Diaconie

Van de Diaconie

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Al is het wat laat, ik wil  u bij deze toch nog een gezegend 2022 toewensen. Helaas hebben we nog steeds te maken met de Corona pandemie. De gemaakte plannen voor Kerst vielen in het water. Zo ging de Adventsmaaltijd voor ouderen ook dit jaar niet door. In plaats daarvan kregen alle gemeenteleden net als vorig jaar een attentie. Deze werd verzorgd door de diaconie en met hulp van veel vrijwilligers overal bezorgd. Hartelijk dank voor jullie hulp.

 

Opbrengst collecten

Dit zijn de collecte opbrengsten

(inclusief giften via de app Apostel en ontvangen giften op de rekening van de diaconie)

21 november  KIA Omzien naar elkaar               €180,35

5   december  Rwanda (incl. gift €50}                 € 213,00

12 december  Stabiel thuis voor kinderen         € 219,75

(Incl. gift €100*)

19 december Cornel                                               € 314,90

(incl. giften €100*,€50 ,€12,50**)

25 december Kinderen in de Knel                    € 472,50

(Incl. giften €100*, €50 ,€15, €12,50**)

*Een gift van € 300 hebben we over 3 kinderdoelen verdeeld.

** Een gift van €25 is verdeeld over de doelen van 19 en 25 december.

Alle gevers heel erg bedankt.

 

Aankomende collecten

23 januari: Leger des Heils Goes. De noodopvang in Goes biedt in haar zorgaanbod maatschappelijke opvang. Opvang voor dak- en thuisloze mensen en nachtopvang. Hier is een plek om te slapen, te douchen  en een maaltijd voor mensen die op straat leven.

30 januari: Jong Protestant. Elk jaar strijden jongere groepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief  bijbelspel van Jong Protestant. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal . Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

 6  februari: Wereld diaconaat Oeganda. Goed boeren in een lastig klimaat! Klimaat verandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw) training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, en door bomen te planten en de oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. Dortothy, boerin in Noord Oeganda: “Vroeger wist ik precies wanneer het regen seizoen kwam en wanneer het droog zou blijven. Maar nu zijn er lange droge periodes en valt er soms juist ook heel veel regen Dat is lastig met planten en oogsten”. Ze heeft  geleerd hoe ze haar oogst beter kan bewaren.

13 februari: Noodhulp Nepal. Meer werkgelegenheid voor jongeren. Omdat de werkeloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid , zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden ze in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

20 februari: Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg. Voor wie? Voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. De Herberg is een huis van de kerk. De gasten, vrijwilligers en de financiële steun komen uit kerkelijke gemeenten in het hele land.

27 februari: Mission of Seafarers. The mission of Seafarers Vlissingen is een stichting die zich inzet voor het materieel en geestelijk welzijn van zeevarenden. Zij bezoeken de schepen die in de haven liggen, heten de bemanning hartelijk welkom in Vlissingen en vragen naar hun wel en wee. Het Zeemanshuis is elke namiddag en avond geopend en beschikt over een bar, een winkel voor kleine gebruiksartikelen en heeft faciliteiten voor internet gebruik. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor ontspanning zoals biljard, tafeltennis en karaoke. Er is de beschikking over een personenbusje waarmee de zeelieden van en naar hun schip kunnen worden gebracht. Verder is er een geestelijk verzorger voor zeevarenden aan het Zeemanshuis verbonden.

 6  maart: De eerste zondag van de veertigdagentijd. De zeven werken van barmhartigheid staan centraal. Elk collecteproject in deze veertigdagentijd past bij één van deze zeven werken. Deze zondag is de collecte voor Rwanda. ”Met zusters werken aan gezond eten.” In dit dichtbevolkte land leeft 70 procent van de inwoners van landbouw, maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren en boerinnen in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen gezonde voeding geven.

Coby Frens

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen.

Het algemene adres mailadres voor de diaconie is:

Coby Frens 0113-348978/06 17882240

Joop Liplijn 084-8843877

Elly Vermeulen 06 13718475

Voor hulp en of vragen bij de kerkomroep:

Martin Bijkerk:

06 10213555

Voor een gift  aan de diaconie kunt u dit rekening nummer gebruiken:

NL38 INGB 0000 5880 29 t.n.v. Protestante Gemeente in Kloetinge

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.