Diaconie

Van de Diaconie

Wist u dat de gemeente rondom de Geerteskerk al ruim 10 jaar geleden is begonnen met veel andere Zeeuwse gemeenten aan hulp voor Roemenië en met name aan Solocma? Het contact van Kloetinge en Solocma bestaat nog steeds! Mevr. Jansens en mevr. Capel hebben kort geleden tijdens een diaconie vergadering verslag uitgebracht over het wel en wee daar en hoe de jaarlijkse gift die ze nog van de diaconie krijgen, besteed wordt. Mevr. Jansens gaat er nog regelmatig naar toe. De predikant van Solocma bedankt ons via een meegebracht mailbericht voor de geboden hulp en ondersteuning. De situatie in Solocma is nu niet te vergelijken met de beginsituatie van tien jaar geleden. Gelukkig maar. De foto’s die ze meegebracht hebben zullen een plek krijgen in het Noorderkoor waar we koffiedrinken. Voor degenen die daar geweest zijn om mee te helpen vast herkenbare plaatjes. De steun aan Solocma zullen we af gaan bouwen omdat er heel veel andere aanvragen zijn voor financiële steun waar we ook gehoor aan willen geven.

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen:

Coby Frens: 0113-348978/06-17882240

cobyfrens@gmail.com

Joop Liplijn: 084-8843877

joop@liplijnnet.nl

voor  hulp en/of vragen bij de kerkomroep:

martinbijkerk@gmail.com

Collecten
12 – 01  Het Passion  € 118,28
19 – 01 Bootvluchtelingen € 115,65
26 – 01 Sirkelslag € 100,65
02 – 02 Amecet € 333,80
09 – 02 Refugium € 113,70
16 – 02 KIA Kameroen € 101,80

Giften

Mededelingen
U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Collecten 1 maart tot en met 12 april 2020.

In de 40 dagen tijd is het thema van Kerk in Actie : Sta op!

Leef vanuit geloof, hoop en liefde. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijke weg. Sta op! Daarom komen we samen in actie en bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Doe mee en kom in beweging. Sta op!

1 maart Vrienden van Emergis:

Deze stichting biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Bijvoorbeeld om een cursus te volgen die de kansen vergroot op de arbeidsmarkt. Of om financieel bij te springen bij het inrichten/opknappen van een woning.

8 maart Binnenlands diaconaat:

De avondmaalscollecte is bestemd voor:Binnenlands diaconaat: Als kerk naar mensen toekomt: Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zo maar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contacten hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toegaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn die passen bij de context van mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De protestante kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Zo ook onze eigen kerk.

15 maart Zuid – Soedan Overleven in een burgeroorlog:

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezin dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaigoed. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

22 maart: Binnenlands diaconaat. Vakanties met aandacht. Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet meer gemakkelijk op vakantie kunnen van een week vol warmte aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantie gevoel te bezorgen. Kerk in Actie steunt het werk van het vakantiebureau. Zelf ben ik in het verleden als vrijwilliger een aantal keren mee geweest en kan het van harte aanbevelen.

29 maart: Ghana – Nieuwe kansen voor straatmeisjes: De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Aktie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vak training om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.

5 april: JOP = Jong Protestant. Deze collecte is bestemd voor het landelijke jeugdwerk.

12 april: India – Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst.

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Aktie via deze kinderen het onderdrukkende kasten systeem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit-kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.