College van Diakenen

 

Hier vindt u wie onze diakenen en collectanten zijn.

In 1997 stelden de Synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk de Nederlanden in de ontwerpkerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland vast dat:
De kerk in haar diaconale arbeid in Nederland en in de wereld gehoor geeft aan de roeping om zich in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in te zetten voor wie lijden door armoede, onrecht, achterstelling en ziekte en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid.De diakenen proberen deze missie vorm en inhoud te geven in de eredienst, de gemeente, de samenleving en het werelddiakonaat. Steeds staat daarbij de dienstverlening aan mensen en groepen van mensen voorop.De diakenen kunnen niet zonder de gemeenteleden die ook medeverantwoordelijk zijn voor het “gemeente zijn” in Kloetinge. Graag luisteren wij naar problemen en suggesties die vanuit de gemeente worden aangedragen. Zo leren wij uitdelen van wat de Heer ons geeft en met elkaar delen.

Voor een gift aan de diaconie kunt u dit

rekening gebruiken:

NL38 INGB 0000 5880 29 t.n.v. Protestantse

Gemeente Kloetinge.

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.