Predikant

Mededeling van de predikant.

OP  WEG

Inmiddels ben ik bijna een jaar predikant in Kloetinge. Op 21 september vorig jaar heb ik intrede gedaan, in een feestelijke dienst in een volle kerk. Het thema was toen ‘thuiskomen’.  Al snel kwamen e daarna meer beperkende maatregelen; er mochten minder mensen in de dienst, tot er tenslotte alleen maar ‘medewerkenden’ waren. Een op een heb ik – heel langzaam- met veel mensen kennis gemaakt. Rond de kerst waren er feestelijke, en muzikale diensten. In januari volgde de avondklok en werd er steeds minder mogelijk, maar daagde er ook hoop, doordat steeds meer mensen gevaccineerd werden. De paascyclus was dit jaar uiterst ingetogen, doordat er zelfs niet gezongen mocht worden. De laatste weken is ergelukkig steeds meer mogelijk. De beperkende maatregelen worden één voor één opgeheven en we kunnen gelukkig weer plannen maken voor het najaar.  Plannen in de vorm van lezingen en kringwerk, activiteiten voor Hart& ziel. Een vraag, die me vaak gesteld wordt is: heb je het naar je zin in Kloetinge? Hierop kan ik alleen maar volmondig ’ja’ antwoorden. Ik geniet enorm van de ontmoetingen, de diensten en het opzetten van activiteiten rond Hart & Ziel. Ondanks alle beperkingen van het afgelopen jaar, voel ik meheel erg thuis en verbonden, ook al is het helaas nog even op afstand. Maar ik hoop dat daar verandering in gaat komen en we op afzienbare termijn een huis zullen vinden. De gemeente in Kloetinge vind ik een fijne plek om te werken, met veel positiviteit en enthousiasme.

Op dit moment staat de vakantietijd voor de deur. Veel mensen trekken er op uit, nu het weer kan. Voor anderen zit het er dit jaar niet in. Vakantie- het komt van het woord vacare, dat leeg zijn of worden betekent, doet denken aan het leegmaken van je hoofd. Leeg van alle indrukken en ervaringen van de afgelopen tijd. In de leegte en rust kan ruimte ontstaan voor iets nieuws.

Terugkijkend was het afgelopen jaar een bewogen jaar. Een jaar, dat we in de slotdienst op 4 juli hopen af te sluiten. Het jaarthema ‘thuiskomen’ wordt  weer opgepakt in deze dienst.Dit keer hebben we het verhaal van een andere thuiskomst gelezen, de thuiskomst van de verloren zoon. Verschillende mensen hebben in een videopresentatie verteld hoe ze het afgelopen jaar beleefd hebben. Dat is ook een manier om thuis te komen: vertellen hoe het voor jou geweest is, die Coronatijd.

Leeg worden betekend ook weer moed verzamelen om straks weer met frisse moed verder te gaan. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen en mogelijkheden om samen te bouwen aan de gemeente van de Heer. Om samen te bouwen aan een gastvrij thuis, waar iedereen zich welkom voelt. Een plek om op verhaal te komen, en opnieuw geïnspireerd worden. Elkaar te ontmoeten en opnieuw op weg te gaan. “Kom, zegt hij, ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, zeg, zie je het niet?” zegt de dichter. In het vertrouwen dat God- steeds- opnieuw met ons begint, mogen we verder gaan. Ook nu we na de Coronatijd weer voorzichtig vooruit kunnen kijken- ook als gemeente.

Bij de diensten

Op zondag 1 augustus lezen we verder uit het Johannesevangelie: Johannes 6: 16-21. Het is het verhaal over de storm op het meer, waarin Jezus de gedenkwaardige woorden tegen de leerlingen zegt: “Ik ben het, wees niet bang”. Ook in de Jesajalezing (Jesaja 43: 1-13) klinken deze woorden: “Vrees niet, want ik heb u verlost”.

Ook op zondag 15 augustus lezen we ook uit het Johannesevangelie: Johannes 6:30- 40. Een gedeelte dat gaat over brood uit de hemel.

Op zondag 29 augustus lezen we uit het Bijbelboek Hooglied, in de lijn van de tentoonstelling van Hart &Ziel. Het Bijbelboek Hooglied is niet zo bekend, en aanvankelijk was het de vraag of het wel in de Bijbel opgenomen zou worden. Er wordt ook niet vaak over gepreekt. En er zijn hele v verschillende manieren om de teksten te lezen en uit te leggen. Als liefdesliedjes of als symbool voor de relatie van God en Zij volk. Aan de dienst zullen enkele leden van de pioniersplek Hart &Ziel meewerken. Een bijzondere dienst.

Op zondag 19 september is de startzondag. De voorbereidingsgroep is hiermee al druk doende. Het thema is “ontmoeten”. We zullen in de deinst verschillende Bijbelse figuren ontmoeten met ieder zijn of haar verhaal. Wie? Dat blijft nog even in het ongewisse. Na de dienst is er koffiedrinken en een lunch, met een programma. De uitnodiging hiervoor volgt nog. De startzondag zal rond 13.00 uur afgesloten worden.

Huwelijk

Op vrijdag 10 september zullen Stefan Berk en Ingrid Nauta in het huwelijk treden. De inzegening van hun huwelijk zal in de Geerteskerk zijn ’s avonds  om 19.00 uur. De dienst zal door ondergetekende geleid worden, Mariëtte Everse zal orgel spelen. Stefan en Ingrid wonen nog niet zo hele lang in Goes, maar verheugen zich erg op hun (uitgestelde) huwelijksdag. We wensen hun een mooie dag en heel veel gelukkige jarensamen toe.

Hart & Ziel.

Voor mededelingen vanuit Hart& ziel verwijs ik naar de algemene berichten.

Keek op de preek 

Op woensdag 23 juni was de laatste ‘keek op de preek’ van dit seizoen. Het was een inspirerend gesprek, en op dit moment ben ik aan het kijken op welke manier en wanneer deze gespreksgroep na de vakantie door zal gaan. Meer hierover in het volgende nummer van Op Weg.

Tenslotte

Deze zomertijd is voor veel mensen de tijd om er even tussenuit te gaan, op vakantie. Anderen blijven liever, of vaak noodgedwongen thuis.  De komende weken zijn Robert en ik ook op vakantie in de Achterhoek en Zuid-Limburg. Na 26 juli hoop ik weer terug te zijn. In de zomer moet ik vaak denken aan het refrein van een Pinksterlied, gemaakt naar een oud, Indiaans lied:

Met de wind in de haren ( lied 697 NL)

En zin in de rug ligt

Het land voor ons open.

Met Jou aan mijn zij

Met Jou op mijn pad

Geen kwaad zal ik duchten

Want Jij bent nabij.

Ik wens u allemaal een goede, mooie zomertijd toe!

Met hartelijke groet,

Ds. Janneke Herweijer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit Hart & Ziel

We waren als pioniers heel erg blij dat op zaterdag 12 juni de tentoonstelling “het mooiste lied’ eindelijk kon worden geopend. Het was een feestelijke middag. Jaap Hulstein had als oud-lid van de pioniersplek ‘Hart& Ziel” de eer om één van de beelden van Frieda Overbeeke te onthullen. Daarna was er een concert Mariëtte Everse en haar leerlingen en muzikale vrienden. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn, waarbij ieder de gelegenheid had om de tentoonstelling te bezichtigingen. Deze is nog geopend tot begin september op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Inmiddels heeft Heleen Pasma een boeiende lezing verzorgd op 17 juni in de Geerteskerk over verhalen in de kantlijn van de Bijbel. De andere avonden van het Hoogliedproject zijn uitgesteld. Omdat het nog net niet kon vanwege de maatregelen. Op 25 augustus zal rabbijn Marianne van Praag haar lezing houden over de Joodse interpretatie van het Hooglied (aanvang 19.30, Geerteskerk, toegang 7 euro). Op donderdag 23 september zal Liesbeth Franken Jiddische en Sefardische traditionals. Franse chansons en Latijns- Amerikaanse liedjes zingen. Ook deze avond begint om 19.30 uur in de Geerteskerk. ( kosten 7 euro).

Op zaterdagmorgen 19 juni trokken opnieuw 14 wandelaars de wandelschoenen aan, en vertrokken om 10 uur vanaf het Geerteshuis voor een meditatieve wandeling in de omgeving van Kloetinge. Het thema was dit keer “hoop”. Het was prima wandelweer. Sommige oude bekenden ontmoetten elkaar opnieuw en namen de gelegenheid waar om bij te praten, of kozen hun eigen wandelroute. Na afloop hebben we nagepraat in het Geerteshuis bij een heerlijke kop soep, ons erover verheugend dat dit ‘gewoon’ weer kon.

Verwacht

Na een lange tijd van wachten, zijn er nu veel activiteiten voor het najaar in voorbereiding. Een klein groepje gemeenteleden is druk bezig met het voorbereiden van een adventsproject, beginnend met een “concert bij de buren” op de eerste adventszondag. De Taizévieringen zullen hopelijk in het najaar weer beginnen. En een aantal andere activiteiten staan al vast. Meer informatie volgt in de volgende Op Weg.

Op woensdag 29 september zal Alain Verhey een lezing houden over zijn boek “Ode aan de verliezer”, in boekhandel De Koperen Tuin. Op donderdag 7 oktober zal Kees Posthumus, verhalenverteller, een voorstelling geven over “de 7 werken van barmhartigheid”. Op 9 november zal Jacomien Marinussen een workshop geven over rouw en verlies in het Geerteshuis. Houd de website van Hart & Ziel in de gaten, ook met het oog op mogelijke wijzigingen: www.hartenzielkloetinge.nl

Namens Hart& Ziel

Janneke Herweijer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.