Diaconie

Van de Diaconie

In deze maand valt de dankdag voor gewas en arbeid. Tegenwoordig staan we stil bij alles waar we dankbaar voor kunnen en willen zijn. Ieder jaar wordt er een inzameling gehouden voor voedselbank de Bevelanden. We willen hier graag een actie niet alleen van gemeenteleden maar van alle inwoners van Kloetinge van maken. Het initiatief hiervoor is genomen door de diaconie van de Geerteskerk in samenwerking met de werkgroep Hart en Ziel Kloetinge. We hopen dat de actie een breed gedragen initiatief wordt van alle inwoners van Kloetinge. Laten we met gulle hand geven!

De werkgroep start hiermee op vrijdag  27 en op zaterdagochtend 28 november, dan staan  de mensen van Hart en Ziel klaar in een kraam bij Bakker Boer. U kunt daar ook houdbare levensmiddelen kopen en bij hen inleveren voor de Voedselbank. Verder is de Geerteskerk open op zaterdag 28 november van 13.00 tot 17.00 uur en u kunt ook hier uw houdbare levensmiddelen inleveren. Tussen 15.30 -17.00 uur kunt u genieten van piano en orgelspel van Mariëtte Evers en haar dochter Judith zal op haar harp spelen. Zowel in de kraam als in de kerk zal een collectebus staan waarin u een bijdrage kunt geven voor de Voedselbank. Hiermee kunnen wij weer levensmiddelen kopen als aanvulling op de pakketten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw bijdrage bij ons in te leveren, dan kunt u ons bellen (06 – 21969066) en komen we het bij u ophalen.

Zondag 29 november is dan de dankdienst voor gewas en arbeid. Ook dan kunt u uw gaven voor de voedselbank meenemen. We zetten ze voor in de kerk bij de andere giften. De collecte zal deze zondag ook voor de voedselbank zijn. Omdat er veel meer mensen een beroep doen op de voedselbank i.v.m. deze corona tijd is uw hulp nog harder nodig dan anders.

Opbrengst schaal collecten:
27 sept: € 88,20
11 okt: € 75.00
18 okt  € 111,20

Ook ontvingen we een gift van € 20,00

Hartelijk dank voor alle giften hier niet genoemd.

Dhr. P. Smallengange is gelukkig wel weer thuis maar is nog niet klaar met zijn revalidatie.

Voor zover mogelijk neemt hij de diaconale administratie weer op wat heel fijn is, dus u kunt er verzekerd van zijn dat alle gaven op de goede plaats terecht komen.

Hoewel er nu niet gewoon gecollecteerd wordt, ondersteunen we de verschillende collectedoelen wel. Als u dat ook wilt doen, kunt u zelf een gift overmaken voor het betreffende doel aan ons. Het rekeningnummer van de diaconie  NL38 INGB 0000 588 029 met vermelding waarvoor het is en mogelijk ook direct naar het doel waar de collecte voor bestemd is.

Aankomende collecten

8 november: Stichting Nederland Srilanka. Dit is een particulier initiatief geweest van vier Goesenaren ontstaan n.a.v. de tsunami in Zuid-Oost Azië in 2004. Het doel van de stichting was en is nog steeds mee te helpen (wees)kinderen in Srilanka zicht te geven op een betere en meer hoopvolle toekomst. De stichting is geheel afhankelijk van gulle gevers. Dankzij de korte lijnen komt al uw geld op het “bordje van de kinderen terecht”

15 november: Pastoraal diaconaal centrum De Herberg. In deze christelijke leefgemeenschap komen mensen op adem. De aanleiding voor een verblijf in De Herberg is divers. Mensen zoeken een pleisterplaats of een toevluchtsoord. De woestijnreis die het leven soms is, kan mensen uitputten, neerdrukken, onrustig of wanhopig maken. Op zoek naar rust, dag structuur, liefdevolle aandacht, bemoediging, beter zicht op zichzelf en God, daarvoor komen ze in De Herberg. Het is zeker dit jaar spannend of de financiële begroting gehaald gaat worden. Op allerlei manieren worden er kleine acties gevoerd ter ondersteuning. Zo kwamen er op een maandagmorgen Zeeuwse aardappelen en uien. In diezelfde week peren uit Alblasserdam en o.a. pompoenen uit de Noordoostpolder.

22 november: Collecte protestantse kerk. Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk in Nederland. Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de eigen gemeente, maar ook vaak buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die ervoor open staat. Hoewel wij gelukkig een eigen predikant hebben zijn er ook gemeenten waar dat niet het geval is. In dat geval kan het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden een oplossing zijn. De Protestantse kerk biedt hier trainingen voor aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk

29 november: Zoals in het bovenstaande gedeelte aangekondigd zal er voor de voedselbank gecollecteerd worden.

 6 december: Kinderen in de knel, Hoewel we in deze bijzondere periode maar weinig kinderen in de kerk zien, zijn ze er wel, hier en elders. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn. Zo speelt Rainbow de duif een centrale rol. De duif vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Kerk in Actie verzamelt op deze manier creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij het diaconaat. Zo kunnen kinderen ook al op jonge leeftijd enthousiast gemaakt worden voor het (wereld)diaconaat.

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen:
Coby Frens:0113-348978/06 17882240
cobyfrens@gmail.com

Joop Liplijn: 084-8843877
diacconie@liplijnnet.nl

voor hulp en of vragen bij de kerkomroep:
martinbijkerk@gmail.com

Voor een gift aan de diaconie kunt u onderstaand rekeningnummer gebruiken:
NL 38 INGB 0000 588 029 t.n.v. Protestante gemeente Kloetinge

Collecten

 

Mededelingen
U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.