Diaconie

Van de Diaconie

In de achter liggend periode van het gedenken van de oorlogsslachtoffers,

dacht ik aan de kleine monumentjes die overal in Nederland te vinden zijn, de ‘struikelstenen’. Oorspronkelijk heten ze ‘Stolpersteine’ (stolpern betekent struikelen). Het is een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het zijn kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin de gegevens gegraveerd van Joodse oorlogsslachtoffers, zoals de naam geboortedatum, datum van wegvoering, datum van overlijden en de naam van het kamp waar het slachtoffer vermoord is of de plaats waar het slachtoffer gefusilleerd is. De keitjes liggen in de stoep voor het huis waar de mensen gewoond hebben. De stenen hebben een afmeting van 10 bij 10 cm.  Nog steeds worden overal in Nederland struikelstenen  geplaatst. Ook hier in Zeeland kun je ze vinden. Er liggen er zeker 82. In Goes liggen er drie, twee in de Lange Vorststraat 80-82 en de derde ligt in de Lange Kerkstraat 19. Het is een over geheel Europa verspreid monument.

 

Ontvangen Collecten:

(Rechtstreekse giften en via Apostel)

4   april. Zuid – Afrika                               € 143.75

11 april Clara hofje                                   €  78.75

18 april Stichting vluchteling                 € 191.25

25 april binnenlands diaconaat            € 41.25

 

Aankomende collecten:

30 mei : Jong in Actie, kennis maken met diaconaat. Jongeren en diaconaat een mooie combinatie! Jong in Actie is een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie. Jongeren maken kennis met een diaconaal project en gaan zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat ze op veel plekken van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

6 juni: Oeganda, kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken; Wereld diaconaat.Moeders zijn de ruggengraad van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van de kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouw technieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

13 juni: Kerk voor het dorp.. Missionair werk. De Dorpskerkenbeweging van de Protestante Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platvorm in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ”huiskamer van het dorp” maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Hierin kunnen we onze eigen Geerteskerk wel herkennen met de activiteiten rond Koningsdag, georganiseerd door Hart en Ziel. Binnen de Dorpskerken beweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.

20 juni: Griekenland, opvang voor gestrande vluchtelingen. Vandaag is het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we voor vluchtelingen in Griekenland. Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit allerlei omliggende landen op de Griekse eilanden waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege allerlei procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan kinderen geven.

27 juni: Imparare Giogando in Napels. De zorg voor de kinderen in Portici gaat onverminderd door ook in deze coronatijd. Kinderen worden na schooltijd opgevangen omdat er geen goede naschoolse opvang is. Ze worden geholpen waar nodig. Ze krijgen hulp bij het schoolwerk, knutselen samen, leren soms een beetje koken en krijgen een warme maaltijd. Dit alles wordt georganiseerd vanuit een protestants-christelijke achtergrond.

4 juli: Actie vakantietas. Zomerpret ook voor kwetsbare kinderen. Ook al zullen veel vakanties er deze zomer er anders uitzien dan we gewend zijn. De vakantie gaat voor de meeste kinderen en hun ouders wel door. Maar als jouw ouders geen geld hebben om erop uit te trekken, wat duurt een zomervakantie dan lang. Dan is een vrolijke rugzak vol speelgoed, een tegoedbon voor een ijsje of een toegangskaartje voor een attractie als die open is, voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

11 juli: Stichting Nederland-Srilanka. Een voor u al bekend collecte doel. Deze stichting met vier kindertehuizen wordt aangestuurd vanuit Kloetinge. De kindertehuizen staan onder leiding van de congregatie van ‘Mary Immaculate’.

Ook hier heerst Corona en kan er veel niet. Gelukkig mogen de kinderen sinds 25 maart weer naar school. Er komen af en toe nieuwe meisjes bij zoals Lanka van 6 jaar en Sanganja van 7 jaar. Ze hebben bewogen jaren achter de rug. Lanka is één van de eerste meisjes die in het tehuis kwam wonen. Zij woont nu sinds een paar jaar op zichzelf. Het gaat goed met haar. Dit is ook wat deze organisatie voor ogen heeft. De kinderen een toekomst bieden. Lanka heeft nog steeds contact met de zusters en de andere meisjes. Het was en is nog steeds haar ‘ouderlijk huis’.  Meer updates kunt u vinden op www.stichtingnetherlandssrilanka.nl.

Hartelijke groet Coby Frens

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bereiken door te bellen of te mailen:

Coby Frens: (0113) 348978/06 17882240

 

Joop Liplijn: 084 – 8843877

 

Elly Vermeulen: 06 13718475

Voor vragen bij de kerkomroep:

Voor een gift aan de diaconie kunt u dit rekening

Nummer gebruiken:

NL38 INGB 0000 588 029 t.n.v. Protestante 

Gemeente Kloetinge

Mededelingen
U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.