Kerkenraad

Van de Kerkenraad, ondanks corona.

Op het moment dat ik dit stukje voor ons kerkblad schrijf, hoop ik, dat we terug kunnen zien op een feestelijke startdienst van ons winterwerk, maar vooral ook op een prachtige intrede en bevestigingsdienst van onze nieuwe predikant Ds. Janneke Herweijer, waaraan zoveel mensen hun bijdrage hebben geleverd. Hulde!
Het geeft mij tintelingen als ik eraan denk hoe we nu weer samen als gemeente vorm kunnen geven aan onze vieringen en activiteiten. En eindelijk, tenminste als Corona het toelaat, onze stemmen weer letterlijk kunnen laten horen ter ere van de Ene die onze lof toekomt.
Wat heerlijk was het om te zien hoeveel mensen zich in de voorbije tijd met hart en ziel hebben ingezet voor de gemeente: van vrijwilligers, contactpersonen, kosters, musici, leden van ” kerk open” , de bemanning van het project ” met Hart en Ziel Kloetinge, en al de leden van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters.
Nu breekt hopelijk de tijd aan, dat we weer samen met onze predikant inhoud kunnen geven aan ons beleidsplan en dat, gelet op de tijd die door de pandemie verloren ging, wel met zeker een of twee jaar verlengd mag worden. Maar dat is ter bespreking in de kerkenraad.
Hier past het om onze nieuwe predikant van harte alle energie en inspiratie te wensen voor de start en de toekomst in haar nieuwe taak en functie. In dit kerkblad stelt ze zich verder aan u voor.
We hebben er zin in Janneke!!
Jaap Hulstein, vrz.

Hartelijke groet,
Jaap Hulstein

jbhulstein@kpnplanet.nl
de Stelle 31
4464 BP Goes
0113-232119
06-29031763

 

                                     STEUNPILAREN GEZOCHT!!

 We kunnen u niet missen……..

Het kerkenraadsteam van de Geerteskerk zoekt:

  1. Een diaken met hart voor de ander, ver weg en dichtbij.
  2. Een ouderling/ kerkrentmeester met passie voor de Geerteskerk, als monument en als rustplaats en bruisend centrum van Kloetinge en onderdak voor haar gemeente.

Wat wij bieden:
– een enthousiast en flexibel team
– aandacht voor zingeving
– korte vergaderingen

  1. Een “huismeester” per 1 april voor het door de week ondersteunen van rouw- en trouwdiensten en concerten

Wat wij hierbij bieden:
– U wordt op handen gedragen.

Ik hoop dat het zo een feest blijft om te behoren bij deze gemeente en deze prachtige kerk.

Jaap Hulstein. vrz.
Hartelijke groet,

Jaap Hulstein
jbhulstein@kpnplanet.nl

de Stelle 31
4464 BP Goes
0113-232119
06-29031763

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.