Hart en Ziel

29 maart start Hart & Ziel: Het Mooiste Lied

We hebben er lang over nagedacht en gepraat maar op 29 maart mogen we dan echt van start. Onze eerste activiteit van de pioniersplek, verbonden met de PKN Kloetinge: “Hart & Ziel”.

We zijn op zoek naar verbinding. Vanuit de pijlers: zoeken, vieren en doen kunnen we de verbinding aangaan met elkaar, met de kwetsbare medemens, met de gemeenschap rondom onze kerk én met God. De een zal meer affiniteit hebben met verdiepende activiteiten (Zoeken), de ander met kunst, muziek of kerkelijke vieringen (Vieren) en de derde ervaart verbinding door de handen uit de mouwen te steken (Doen).

Met onze eerste eigen productie, “Het Mooiste Lied”, willen we mensen nader kennis laten maken met Hooglied. Het prachtige en liefdevolle maar tegelijk vaak onbeminde en ongemakkelijke Bijbelboek. Via een expositie en thema-avonden laten we u graag nader kennis maken. Zondag 29 maart om 15:00 uur geven we in de Geerteskerk het startschot voor onze Pioniersplek “Hart& Ziel Kloetinge” en opent de tentoonstelling.

We exposeren werk van Jopie Minnaard, Frida van Overbeeke en Marja de Lange. In 2008 verscheen het geïllustreerde ‘Waèr a ‘t arte vol van is’, een Zuid-Bevelandse vertaling van Hooglied. Het boekje ‘Waer a ‘t arte vol van is’, is door Jopie Minnaard geïllustreerd, de tekst is gemaakt door de bijbelvertaalgroep van ‘t Kerkje van Ellesdiek.

Voor de huidige expositie heeft Jopie Minnaard een aantal nieuwe werken gemaakt.

Daarnaast maken bronzen beelden van de hand van Frida van Overbeeke deel uit van de tentoonstelling. Ook zijn er schilderijen te zien van de hand van Marja de Lange. In haar schilderijen werk was Hooglied vaak een thema.

Vanaf de openingsmiddag zal de nieuwe uitgave van het boek van Jopie Minnaard, ’Waèr a ‘t arte vol van is’ te koop zijn. De middag start om 15:00 uur, de toegang is gratis, in de Geerteskerk te Kloetinge. Het vocaal ensemble Musica Cordis zal een aantal toepasselijke stukken ten gehore brengen.

Uiteraard wordt een bijdrage ter bestrijding van de kosten zeer op prijs gesteld. De tentoonstelling is vervolgens te bezichtigen op woensdag- en zaterdagmiddag.

Donderdagavond 23 april hebben we Rabbijn Marianne van Praag uit Den Haag te gast. Zij geeft een lezing over Hooglied. Hooglied is in de Joodse traditie een belangrijk Bijbelboek en staat vaak centraal rondom het Pascha.

Donderdagavond 14 mei: Liesbeth Franken brengt een liedprogramma getiteld “Het Lied van de Liefde”. Ze put haar repertoire o.a. uit Jiddische en Sefardische traditionals, Franse chansons en Latijns-Amerikaanse liedjes het programma wordt afgesloten met een klankschaalmeditatie.

Donderdagavond 27 mei vertelt Heleen Pasma over Hooglied. Voor de thema-avonden wordt een toegangsprijs gevraagd. Meer informatie is binnenkort te vinden op:

www.hartenzielkloetinge.nl

We hopen u tijdens de opening of op de thema-avonden te mogen begroeten.

Werkgroep “Hart en Ziel Kloetinge”

Update Hart&Ziel

Half december hebben we onze eerst ontmoeting gehad met Otto Grevink die onze Pioniersbegeleider gaat worden. Bij deze ontmoeting waren naast de pioniersleden ook Els en Sjouke namens de Kerkenraad aanwezig. De Pioniersbegeleider wordt beschikbaar gesteld en betaald door de landelijke kerk. Dit is opgenomen in de H&Z-begroting. Hij begeleidt vooral het proces van een Pionierskerk in opbouw. Hij is zelf predikant en betrokken bij een eigen pioniersplek die eind januari van start gaat. Zie de bijlage voor een profiel van deze man.

Mede door vertraging bij het kiezen van de pioniersbegeleider is de officiële samenwerkingsovereenkomst met de PKN nog niet getekend. Officieel zal H&Z pas 1 feb of uiterlijk 1 maart starten.

28 maart is de opening van het Hooglied project en daarmee het eerste project van Hart&Ziel.
Op advies van Otto Grevink zouden wij graag in de dienst van 28 maart H&Z officieel laten starten door wat aandacht aan te geven tijdens de dienst. Het is mooi dat er “een lokale predikant” voorgaat wat dat betreft. Indien hij kan zal Otto Grevink ook bij deze dienst aanwezig zijn. Wellicht dat hij hier een kleine rol in kan spelen (bijv. kort iets over de “geest” van pionierskerken vertellen). Dit is nog nader in te vullen met in acht neming van eventuele gevoeligheden naar aanleiding van de vorige presentatie tijdens de kerkdienst.
We horen graag of de Kerkenraad akkoord is met dit idee.

Pioniersbegeleider Otto Grevink, klik hier voor een directe link.

Pionieren in Kloetinge

Hart & Ziel: pionieren in Kloetinge

In het afgelopen anderhalf jaar hebben we regelmatig bericht over de ideeën van de werkgroep KerkNu. Het huidige beleidsplan van PKN Kloetinge gaat uit van een tweesporenbeleid: het koesteren van de eeuwenoude traditie met daarnaast ruimte en support voor nieuwe vormen van Kerk zijn.
Met dat tweede spoor is werkgroep KerkNu aan de slag gegaan. Nadrukkelijk niet omdat we vinden dat de zondagstraditie achterhaald is maar omdat we denken dat we met het tweede spoor, via een andere vorm, nieuwe mensen kunnen bereiken. Op zoek naar bestaande initiatieven raakten we bekend met Pioniersplekken van de landelijke PKN en zijn we ons gaan verdiepen in dat concept. Het mooie is dat er geen vast format voor is, de vorm staat vrij maar wel met een min of meer gelijk einddoel. Het is niet bedoeld om “zomaar” wat leuke activiteiten te organiseren maar om op zoek gaan naar nieuwe vormen om ons christelijk geloof te beleven. Dit vooral samen met en voor mensen die niet of niet meer naar de traditionele kerk(diensten) komen. Inzetten op gemeenschapsvorming in die groep is een voorwaarde voor een officiële pioniersplek.

Na de Kerkenraad heeft, begin oktober, ook de PKN ons Pioniersplan goedgekeurd en daarmee kunnen we officieel starten met een pioniersplek in Kloetinge: Hart & Ziel. Met de goedkeuring en steun van de landelijke kerk is er meer ruimte voor financiële ondersteuning, coaching en begeleiding om Hart & Ziel tot een succes te maken. Na de dienst van 3 november hebben we een presentatie gegeven over de start van Hart & Ziel. Graag vatten we samen wat we met Hart & Ziel voor ogen hebben:
Enerzijds een platform waarmee hetgeen dat nu allemaal al wordt georganiseerd (van Koningsdag, Inloopmorgen tot avonden van Barmhartigheid), meer gecoördineerd naar buiten wordt gebracht. Dit met één gezicht, een eigen stijl, herkenbaar en vindbaar. Daarnaast het stimuleren of initiëren van nieuwe activiteiten rondom het centrale thema “liefdevolle verbinding” met de drie pijlers: Zoeken, Vieren en Doen! Vanuit die pijlers kunnen we de verbinding aangaan met elkaar, met de kwetsbare medemens, met de gemeenschap rondom onze kerk én met God. De een zal meer affiniteit hebben met verdiepende activiteiten (Zoeken), de ander met kunst, muziek of kerkelijke vieringen (Vieren) en de derde uit zijn betrokkenheid het liefst door de handen uit de mouwen te steken (Doen). We hopen dat dat ook weerspiegelt wordt in de naam Hart & Ziel, het ontmoeten van de ander en de zoektocht naar jezelf. Een vergelijkbare visie heeft overigens ook de Dorpskerkenbeweging. Eveneens een initiatief van de PKN die inzet op blijvende en brede relevantie voor dorpskerken in een niet-kerkelijke omgeving.

Onze Pioniersplek beoogt dat niet heel de opzet, activiteiten, uitvoering en doelgroep vastligt. Het is de bedoeling dat dat in de loop der tijd wordt vormgegeven samen met mensen die we op onze pioniersweg ontmoeten. Mensen die incidenteel dan wel structureel de “liefdevolle verbinding” samen met Hart & Ziel willen gaan vormgeven.
Er wordt momenteel bijvoorbeeld gewerkt aan een project rondom Hooglied (voorjaar 2020) en het houden van maandelijkse maaltijden voor bewoners van het dorp.
Team Hart & Ziel bestaat momenteel uit: Michiel Bareman, Peter Eversdijk, Jaap Hulstein en Ronald Koole. Op pknkloetinge.nl kunt onder diversen/pionieren meer lezen over Hart & Ziel en Pionieren. We horen graag van u!
Namens Hart&Ziel, Ronald Koole
Waar toe zijn wij kerk op het Dorp?
Wilt u hier het antwoord op, klik hier voor een directe link.

Het pioniersplan zoals het is goedgekeurd door de kerkenraad en verzonden naar de landelijke PKN, klik hier voor een directe link.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.