Predikant

De predikantsplaats is op dit moment vacant.
Mocht u interesse hebben voor deze functie, neem contact op met de webmaster.

 

Nieuws van de predikant met een bijzondere opdracht.
Predikant met een opdracht.

Gezonden door de Heer:
mijn handen zijn bereid
om hier op deze plaats
te bouwen aan zijn rijk

Dit prachtig lied uit Iona werd gezongen toen ik in 2013 verbonden werd als gemeentepredikant aan de Protestantse gemeente te Kloetinge. 10 november j.l. klonken deze woorden weer bij de feestelijke bevestiging van Joop Liplijn als diaken, Ab Lokerse en Willem Jan Duininck als ouderling kerkrentmeester, en ondergetekende als predikant met een bijzondere opdracht. Het voelde goed om zo naast Joop, Ab en Willem Jan te staan. “Het werk gaat door”, flitste door mij heen. Niet dat ik daaraan twijfelde, de week ervoor was net de pioniersplek “Hart & Ziel” gepresenteerd. Een project waar ik u als gemeente van harte mee feliciteer. Want wat is het fijn dat naast het doorgaan met bestaande gewoonten – kerkdiensten op zondag, leer- en ontmoetingsactiviteiten door de week, pastoraat en diaconaat – gezocht wordt naar nieuwe vormen van kerk-zijn in deze tijd. Zo verheug ik me op het project rond Hooglied dat gepland staat voor het voorjaar. Het is fijn om zo samen gemeente te mogen zijn, gericht op mensen ook buiten onze eigen kring. Het was mijn wens om in het werk dat ik nu doe als geestelijke in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, verbonden te blijven met de gemeente rond de Geerteskerk. Zoals gezegd bij mijn afscheid in maart, en 10 november opnieuw, het is de kerkelijke basis niet alleen voor mijzelf, maar voor ons gezin. Zo maakt Horizio vol enthousiasme deel uit van de Geertes Jeugd Club. Wij vinden het fijn om lid te zijn van uw en onze gemeente. Is dat dan niet genoeg? Waarom hoort daar in mijn geval ook het predikant schap met een bijzondere opdracht bij? Het Adrz betaalt mijn salaris, wat is dan de opdracht van ons als gemeente? Dat heeft te maken met het “gezonden door de Heer” zijn. En met het thema dar Rein Brand zo mooi in zijn preek naar voren bracht, gebaseerd op de evangelielezing uit Lucas 18: 1-8, over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Het zijn onze handen die het werk doen in deze wereld, maar het is de verbondenheid en het vertrouwen in de Onzienlijke, de Liefdevolle, die daar de kracht toe geeft. Het is als predikant met een opdracht verbonden zijn aan een concrete geloofsgemeenschap, geeft daar een bijzondere lading aan. Want bidden, werken, bouwen aan Gods rijk, je hoeft het niet alleen te doen. Ik doe het niet alleen. Ik doe het in verbondenheid met u. Ook daarin gaat het werk vanuit onze (en andere) gemeente(n) door. We doen het in verbondenheid met de Heer. Draagt u mij – en vooral de zieken en degenen die zich voor hen inzetten in het Adrz – in uw gebeden? Ik voel me een gezegend mens dit werk te mogen doen, in verbondenheid met een biddende en werkende gemeenschap, onze mooie gemeente rond de Geerteskerk.

Jacoline de Koe

Dank

Met een warm gevoel kijk ik terug op de afscheidsdienst 24 maart jl. Onze eigen Geertescantorij onder leiding van Corrie Smits-Harinck en Mariette Everse-van der Hart zorgden voor de muzikale begeleiding. Ook de kindernevendienst liet zich niet onbetuigd en zongen een prachtig lied. Met de kinderen werd er een mooi lichtsnoer van huisjes gemaakt. Hartelijke woorden waren er van de voorzitter van de kerkenraad Jaap Hulstein en ik kreeg een schitterend cadeau van u allemaal. Twee mooie boeken en maar liefst 450 euro aan bonnen om er eens lekker op uit te gaan. Met veel plezier heb ik in uw midden gewerkt. En het is fijn om samen met mijn gezin deel uit te blijven maken van de gemeente rond de Geerteskerk. Heel fijn vind ik het om de kerkelijke zending voor het werk in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, ook vanuit de Kloetingse gemeente te ontvangen. Zo nu dan hoop ik er iets van delen tijdens bijvoorbeeld een gastbeurt op de zondagmorgen.

In verbondenheid, Jacoline de Koe

Dit bericht is geplaatst in Berichten. Bookmark de permalink.