De Protestantse gemeente Kloetinge

De Protestantse gemeente te Kloetinge, wat is dat voor gemeente?

In het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Kloetinge staat: Als Geerteskerk willen we gemeente zijn door samen te komen en samen te leven als het Lichaam van Christus, onze Heer. Daarin in antwoord aan de oproep van onze Heer, Jezus Christus, een gemeente voor Kloetinge en omstreken te vormen die als open en gastvrij, vitaal en aantrekkelijk en gastvrij naar ‘buiten’ gericht bekend staat. Wij willen daarbij een gemeente zijn waarin alle gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen participeren. Wij willen een missionaire en diaconale kerk zijn, met woord en daad getuigend van het evangelie, de samenleving en elkaar dienend, barmhartig en concreet opkomend voor gerechtigheid.
De leden van onze gemeente wonen voor het grootste deel in het dorp Kloetinge, de nieuwbouwwijken het Oostmolenpark, de Riethoek en de Mannee. Ook een aantal straten ten zuiden van het spoor behoort bij de kerkelijke gemeente Kloetinge. Daarnaast leeft een aantal leden uit naburige gemeenten mee met Kloetinge.

De Geerteskerk torent hoog boven Kloetinge uit en is het centrum van het gemeenteleven. Niet alleen voor de zondagse eredienst, maar ook door de week wordt de kerk gebruikt voor rouw- en trouwdiensten, concerten en andere activiteiten.

Wat de liturgie betreft is de gemeente rond de Geerteskerk een flexibele gemeente. De liturgie biedt voldoende ruimte voor variatie. Uitgangspunten zijn het Dienstboek ’98 en het  Liedboek voor de Kerken, maar er wordt ook vaak uit andere bundels gezongen. Er is een cantorij, er zijn jeugddiensten waarin ruimte is voor andere vormen en muziek en er zijn Taizé-vieringen.

Aan het pastoraat als ‘omzien naar elkaar in de gemeente’ wordt inhoud gegeven door de predikant, de ouderen pastor en de ouderlingen met daaromheen een groep bezoekmedewerkers, veel omzien naar elkaar gebeurt gelukkig gewoon spontaan. En de beste manier om er als ‘nieuweling’ gauw tussen te komen is meedoen, aan diensten, activiteiten of het koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand.

Doelstelling van de diaconie is het verlenen van steun aan mensen en organisaties die een bijdrage leveren aan een menselijke en rechtvaardige samenleving. Verder richt de diaconie zich op dienstverlening aan de gemeente en samenleving van Kloetinge en Goes. Ook het betrekken van gemeenteleden bij diaconale projecten, door het geven van goede voorlichting, hoort tot de taken van de diaconie.

De opdracht van de ouderling-kerkrentmeesters kan als volgt worden omschreven: het zorgdragen voor alle materiële zaken van de gemeente rond de Geerteskerk zodat het door de kerkenraad vastgestelde (pastoraal) beleid kan worden verwezenlijkt.

Wat is de kracht van de gemeente? In de kerkenraad heeft men geprobeerd dat op een rijtje te zetten. Genoemd werden o.a.: de overzichtelijke structuur, de sfeervolle kerk en goed bezochte kerkdiensten, de open gesprekken in het kringwerk, de aandacht voor kinderen en jongeren, de variatie in kerkdiensten en de actuele preken, de ruimte voor nieuwe ideeën en inbreng van gemeenteleden, de betrokkenheid bij diaconale projecten.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.