Wekelijkse inloop voor Senioren in het Geerteshuis

Inloop voor Senioren in Kloetinge

Per donderdag 5 november start er een nieuwe activiteit in Kloetinge: een wekelijkse inloop voor senioren. Een gezellige plek waar mensen uit het dorp met elkaar en een bakje koffie de week doornemen. De krant lezen, puzzelen of een gezelschapsspel doen is mogelijk. Wanneer iemand een handwerkje mee wilt nemen of een potje wil kaartje, het kan allemaal. Iedereen is elke donderdag in het Geerteshuis van harte welkom van 09:30 tot 15:30.

De inloop wordt in Kloetinge opgezet met ondersteuning van SMWO en SVRZ. Na de start gaat een groep vrijwilligers de inloop coördineren met ondersteuning van een medewerker van SVRZ. Zorg en aandacht is beschikbaar voor de bezoekers van de inloop. Bewoners met een lichte zorgvraag kunnen daardoor gemakkelijk en veilig aansluiten bij deze wekelijkse activiteit. Denk aan bewoners met fysieke klachten, beginnende dementie of mensen die behoefte hebben aan sociale contacten.

SVRZ is voor deze inloop op zoek naar vrijwilligers met hart voor de doelgroep, die van deze voorziening in het dorp een gezellige en veilige plek willen maken. Daarnaast zijn we op zoek naar bewoners en professionals uit Kloetinge, die willen meedenken met de organisatie van de Inloop. Met een aantal mensen wordt er vervolgens een stuurgroep gevormd. Zo geven we samen richting aan de organisatie, inhoud en toekomst van de inloop.

Op woensdag 21 oktober organiseert SMWO en SVRZ een eerste gezamenlijke bijeenkomst over deze nieuwe inloop. Iedereen is van harte welkom om hierbij aan te sluiten en te horen over de plannen. Ook hoopt de organisatie op zoveel mogelijk inspraak van bewoners en professionals werkzaam in Kloetinge. Heeft u ideeën of suggesties voor de inloop? Van harte welkom bij de bijeenkomst op 21 oktober om 15:00 uur in het Geerteshuis. Met elkaar maken we dit een tot een Kloetingse voorziening voor senioren in het dorp

Als uw wilt komen naar de informatiebijeenkomst, willen we dat vooraf weten zodat we het veilig kunnen organiseren met het oog op de RIVM richtlijnen. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bij Susannah Koppejan: s.koppejan@smwo.nl / 06-57812380.

 

Zo’n 8 maanden geleden heb ik u een email gestuurd om mijzelf te introduceren en de intentie van een wekelijkse inloop in Kloetinge voor te leggen. In de laatste 8 maanden is er ontzettend veel gebeurd. Toen in het voorjaar het Corona virus kwam, hebben we de plannen voor de Inloop moeten uitstellen. We zijn nu overduidelijk niet van het virus af maar gelukkig is het nu nog mogelijk om samen te komen. Ondanks de onzekerheid rondom het virus en mogelijke komende maatregelen, hebben we er toch voor gekozen om nu te starten met de Inloop in een kleinschalige setting. Het SVRZ zal samen met vrijwilligers zorg gaan dragen voor de coördinatie van de wekelijkse inloop. Zolang we het kunnen organiseren binnen de richtlijnen van het RIVM kan de inloop voorzien in de behoefte aan sociale contacten. Een behoefte die onder ouderen door Corona juist enorm is toegenomen. Bij het organiseren van de inloop houden we ons strikt aan de RIVM-maatregelen om de veiligheid voor de bezoekers te waarborgen.

 

Dus – we gaan eindelijk van start! Vanaf donderdag 5 november zal de Inloop wekelijks haar deuren openen in het Geerteshuis. Op woensdagmiddag 21 oktober houden we een informatiebijeenkomst over de Inloop om 15:00 in het Geerteshuis. Jullie zijn van harte welkom op deze bijeenkomst! Wel horen we graag van tevoren als mensen komen naar de bijeenkomst, zodat we het veilig kunnen organiseren.

 

In de bijlage van deze mail stuur ik u het persbericht toe dat deze week verstuurd wordt naar de diverse media. Voelt u zich vrij om deze informatie te delen met andere geïnteresseerde. Als er geïnteresseerde zijn die liever niet de informatiebijeenkomst bezoeken, kan ik ook op bezoek komen om in kleine setting uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de inloop. Via de mail, telefoon of videobellen kunt u mij ook bereiken voor meer informatie over de Inloop.

 

 

Van: Koppejan-Robinson, Susannah <s.koppejan@smwo.nl>
Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 14:08
Aan: scriba.pkn.kloetinge@gmail.com
Onderwerp: Kennismaking, overleg senioren Kloetinge

 

Mijn naam is Susannah Koppejan, ouderenwerker bij het SMWO & collega van Monique Copper.
Een paar maanden geleden ben ik gestart met mijn nieuwe functie als ouderenwerker en zodoende sinds kort werkzaam in Kloetinge. Ik vervang in deze functie mijn voorganger Jan Priem, wellicht een bekendere naam. In mijn functie mag ik mij richten op het welzijn van kwetsbare senioren die nog zelfstandig wonen in het dorp.

Ik ben erg blij om te mogen melden dat de gemeente Goes geld vrij heeft gemaakt om een extra ontmoetingsplaats voor kwetsbare senioren in Kloetinge te faciliteren. U kunt hierbij denken aan een dergelijk ontmoetingsplaats zoals deze is opgezet in Wolphaartsdijk bij “Even d’r Uut”: https://wolphaartsdijk.com/2018/06/19/dagactiviteit-inloop-even-dr-uut. Een ontmoetingsplaats waar tevens een lichte vorm van zorg vanuit het SVRZ aanwezig is. De manier waarop Kloetinge een dergelijke ontmoetingsplaats kan en wilt vormgeven ligt nog open. Het dorp mag dit met elkaar invullen. Vanuit het SMWO mag ik dit mooie project coördineren samen met alle partijen en sleutelfiguren uit het dorp.

In deze context zou ik graag een kennismaking en ontmoeting willen voorstellen. Voor mij persoonlijk is de kerk een fundament voor de samenleving. Heel graag zou ik met u verder willen nadenken over de mogelijkheden van een dergelijk project in Kloetinge. Jullie contacten in, en kennis over het dorp zijn hierbij onmisbaar. Uiteraard zoek ik ook contact en ontmoetingen met de Inloop van de Geerteskerk, Amicitia, VDK en andere partijen in het dorp met dezelfde vraag. Het is mijn hoop dat uit al deze ontmoetingen en gesprekken een visie voortkomt van een aanvullende voorziening voor senioren in Kloetinge die we gezamenlijk kunnen realiseren.

Zou ik aan u mogen vragen om een datum voor een eerste ontmoeting te mogen voorstellen die voor jullie schikt?

Ik zie uit naar uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Susannah Koppejan-Robinson
medewerker welzijn
Telefoon: 0657812380
E-mail: s.koppejan@smwo.nl
Bereikbaarheid: maandag, dinsdag en donderdag

Bezoekadres: ’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes
Postadres: Postbus 310, 4460 AS Goes
Telefoon : 0113-277111
Website: www.smwo.nl

www.twitter.com/smwoinfo
www.facebook.com/smwo


Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. SMWO staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over SMWO raadpleegt u www.smwo.nl 

Dit bericht is geplaatst in Berichten. Bookmark de permalink.