Diaconie

Van de Diaconie

Helaas kunnen we elkaar nu vooral alleen bereiken via het geschreven woord en via de online kerkdiensten die u uit de Geerteskerk kunt volgen. In de afgelopen periode kreeg u een Pinkstergroet in de brievenbus met de liturgie voor de Pinksterdienst. Af en toe komen we elkaar tegen wat heel fijn is. Even weten hoe het met u, met jou gaat. Ook een bezoekje op afstand natuurlijk doet je goed. Samen wandelen en fietsen daar hebben we voor zover mogelijk ook meer tijd voor. Het kan allemaal en is ook belangrijk. Zeker nu voor velen van ons de dagelijkse gang van zaken gestopt is. Het gemis van elkaar ontmoeten in de kerk, bij de Emmaüsgroep, de cantorij en vele andere bijeenkomsten die een onderdeel van ons gemeente-zijn vormen, ze zijn weggevallen. Daardoor kan de kring om ons heen behoorlijk geslonken zijn. Dit gedicht vond ik voor u:

 

VOOR ELKAAR

Een open oor

voor wat elk van ons te zeggen heeft,

meelevend

met wie rouwen om hun verlies,

zorgzaam,

voor wie het alleen gaan te zwaar is,

luisterend,

naar wie leven met vele vragen.

 

Naar een gedicht van Sytze de Vries

Hoewel er nu niet gewoon gecollecteerd wordt, ondersteunen we de verschillende collectedoelen wel. Als u dat ook wilt doen, kunt u zelf een gift overmaken voor het betreffende doel aan ons. Het rekeningnummer van de diaconie  NL38 INGB 0000 588 029 met vermelding waarvoor het is en mogelijk ook direct naar het doel waar de collecte voor bestemd is. Het totaal van 15 maart t/m 8 april is € 470 plus € 100 voor noodhulp voor de gevolgen van de coronacrisis. Dit laatste bedrag bestemmen we voor de komende collecte; zie hieronder.

 

Hulp/informatie
Indien nodig kunt u ons bellen of mailen:
Coby Frens: 0113-348978/06-17882240
cobyfrens@gmail.com

Joop Liplijn:
Tel: 06-128.66.283
E-mail: diaconie@liplijnnet.nl
Fax: +31-(0)84-884.38.77

voor  hulp en/of vragen bij de kerkomroep:
martinbijkerk@gmail.com

Collecten

 

Mededelingen
U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Aankomende collecten

De komende zondagen wil ik uw aandacht vragen voor de collecten van Kerk in Actie waar extra noodhulp gevraagd wordt voor de gevolgen van de coronacrisis wereldwijd.

Corona: een ramp van ongekende omvang in veel landen in Azië en Afrika, zoals Moldavië, Indonesië, Zuid-Afrika, Midden-Oosten en Colombia. Het aantal besmettingen lijkt daar beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte Lock downs hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. In de dienst met Pinksteren is hier al aandacht voor gevraagd. Net als ik u in het vorige kerkblad schreef kunt u het geld overmaken aan het nummer van de diaconie, of naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. “Help een stille coronaramp voorkomen”. NB deze actie loopt van zondag 14 juni t/m zondag 5 juli.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.