Diaconie

Van de Diaconie

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijfelijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!  Kerk In Actie (KIA) geeft via de lokale kerken en partner organisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van de kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht.

o.v.v. “NOODHULP OEKRAINE”  NB: U mag de gift ook naar onze diaconie sturen, in dat geval sturen wij het door. Omdat er ook veel andere collectedoelen om onze aandacht vragen, volgt hier voor de komende zondagen het gewone collecterooster.

 

Ontvangen giften op rekening diaconie:

Fam. E.V. €10; Fam. De W. €50. Hartelijk dank voor uw gift.

 

Aankomende collecten

17 juli Onyame: Onyame wil mensen die onder de armoedegrens leven mondiger en sterker maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Daartoe wordt ondersteuning geboden door projecten op dit gebied van opvoeding en onderwijs, werk, inkomen en landbouw en gezondheidszorg. Daarbij richt Onyame zich met name op de twee meest kwetsbare groepen: kinderen en vrouwen. Onyame werkt vanuit de overtuiging dat God overal is en ons aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken. De werkgebieden bevinden zich hoofdzakelijk rondom Olebu (in het plattelands gebied van Ghana rondom de hoofdstad Accra) en in Builsa district (Noord Ghana).  De initiator en centrale figuur binnen  de organisatie is Marleen van  Iwaarden – van  Asselt. Zij heeft de supervisie en begeleidt de projecten in Ghana.

24 juli Vrienden Cliënten Emergis: (VCE). Deze stichting biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Dat betekent dat ze individuele cliënten (financieel) ondersteunt zodat ze weer wat makkelijker in de maatschappij kunnen meedoen. De VCE geeft bijvoorbeeld budget voor het inrichten of het opknappen van een woning of voor een cursus die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

31 juli Interkerkelijk Doven Pastoraat: Het Interkerkelijk Doven Pastoraat (IDP) wordt gerund door vrijwilligers. Samen proberen zij de dove en horende kerk aan te moedigen en te ondersteunen om meer en meer met elkaar verbonden te raken. De kosten die hierbij worden gemaakt, worden voor het grootste gedeelte gedekt door bijdragen vanuit de kerken die aan IDP zijn verbonden. En door een te houden collecte b.v.

7 aug. Amecet: n’ainapakin oftewel  “Schuilplaats van Vrede” biedt kansarme kinderen een tijdelijk onderkomen en verzorging. Bijna wekelijks worden er kinderen gebracht. Soms door ouders of familie van het kind zelf, maar ook de overheden weten Amecet te vinden. Wanneer een kind voldoende is aangesterkt wordt de terugkeer naar de familie besproken. De kinderen worden in de periode daarna gevolgd en worden in de gaten gehouden of extra ondersteuning nodig is. Met hulp van collecten en andere geldstromen kan Els van Teijlingen dit werk voortzetten.

14 aug. Egypte KIA: De Kerk staat op tegen armoede in het dorp. Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan een betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd en ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten. Waar mogelijk worden huizen gerepareerd.

21 aug. Pauluskerk Rotterdam: Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving, die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redden. Het probeert daar te helpen ”waar geen helper is”. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsversterking en actie voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving. Voor de Pauluskerk als diaconaal centrum zijn drie kernwoorden van belang: gastvrijheid, laagdrempeligheid en hulp. Iedereen is welkom in de kerk, zonder aanzien des persoons en zonder voorwaarden vooraf.

De Pauluskerk is open voor bezoekers zeven dagen per week van negen tot negen. Elke zondag worden hier kerkdiensten gehouden.

28 aug Gevangenen zorg Nederland: Gevangenen helpen is misschien niet het eerste waar u aan denkt als u een collecte doel wilt steunen.Toch valt het oog van Jezus juist op “grote zondaren”.

In de Bijbel wordt Jezus een vriend van tollenaren en zondaren genoemd. Het was spottend bedoeld. Maar voor de christelijke gemeente is dit een reddend woord. Hij rechtvaardigt juist overtreders en brengt herstel. Gevangenen bezoeken is één op één een opdracht van Jezus aan zijn volgelingen. Deze organisatie brengt dit dagelijks in praktijk. Er zijn meer dan 650 vrijwilligers. Zij geloven in herstel. Criminaliteit mag niet het laatste woord hebben, want barmhartigheid wint het van het oordeel (Jacobus 2).

4 sept. Myanmar KIA: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking. Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak  tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een beperking ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

Coby Frens

 

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen.

Mail adres diaconie:

Coby Frens 0113-348978/06 17882240

Joop Liplijn 084-8843877

Elly Vermeulen 06 13718475

Voor hulp en of vragen bij de kerkomroep:

Martin Bijkerk:

06 10213555

Voor een gift aan de diaconie kunt u dit rekening nummer gebruiken:

NL38 INGB 0000 5880 29 t.n.v. Protestante gemeente Kloetinge

 

Olga en Piet de Haas stuurden ons weer een update over Cornel Ngaleku Children Centre

Hieronder een verkorte versie van de nieuwsbrief, aangevuld met een update. Voor meer info zie ook hun website: https://ngalekucentre.com

 

Wij (Olga en Piet de Haas)  hebben bijna wekelijks, vanuit Nederland, contact met Michael en ook  geregeld met de coördinator van het CNCC Jacqueline Mbaga. Zij runt sinds maart 2019 alles in en om het centrum. Natuurlijk in overleg met Michael Shirima, die de uiteindelijke verantwoordelijke is en blijft.

 

In 2021 zijn er slechts twee nieuw kindertjes bijgekomen in het CNCC. Er zijn nu op dit moment 21 kinderen, waarvan er twee jongetjes (8 en 9 jaar) vanuit het centrum naar de basisschool in de buurt gaan, omdat er voor hen nog geen veilige thuisopvang is gevonden. De huidige visie van het CNCC is dat er kwetsbare kinderen worden opgevangen van 0-6 jaar, daarna gaan ze terug naar familieleden en naar een lokale basisschool.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al uitgelegd, dat er nog een aantal kinderen onder de financiële verantwoordelijkheid blijven van de Nederlandse Stichting CNCC, die op privé kostscholen zijn.

Dit betekent dat zij die op een primary school zijn dit afmaken t/m class 7 (dit zijn dit jaar zes kinderen) en op een secondary school zijn t/m form 4 (dit zijn dit jaar negen kinderen).

Ook de kinderen die het CNCC verlaten en naar lokale scholen gaan kunnen zo nodig een financiële ondersteuning krijgen voor uniforms en boeken. Daarnaast zijn er nog twee meisjes die een College Health Science volgen in Tanzania,  één meisje in Kenia op een secondary meisjes school en twee meisjes die een universitaire opleiding volgen in Kenya. Naast deze financiële uitgaven voor de stichting is er ook jaarlijks een bijdrage voor het kindercentrum zelf als ondersteuning van Michael.

 

We hebben aangekondigd dat we de ondersteuning vanuit Nederland in zijn geheel willen afronden zo over vier of vijf jaar. Het centrum wordt steeds meer zelfstandig en er zijn zo in de loop der jaren ook meer vermogende mensen in Tanzania zelf bijgekomen die hun steentje bij kunnen dragen.

 

Alle neven projecten naast de opvang voor de kinderen zijn ook financieel ondersteund door de Nederlandse CNCC stichting. We denken dan aan: de koeien- en varkens stallen, de uitgifte van schoon water voor de lokale bevolking, het fijnmalen van de mais- en zonnebloempitten en als laatste project de bakkerij.

 

De bakkerij: we zijn inmiddels zo ver dat we in principe een bestelling voor de machines kunnen gaan plaatsen. De vraag is wat daarvoor een goede timing is, gezien de huidige internationale spanningen en de gevolgen voor de grondstofprijzen. Want hoewel Tanzania niet afhankelijk is van Oekraïens graan, zal het ook daar iets doen met de prijzen en de vraag is of brood in deze tijd betaalbaar zal blijven voor de plaatselijke bevolking, hotels etc We hebben contact met een andere Nederlandse stichting “Bake for life”, die kleine bakkerijen opricht in Oeganda en Kenya en deze laat draaien op mensen met een beperking. Wij mogen gebruik maken van hun expertise en dat is fijn. Deze stichting heeft 20 jaar ervaring en heeft ervaring met betrouwbare leveranciers van machines

 

We bedanken heel erg alle sponsors die al zo lange jaren trouw zijn gebleven en hopen dat zij het ook nog even zullen volhouden. Het is echt een prachtig project, Tanzaniaans gestuurd en met ook de erbij

behorende financiële verantwoordelijkheid , aangevuld met hulp van de Nederlandse Stichting CNCC.

Met een warme groet vanuit Driewegen, en hopelijk de volgende keer weer een nieuwsbrief vanuit Leto, Tanzania

Piet en Olga de Haas

 

 

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.