Diaconie

Van de Diaconie

Van de diaconie

Helaas is in de vorige Op Weg een deel van de ingeleverde tekst niet opgenomen. Daarin schreef ik over het bezoek van de kinderen van de Kloetingse school aan onze kerk, wat ook dit jaar helaas niet door kon gaan. Wat wel doorgegaan is het namens de diaconie uitreiken van bijbels naar keuze aan de kinderen die godsdienstlessen gevolgd hebben op deze school.

Wat was het fijn om tijdens de zondagse dienst weer samen het avondmaal te kunnen vieren. Corona proof!  We hopen in 2022 weer avondmaal te vieren en afhankelijk van de dan geldende regels zullen we de nodige maatregelen treffen. Wel zullen de ouderling en diaken van dienst weer samen met de predikant van uit de consistorie binnen komen en plaats nemen in de kerkenraad banken. In deze tijd moet er goed nagedacht worden over gebruiken die weleens “gemoderniseerd” werden, maar nu ‘’corona proof’’ moeten zijn. Zo blijven we voorlopig ook de openschaal collecte voor in de kerk nog handhaven.  U kunt er natuurlijk ook nog steeds voor kiezen om de Apostel app te gebruiken.

 

Aankomende collecten

10 oktober: Amecet. WE HEBBEN HULP NODIG…. Dit stond op de facebookpagina van Els van Teijlingen.  Amecet heeft een  Solar systeem om de elektriciteitskosten te drukken, en voor als de elektriciteit uitvalt! De koelkast met alle melk voor de voedingen e.d. moet blijven werken, net zoals het zuurstofapparaat voor een baby die dat nodig heeft. Dit ging onlangs bijna mis. De generator weigerde terwijl James heel ziek was. James kwam met Gods genade de nacht door. De solar is nagekeken en alle batterijen (accu’s) moeten worden vernieuwd. De pannels zijn goed en de bedrading is ook in orde. We hebben vast een gift gestuurd. Soms is acute hulp nodig en collecteren we er achteraf voor.

17 oktober: Stichting vluchteling helpt Afghaanse vluchtelingen. Veel Afghanen zullen voor zover dat gelukt is bescherming zoeken in buurlanden. Stichting Vluchteling heeft een noodhulpprogramma gestart voor gevluchte en ontheemde Afghanen.

24 oktober: Steun aan vluchtelingen in Griekenland. VluchtelingenWerk Nederland werkt al vijf jaar samen met partnerorganisatie Greek Council for Refugees (GRC) om de situatie voor vluchtelingen in Griekenland te verbeteren. Mede dankzij VluchtelingenWerk konden vele honderden vluchtelingen en alleenstaande minderjarigen de eilanden achter zich laten. Juridische- en  psychosociale ondersteuning aan vluchtelingen blijft daarin de basis. Daarnaast zet deze organisatie zich in voor betere asielprocedures in Griekenland en meer solidariteit  in Europa.

31 0ktober: Interkerkelijk dovenpastoraat (IDP). Het IDP kan als kerkelijke organisatie vooral het werk doen door de inzet en het gebed van vele dove en horende vrijwilligers. Zonder hun passie en betrokkenheid zou deze organisatie niet kunnen bestaan. Ter ondersteuning van al dit werk hebben de landelijke samenwerkende kerken vier pastores en een coördinator aangesteld. Samen met deze kerken en de vrijwilligers dragen zij verantwoordelijkheid voor al de activiteiten van het IDP. Daarnaast werken de pastores landelijk in een eigen regio.

7 november: Guatemala. Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samen werkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

De opbrengst van giften en collecten worden vermeld onder het stuk van de kerkrentmeesters.

Coby Frens

 

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen.

Het algemene mailadres voor de diaconie is:

Coby Frens 0113-348978/06 17882240

Joop Liplijn 084-8843877

Elly Vermeulen 06 13718475

Voor hulp en/of vragen bij de kerkomroep:

Martin Bijkerk : ; 06 10213555

Voor een gift aan de diaconie kunt u dit rekeningnummer gebruiken:

NL38 INGB 0000 5880 29 t.n.v. Protestante gemeente Kloetinge.

 

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.