizé-viering schept ruimte voor het eigen hart om zich te openen voor God. Daarom is er ook altijd een meditatieve stilte, die wordt afgesloten met fluitspel.
Taizé-vieringen

Tijdens de viering zingen wij vooral liederen met korte teksten. Het zijn meditatieve liederen die een keer of acht worden herhaald, tenzij anders aangegeven. De melodie van een lied wordt éénmaal voorgespeeld, vervolgens eenmaal voorgezongen en daarna kan een ieder meezingen. Wanneer de fluit zwijgt en enkel het orgel nog begeleidt, betekent dat de laatste herhaling van het lied.
In deze viering is er tijd voor bezinning, tijd om te zingen, tijd om te luisteren naar teksten en tijd om stil te zijn en te mediteren. Er is ook weer gelegenheid om een kaarsje aan te steken, ter bemoediging voor onszelf, of voor een naaste uit onze eigen omgeving.
voelen van harte welkom.
In de vieringen hopen wij met elkaar inspirerende momenten van ontmoeting met de ander en de Ander te beleven. Kenmerkend voor Taizé vieringen zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door piano, gitaar en fluit.
Voel je welkom om deel te nemen aan deze inspirerende momenten van samenzijn.
Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Een Taizéviering is oecumenisch en staat open voor iedereen die wil komen.

Het is belangrijk de liederen te zingen met dezelfde eenvoud als in Taizé, zodat men in een kerk of een groep tegelijkertijd het lied kan ontdekken, en ook het gebed dat ermee uitgedrukt wordt.
Het gezongen gebed is een van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Korte liederen, lange tijd herhaald, geven uitdrukking aan het meditatieve karakter.

Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae. "Christus, licht van de wereld, wie jou volgt zal het licht van het leven hebben."  Gemeente rond de Geerteskerk Kloetinge.
Contact