Algemeen

De gemeente is het fundament van de organisatie. Alles moet gericht zijn op het goed functioneren van de gemeente. Bij alle ingrijpende beleidsbeslissingen moet de gemeente worden gehoord door de kerkenraad. De kerkenraad moet de gemeente zoveel als mogelijk inspraak geven. Dit kan o.a. tijdens gemeentevergaderingen, door gesprekken met ambtsdragers en schriftelijk ingediende stukken.

De gemeente komt zondags bijeen in de Geerteskerk te Kloetinge. Activiteiten in de week vinden plaats in deze kerk of in het Geerteshuis.

In de gemeente wordt gewerkt met een structuur van verschillende ambtsgroepen, commissies en werkgroepen.

Bestuurlijk en beleidsmatig

Het moderamen bestaat uit de voorzitter, de predikant, de scriba, een vertegenwoordiger van de diaconie en een vertegenwoordiger van de kerkrentmeesters. Het moderamen fungeert als het dagelijkse bestuur van de kerk en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor.

De Eredienst.

Elke zondag wordt er een eredienst gehouden, aanvang:  10 uur.
Bij de ingang van de kerk staat een lid van de commissie van welkom om u welkom te heten en u wegwijs te maken in de kerk. In de regel wordt er een nieuwsbrief met de liturgie en actuele gemeente-informatie uitgereikt. Zes keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Iedereen in de kerk is welkom om dit mee te vieren. Dit geldt ook voor de kinderen. Iedere eerste zondag van de maand drinken we koffie of thee na afloop van de dienst in het Noorderkoor. Hierbij bent u in de gelegenheid om kennis te maken met andere leden van de gemeente, waaronder de ambtsdragers.

Opname kerkdienst en www.kerkomroep.nl.

Van elke kerkdienst wordt een opname gemaakt ten behoeve van gemeenteleden, die korte of langere tijd de kerkdiensten niet kunnen bijwonen. Deze opname is direct (live) of op een later tijdstip te beluisteren via de KerkWebRadio-kastjes en voor degenen met een internet aansluiting via www.kerkomroep.nl. Opname op cassettebandje is alleen op verzoek. contactgegevens vind u hier.

Lectoren.

Van huis uit is de bijbel een gesproken tekst, die hoorders zoekt. Sinds 2001 nemen lectoren weer deel in de kerkdienst. Gemeenteleden die graag voorlezen, geven hun stem aan het Bijbelgedeelte dat de predikanten voor de eredienst hebben uitgekozen. De Nieuwe Bijbel Vertaling mag sinds april 2010 gebruikt worden naast de NBG.

 

 

 

Preekvoorziening.

Binnen onze gemeente wordt gezocht en contact gelegd met gastpredikanten, om de vacante zondagen in de preekrooster op te vullen, door: mevr. R. Naafs-Elgersma.

 

Dit bericht is geplaatst in Organisatie. Bookmark de permalink.