Diaconie

Van de Diaconie

Graag wil ik u allen eerst namens de diaconie een gezegend nieuw jaar toewensen, hoe uw weg ook zal gaan. Het was zoals elk jaar weer een drukke december maand. We begonnen met de dankdag voor het gewas op 1 december waar we weer veel producten ontvingen om door te geven aan de voedselbank. Op 12 december kwamen we voor de Adventsviering met een grote groep vooral oudere gemeenteleden bij elkaar in het Geerteshuis. We zongen kerstliederen met begeleiding van Sjouke Postma en we luisterden naar het Kerstverhaal ‘De Herbergier in Bethlehem’ uit het boekje Hagar en andere verhalen, geschreven door Heleen Pasma. We genoten van een heerlijk warm buffet verzorgd door Lucy en haar crew. We collecteerden voor de kinderen in Moldavië met een prachtige opbrengst (zie hier onder)! De kerststukjes die op de mooi gedekte tafels stonden en gemaakt werden door Magda Nagelkerke, werden bij gemeenteleden gebracht die hun partner verloren en naar gemeenteleden van 100 jaar of ouder. Ook kregen alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder een kerstgroet in de bus.

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen.
0113-316980 Rennie Naafs
0113-348978/0617882240 Coby Frens
cobyfrens@gmail.com
voor hulp en/of vragen bij de kerkomroep:
martinbijkerk@gmail.com

Collecten
01 – 12  Voedselbank  € 176,10
08 – 12 Kinderen in de knel € 149,45
12 – 12 Moldavie € 363,80
15 – 12 Kinderen in de knel € 397,95
22 – 12 Kinderen in de knel € 151,90
24 – 12 Kinderen in de knel € 402,37
25 – 12 Kinderen in de knel € 281,23
29 – 12 Stichting Cornel € 105,85
05 – 01 Syrië € 144,50 + € 250,00 Diaconie

Giften
Gift Mevr. K. € 300,00
Hiervoor onze hartelijke dank namens de diaconie.

Mededelingen

U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Collecten 2 februari tot en met 15 maart 2020.

2 februari Opvanghuis Amecet in Soroti Oeganda.

Amecet is een opvanghuis en zorgt met name voor drie groepen kinderen. Kinderen met HIV/AIDS. Pasgeboren baby’s waarvan de moeder is overleden bij de bevalling. Zij zijn heel kwetsbaar zonder hun moeder in de dorpen, dus zij komen bij Amecet als ze een paar dagen of soms nog maar een paar uur oud zijn. Ze blijven meestal 2 tot 3 maanden. Zo heeft de familie de tijd om het verlies van de moeder te verwerken en kunnen ze regelingen treffen voor de terugkeer van de baby. De derde groep zijn de verwaarloosde kinderen die door de politie of de kinderbescherming worden gebracht. Deze kinderen hebben een veilige plek nodig, omdat ze mishandeld, achtergelaten of verdwaald zijn. Er wordt steeds geprobeerd de kinderen terug te laten keren naar hun familie. Het is een feest als dat lukt. Ze worden thuisgebracht met een klein pakket van kleren, suiker, zeep en een klamboe. Of ze worden opgehaald door de ouders of verzorgers.

9 februari Refugium:

Refugium is een noodfonds met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van Vluchtelingen Werk Zuidwest Nederland, regio Zeeland te ondersteunen. Bijvoorbeeld in situaties waarin noodzakelijke kosten ontstaan in het kader van een verblijfsprocedure en gezinshereniging. Of als er sprake is van een humanitaire noodsituatie van een uitgeprocedeerde asielzoeker en als een nieuwe verblijfsaanvraag werkelijk uitzicht biedt op het alsnog krijgen van een verblijfsstatus. Refugium ondersteunt mensen met een lening of een gift.

16 februari Kerk in Actie voor Kameroen:

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen door de onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio.

23 februari Binnenlands diaconaat: Hulp voor mensen zonder papieren:

Er leven volgens schatting ongeveer 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing.

1 maart Vrienden van Emergis:

Deze stichting biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Bijvoorbeeld om een cursus te volgen die de kansen vergroot op de arbeidsmarkt. Of om financieel bij te springen bij het inrichten/opknappen van een woning.

15 maart Zuid – Soedan Overleven in een burgeroorlog:

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezin dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaigoed. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.