Maandelijks archief: januari 2020

Solidariteitsfonds

Contributie voor het solidariteitsfonds van de Protestantse Kerk in Nederland (verplicht voor lidmaten, vrijwillig voor doopleden). Een acceptgiro wordt toegestuurd.

Geplaatst in Financieel | Reacties uitgeschakeld voor Solidariteitsfonds

Kerkbalans

Voor alle leden van de gemeente is er de Actie Kerkbalans. In de maand januari wordt een envelop bezorgd waarin alle leden gevraagd wordt om hun jaarlijkse bijdrage bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk. De antwoordenvelop wordt daarna persoonlijk opgehaald.

Geplaatst in Financieel | Reacties uitgeschakeld voor Kerkbalans

Geldelijke bijdragen

Tijdens de kerkdiensten wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerkvoogdij (eredienst en pastoraat). Er is een uitgangscollecte die meestal bestemd is voor het kerkgebouw (Vier keer per jaar is er een uitgangscollecte voor het zendingswerk van Kerkinactie). Bij de uitgang … Lees verder

Geplaatst in Financieel, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Geldelijke bijdragen

Verjaardagsfonds

Op uw verjaardag wordt een gave voor het verjaardagsfonds gevraagd. U ontvangt hiervoor een envelopje, dat later bij u wordt opgehaald. Dit fonds is bestemd voor een door de kerkenraad te kiezen doel (meestal t.b.v. het interieur van de kerk … Lees verder

Geplaatst in Financieel, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Verjaardagsfonds

Contactformulier

Heeft u een vraag over onze gemeente en/of over de activiteiten die wij organiseren?

Geplaatst in Contact | Reacties uitgeschakeld voor Contactformulier

Adres

Geerteskerk, Geertesplein 24,  4481 AN, Kloetinge tel.0113 212602. Postadres Geerteskerk: zie adres Scriba. Kamer van Koophandel nummer:      76413934 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente:      823445756 RSIN/Fiscaal nummer Diaconie:        824104158    

Geplaatst in Contact | Reacties uitgeschakeld voor Adres

Doopdiensten, huwelijksinzegening of uitvaart

Doopdiensten. Wanneer u uw kind wilt laten dopen, kunt u daarover contact opnemen met de predikant. Doopdiensten vinden enkele malen per jaar plaats, doopzondagen worden van tevoren gemeld in het kerkblad en op de website. Als bericht van geboorte wordt … Lees verder

Geplaatst in Contact | Reacties uitgeschakeld voor Doopdiensten, huwelijksinzegening of uitvaart

Pastoraat

Het Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het leven in een Christelijke Kerk en als lid van die kerk hebben allen daarin een belangrijke taak: de taak van omzien naar elkaar. Aan het Pastoraat als “omzien naar elkaar in de … Lees verder

Geplaatst in Organisatie | Reacties uitgeschakeld voor Pastoraat

Algemeen

De gemeente is het fundament van de organisatie. Alles moet gericht zijn op het goed functioneren van de gemeente. Bij alle ingrijpende beleidsbeslissingen moet de gemeente worden gehoord door de kerkenraad. De kerkenraad moet de gemeente zoveel als mogelijk inspraak … Lees verder

Geplaatst in Organisatie | Reacties uitgeschakeld voor Algemeen

College van kerkrentmeesters

De opdracht van de kerkrentmeesters (vroegere kerkvoogden) kan als volgt worden omschreven: het zorgdragen voor alle materiële zaken van de gemeente rond de Geerteskerk zodat het door de kerkenraad vastgestelde (pastoraal) beleid kan worden verwezenlijkt. De taken van de kerkrentmeesters … Lees verder

Geplaatst in Organisatie | Reacties uitgeschakeld voor College van kerkrentmeesters