Emergis

Berichten uit Emergis.

Twee kerken in Kloetinge?

Iedere zondagmorgen trekken  inwoners van Kloetinge naar hun kerk  midden in het dorp Kloetinge.
Iedere zondagavond bezoeken cliënten en bezoekers van Emergis het stiltecentrum voor hun dienst.

Twee kerken in één dorp en ze horen bij elkaar!

Dhr. Eversdijk is werkzaam als ambtsdragers vanuit de Protestantse gemeente te Kloetinge voor Emergis. Hij geeft daar invulling aan door als ouderling aanwezig te zijn in de vieringen op zondagavond.

Het zou leuk zijn als de Kerken en de mensen die daarbij horen en de cliënten van Emergis elkaar beter leren kennen. Dat kan bv. door bij elkaar op bezoek te gaan. We kunnen ook denken aan een groepsactiviteit waar we samen plezier aan beleven.
De Dienst Geestelijke Verzorging van Emergis en de kerkenraad van de Gemeente rond de Geerteskerk ondersteunen het initiatief.
Lijkt het u leuk om eens deel te nemen aan een activiteit, neemt u dan contact op met de Dienst Geestelijke Verzorging van Emergis. Dit kan via Dhr. Eversdijk of via Ds. H. van Eerden.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Pastoraal werk in Emergis.
Regelmatige bezoeken van mensen, die er lang verblijven. Dikwijls gaat het om mensen, die weinig contacten meer hebben buiten het ziekenhuis en voor hen is bezoek “van buiten” dan ook bijzonder.  Met name bij dit bezoekwerk moet langzaam een vertrouwensbasis worden opgebouwd. Dat kan ook leiden tot individuele gesprekken op de eigen kamer van de patiënt of tot een gesprek in het restaurant. Een wandeling kan welkom zijn of een lange wandeling met een rolstoelgebruiker.

Is het moeilijk werk? Ja, soms wel. Toch ook heel mooi: je krijgt veel warmte terug en het geeft daardoor veel voldoening.

Elke zondagavond om 19.00 uur is er een kerkdienst in het Stiltecentrum van Emergis.
Een gewone dienst, niet zomaar een bijeenkomst, maar een echte kerkdienst onder protestantse of katholieke leiding van een dominee of een pastor, oecumenisch van karakter, in aanwezigheid van een ouderling of een kerkelijk werker.
Echter ook een bijzondere dienst vanwege het open en warme karakter. Er is volop hoor en wederhoor in de diensten; er is volop gelegeheid voor opmerkingen en vragen, dikwijls al tijdens de overdenking, maar in elk geval er na. Altijd worden door de bezoekers gebedsintenties uitgesproken. Er is dus steeds veel interactie tussen de voorganger en de bezoekers en zeker de eigen pastores gaan hier op een uitstekende wijze mee om.
Bijzondere diensten dus. Wat een openheid bij de bezoekers! Wat blijkt daar dikwijls een intense geloofsbeleving uit. Vragen en opmerkingen die er geweldig toe doen. Om jaloers op te zijn.
Het bezoekersaantal is vaak niet bijster groot; een 25-tal betekent een goede opkomst.
Meestal is er ook wel een groot of klein koor uit de omgeving aanwezig, dat dan het fraaie Stiltecentrum verder vult.
De bezoekers komen uit allerlei afdelingen van Emergis. Iedere ouderling of kerkelijke medewerker zorgt dat het Stiltecentrum is “aangekleed” met attributen voor de dienst: kanselkleden, kaarsen, liedboeken e.d. Een organist zorgt voor de begeleiding van de zang op het kistorgel. Een kerkelijk medewerkster is aanwezig om mensen op te halen op sommige afdelingen. Op deze wijze zijn alle voorwaarden aanwezig om fijne diensten te kunnen houden. En fijne diensten zijn het! Ook u, beste lezer, bent van harte welkom. Komt u ook eens een keer meedoen!

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.