Kerkenraad

Van de Kerkenraad

En toen stond alles stil….. Wie had op 3 maart in onze kerkenraadsvergadering durven vermoeden, dat de Geerteskerk nog geen twee weken later zou worden gesloten voor onze wekelijkse samenkomsten. Door een zich wereldwijd verspreidend virus, dat helaas Nederland niet ongemoeid liet, moesten we ons “normale leven” prijsgeven en ons plotseling richten naar de afgekondigde maatregelen door onze regering. Slechts twee dagen voor onze dienst op 15 maart, waarin Ds. Nelleke van de Linden zou voorgaan, werden we genoodzaakt het drastische besluit van voorlopige kerksluiting te nemen. We deden dat na overleg met onze classispredikant die ons er vooral op wees dat onze gemeente, die uit veel ouderen bestaat en grotendeels behoort tot de risicogroep, wel zeer kwetsbaar is. Ons besluit lag daarna voor de hand. Toen Joop Liplijn en ik de mededeling op de kerkdeuren vastmaakten, beseften we dat het niet voor even zou zijn. Het werd stil op het Geertesplein.   Dankbaar zijn we, dat we vanaf dat moment toch de zondagse meditaties van Ds. De Reuver – scriba van onze PKN – die gelardeerd werden door koor-en samenzang konden volgen op de TV.  Door de nieuwe website die onze scriba maakte, kunnen we op de hoogte blijven van alles wat in de kerkelijke gemeente speelt. Ziet u de site als de wekelijkse nieuwsbrief waar u van alle ontwikkelingen op de hoogte wordt gehouden.  U begrijpt, het beroepingswerk moest tot nader order worden stilgelegd. We missen ons samenzijn, de ontmoeting met elkaar tijdens de Taizéviering, de vieringen op de zondagen in de 40 dagen tijd, de stille week, Palmpasen en Pasen en mogelijk straks ook Hemelvaart en Pinksteren. De hoogtijdagen van onze kerk. En ook de opening van de tentoonstelling rond het Hooglied, als start van het pioniersproject “Hart en Ziel Kloetinge”, moest worden uitgesteld. Alles lijkt stil te staan.    Maar weet u, het diaconaat ging door en deed extra giften, naast de collecten die er al waren, naar de voedselbank en de vluchtelingen in Syrië en op het eiland Lesbos. De jaarlijkse Paas acties waarbij eieren ter beschikking worden gesteld aan de voedselbank en de financiële ondersteuning van de paaspakketten, die door het Leger des Heils worden verdeeld, werden niet vergeten. Intussen zijn er veel initiatieven op gang gekomen. Er is sprake van een ongekende creativiteit: contactpersonen en pastoraal medewerkers zien, letterlijk of via telefoon, om naar gemeenteleden in of buiten het dorp. De leiding van de kindernevendienst zet een hulpdienst op en ga zo maar door! Op het moment dat u dit leest, zijn er acties in gang gezet of geweest, die hier nog niet genoemd konden worden.  Dat is gemeente zijn, dat is Kloetinge.  Ook de reparatie van de verwarming, waarbij een deel van de vloer in het Noorderkoor moest worden geopend, werd ter hand genomen en de kerkzolder opgeruimd. In stilte gebeurt er veel.   In Trouw stond vandaag (27-03) een kort stukje over de vastentijd die we meemaken en het laatste avondmaal dat Jezus vierde. Witte donderdag. De schrijver geeft betekenis aan het nu juist niet vieren van de maaltijd. We slaan het avondmaal dit jaar over uit lijfsbehoud en zijn daarin ongedacht solidair met hen, die hun leven in de waagschaal stellen voor anderen tijdens de bestrijding van het virus.  En dan Pasen. De stilte werd doorbroken. Het loflied mag klinken. We zijn op weg naar Pinksteren: “de Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt”.  Ongedachte toekomst!Jaap Hulstein
Vrz.

 

                                     STEUNPILAREN GEZOCHT!!

 We kunnen u niet missen……..

Het kerkenraadsteam van de Geerteskerk zoekt:

  1. Een diaken met hart voor de ander, ver weg en dichtbij.
  2. Een ouderling/ kerkrentmeester met passie voor de Geerteskerk, als monument en als rustplaats en bruisend centrum van Kloetinge en onderdak voor haar gemeente.

Wat wij bieden:
– een enthousiast en flexibel team
– aandacht voor zingeving
– korte vergaderingen

  1. Een “huismeester” per 1 april voor het door de week ondersteunen van rouw- en trouwdiensten en concerten

Wat wij hierbij bieden:
– U wordt op handen gedragen.

Ik hoop dat het zo een feest blijft om te behoren bij deze gemeente en deze prachtige kerk.

Jaap Hulstein. vrz.
Hartelijke groet,

Jaap Hulstein
jbhulstein@kpnplanet.nl

de Stelle 31
4464 BP Goes
0113-232119
06-29031763

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.