Hart en Ziel

Hart & Ziel: Het Mooiste Lied

We zijn op zoek naar verbinding. Vanuit de pijlers: zoeken, vieren en doen kunnen we de verbinding aangaan met elkaar, met de kwetsbare medemens, met de gemeenschap rondom onze kerk én met God. De een zal meer affiniteit hebben met verdiepende activiteiten (Zoeken), de ander met kunst, muziek of kerkelijke vieringen (Vieren) en de derde ervaart verbinding door de handen uit de mouwen te steken (Doen).

Met onze eerste eigen productie, “Het Mooiste Lied”, willen we mensen nader kennis laten maken met Hooglied. Het prachtige en liefdevolle maar tegelijk vaak onbeminde en ongemakkelijke Bijbelboek. Via een expositie en thema-avonden laten we u graag nader kennis maken.

We waren er klaar voor, de eerste echte activiteit van onze Pioniersplek Hart&Ziel. 29 maart zou de officiële start zijn met de opening van de expositie “Het Mooiste Lied”. Een expositie van drie kunstenaars (Jopie Minnaard, Marja de Lange en Frida van Overbeeke) rondom Hooglied met daaromheen een aantal thema-avonden.  We hopen de tentoonstelling later dit jaar alsnog te kunnen openen. We houden u graag op de hoogte via www.hartenzielkloetinge.nl

Pioniersbegeleider Otto Grevink, klik hier voor een directe link.

Pionieren in Kloetinge

Hart & Ziel: pionieren in Kloetinge

In het afgelopen anderhalf jaar hebben we regelmatig bericht over de ideeën van de werkgroep KerkNu. Het huidige beleidsplan van PKN Kloetinge gaat uit van een tweesporenbeleid: het koesteren van de eeuwenoude traditie met daarnaast ruimte en support voor nieuwe vormen van Kerk zijn.
Met dat tweede spoor is werkgroep KerkNu aan de slag gegaan. Nadrukkelijk niet omdat we vinden dat de zondagstraditie achterhaald is maar omdat we denken dat we met het tweede spoor, via een andere vorm, nieuwe mensen kunnen bereiken. Op zoek naar bestaande initiatieven raakten we bekend met Pioniersplekken van de landelijke PKN en zijn we ons gaan verdiepen in dat concept. Het mooie is dat er geen vast format voor is, de vorm staat vrij maar wel met een min of meer gelijk einddoel. Het is niet bedoeld om “zomaar” wat leuke activiteiten te organiseren maar om op zoek gaan naar nieuwe vormen om ons christelijk geloof te beleven. Dit vooral samen met en voor mensen die niet of niet meer naar de traditionele kerk(diensten) komen. Inzetten op gemeenschapsvorming in die groep is een voorwaarde voor een officiële pioniersplek.

Na de Kerkenraad heeft, begin oktober, ook de PKN ons Pioniersplan goedgekeurd en daarmee kunnen we officieel starten met een pioniersplek in Kloetinge: Hart & Ziel. Met de goedkeuring en steun van de landelijke kerk is er meer ruimte voor financiële ondersteuning, coaching en begeleiding om Hart & Ziel tot een succes te maken. Na de dienst van 3 november hebben we een presentatie gegeven over de start van Hart & Ziel. Graag vatten we samen wat we met Hart & Ziel voor ogen hebben:
Enerzijds een platform waarmee hetgeen dat nu allemaal al wordt georganiseerd (van Koningsdag, Inloopmorgen tot avonden van Barmhartigheid), meer gecoördineerd naar buiten wordt gebracht. Dit met één gezicht, een eigen stijl, herkenbaar en vindbaar. Daarnaast het stimuleren of initiëren van nieuwe activiteiten rondom het centrale thema “liefdevolle verbinding” met de drie pijlers: Zoeken, Vieren en Doen! Vanuit die pijlers kunnen we de verbinding aangaan met elkaar, met de kwetsbare medemens, met de gemeenschap rondom onze kerk én met God. De een zal meer affiniteit hebben met verdiepende activiteiten (Zoeken), de ander met kunst, muziek of kerkelijke vieringen (Vieren) en de derde uit zijn betrokkenheid het liefst door de handen uit de mouwen te steken (Doen). We hopen dat dat ook weerspiegelt wordt in de naam Hart & Ziel, het ontmoeten van de ander en de zoektocht naar jezelf. Een vergelijkbare visie heeft overigens ook de Dorpskerkenbeweging. Eveneens een initiatief van de PKN die inzet op blijvende en brede relevantie voor dorpskerken in een niet-kerkelijke omgeving.

Onze Pioniersplek beoogt dat niet heel de opzet, activiteiten, uitvoering en doelgroep vastligt. Het is de bedoeling dat dat in de loop der tijd wordt vormgegeven samen met mensen die we op onze pioniersweg ontmoeten. Mensen die incidenteel dan wel structureel de “liefdevolle verbinding” samen met Hart & Ziel willen gaan vormgeven.
Er wordt momenteel bijvoorbeeld gewerkt aan een project rondom Hooglied (voorjaar 2020) en het houden van maandelijkse maaltijden voor bewoners van het dorp.
Team Hart & Ziel bestaat momenteel uit: Michiel Bareman, Peter Eversdijk, Jaap Hulstein en Ronald Koole. Op pknkloetinge.nl kunt onder diversen/pionieren meer lezen over Hart & Ziel en Pionieren. We horen graag van u!
Namens Hart&Ziel, Ronald Koole
Waar toe zijn wij kerk op het Dorp?
Wilt u hier het antwoord op, klik hier voor een directe link.

Het pioniersplan zoals het is goedgekeurd door de kerkenraad en verzonden naar de landelijke PKN, klik hier voor een directe link.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.