Kerkenraad

Van de Kerkenraad

De stemmig en ….zit er nog muziek in de kerk?

Wat hebben we er naar uit gezien: een gemeentevergadering waarin een nieuwe predikant zou kunnen worden voorgesteld en gekozen.

Als alle activiteiten lijken stil te liggen, is er dan toch, eigenlijk onverwacht, die uitnodiging voor een vergadering. We noteren 16 juni 2020. Dank aan de beroepingscommissie!

Kunt u zich er een voorstelling van maken wat een voorbereiding er is geweest, om deze avond in goede orde te doen verlopen?

Door de coronaregels gedwongen moesten er groepen worden samengesteld om alle stemgerechtigde leden van de kerk in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen. Dat was verheugend, omdat het betekende dat vele gemeenteleden hierin belang stelden.

Allereerst is er dan een kerkenraad die tot een zorgvuldige opzet van de bijeenkomsten moeten komen. Iedereen op 1,5 mtr., afstand van elkaar, looprichtingen bepalen, ingang en uitgang apart en goed van elkaar scheiden, hygiëne-maatregelen tussen de bijeenkomsten door, geluidsvoorzienigen etc, etc. DE scriba onze Sjouke, is dagen bezig geweest met de samenstelling van de drie groepen, het maken van stemmingslijsten, het nabellen van gemeenteleden en het verschuiven binnen de groepen als dat nodig bleek. Eigenlijk waren er vier groepen, maar de regels waren net op tijd zo versoepeld, dat het “personeel”: kosters, voorzitter beroepingscommissie en voorzitter kerkenraad, scriba en notulist en een teller, buiten de telling vielen van de toegestane groep van 25. Soms zit het mee, zelfs in deze tijden.

En dan de organisatie van de vergadering door voorzitter kerkenraad en voorzitter beroepingscommissie die beiden het unaniem genomen besluit tot voordracht en tot beroep helder en overtuigend toelichten> Al met al een heel karwei. Als we inde kerk samen zouden zijn geweest zou ik spontaan applaus van enkele minuten hebben kunnen voorstellen.

En dan het moment suprême: de te beroepen predikant stelde zich voor door een inkijk te geven in haar levensloop tot op heden en iets te vertellen over haar beweegredenen om een beroep naar Kloetinge te willen overwegen. En geweldig…. we konden haar zien. Een genoegen dat we de voorbije zondagen maar weinig smaakten,

De stemming(en) verliep(en) zonder enig probleem, onder andere mogelijk gemaakt door de inzet van een heuse desinfecteerploeg die tussen de bijeenkomsten door, alles weer schoonpoetsten en een zeer correct telteam dat de zuiverheid van de stemming(en) bewaakte.

We gingen uiteen, zonder de koffie en thee, die we zo gewend zijn bij dit soort gelegenheden. Maar het begin is er: we waren weer eens samen in de kerk.

Er werden 83 stemmen uitgebracht, waarvan één ongeldig. Maar je kunt zeggen dat ook de gemeente de beoogde predikant, unaniem, een hartelijk welkom voorbereidt!

De balans opmakend, want ben je aan jezelf verplicht bij bijeenkomsten in de coronatijd, hebben we ons allen zeer correct gedragen, ons gehouden aan de regels van de RIVM en de PKN. De juiste stemming in onze groep was er. En dat tot het einde toe. Sommige groepen in de samenleving kunnen daar mogelijk nog iets van opsteken.

En nu maar hopen, dat de regels binnenkort zo worden versoepeld, dat we weer zondagse vieringen kunnen houden. Wie de diensten in de voorbije weken vanuit de Geerteskerk mee beleefde via de kerkomroep, heeft bemerkt dat er, ook in deze tijd, nog heel wat muziek zit in onze kerk! Waarvan akte.

 

Jaap Hulstein

 

                                     STEUNPILAREN GEZOCHT!!

 We kunnen u niet missen……..

Het kerkenraadsteam van de Geerteskerk zoekt:

  1. Een diaken met hart voor de ander, ver weg en dichtbij.
  2. Een ouderling/ kerkrentmeester met passie voor de Geerteskerk, als monument en als rustplaats en bruisend centrum van Kloetinge en onderdak voor haar gemeente.

Wat wij bieden:
– een enthousiast en flexibel team
– aandacht voor zingeving
– korte vergaderingen

  1. Een “huismeester” per 1 april voor het door de week ondersteunen van rouw- en trouwdiensten en concerten

Wat wij hierbij bieden:
– U wordt op handen gedragen.

Ik hoop dat het zo een feest blijft om te behoren bij deze gemeente en deze prachtige kerk.

Jaap Hulstein. vrz.
Hartelijke groet,

Jaap Hulstein
jbhulstein@kpnplanet.nl

de Stelle 31
4464 BP Goes
0113-232119
06-29031763

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.