Steunpilaren gezocht

Steunpilaren gezocht

U?

a. een diaken met hart
voor een ander

b. een ouderling-kerkrentmeester
met passie voor gebouw en
gemeente

c. een huismeester voor
de diensten in de week

Belt u?
tel.: 0113-232 119

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Steunpilaren gezocht

Aktie Kerkbalans 2020

Geef voor je kerk

De kerk is een plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Een plek om tot onszelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar we een luisterend oor vinden en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar we bemoedigd en geïnspireerd raken. Waar mensen voor elkaar bidden en klaar staan met praktische steun, of u nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Tussen 13 januari en 3 februari 2020 gaan weer veel vrijwilligers uit onze gemeente op pad om de folders en enveloppen te bezorgen en de enveloppen en antwoordstrookjes weer op te halen. Met de Actie Kerkbalans kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Aktie Kerkbalans 2020

Links naar verwante websites

Links

Links naar andere websites. Stuur een email om uw site toe te voegen.

Andere interessante sites

Kerkomroep Nederland. Digitaal beluisteren van de eredienst.

Kerkrentmeesters

Protestantse kerk in Nederland

Zusterkerken in de regio

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Links naar verwante websites

Emergis

Berichten uit Emergis.

Twee kerken in Kloetinge?

Iedere zondagmorgen trekken  inwoners van Kloetinge naar hun kerk  midden in het dorp Kloetinge.
Iedere zondagavond bezoeken cliënten en bezoekers van Emergis het stiltecentrum voor hun dienst.

Twee kerken in één dorp en ze horen bij elkaar!

Dhr. Eversdijk is werkzaam als ambtsdragers vanuit de Protestantse gemeente te Kloetinge voor Emergis. Hij geeft daar invulling aan door als ouderling aanwezig te zijn in de vieringen op zondagavond.

Het zou leuk zijn als de Kerken en de mensen die daarbij horen en de cliënten van Emergis elkaar beter leren kennen. Dat kan bv. door bij elkaar op bezoek te gaan. We kunnen ook denken aan een groepsactiviteit waar we samen plezier aan beleven.
De Dienst Geestelijke Verzorging van Emergis en de kerkenraad van de Gemeente rond de Geerteskerk ondersteunen het initiatief.
Lijkt het u leuk om eens deel te nemen aan een activiteit, neemt u dan contact op met de Dienst Geestelijke Verzorging van Emergis. Dit kan via Dhr. Eversdijk of via Ds. H. van Eerden.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Pastoraal werk in Emergis.
Regelmatige bezoeken van mensen, die er lang verblijven. Dikwijls gaat het om mensen, die weinig contacten meer hebben buiten het ziekenhuis en voor hen is bezoek “van buiten” dan ook bijzonder.  Met name bij dit bezoekwerk moet langzaam een vertrouwensbasis worden opgebouwd. Dat kan ook leiden tot individuele gesprekken op de eigen kamer van de patiënt of tot een gesprek in het restaurant. Een wandeling kan welkom zijn of een lange wandeling met een rolstoelgebruiker.

Is het moeilijk werk? Ja, soms wel. Toch ook heel mooi: je krijgt veel warmte terug en het geeft daardoor veel voldoening.

Elke zondagavond om 19.00 uur is er een kerkdienst in het Stiltecentrum van Emergis.
Een gewone dienst, niet zomaar een bijeenkomst, maar een echte kerkdienst onder protestantse of katholieke leiding van een dominee of een pastor, oecumenisch van karakter, in aanwezigheid van een ouderling of een kerkelijk werker.
Echter ook een bijzondere dienst vanwege het open en warme karakter. Er is volop hoor en wederhoor in de diensten; er is volop gelegeheid voor opmerkingen en vragen, dikwijls al tijdens de overdenking, maar in elk geval er na. Altijd worden door de bezoekers gebedsintenties uitgesproken. Er is dus steeds veel interactie tussen de voorganger en de bezoekers en zeker de eigen pastores gaan hier op een uitstekende wijze mee om.
Bijzondere diensten dus. Wat een openheid bij de bezoekers! Wat blijkt daar dikwijls een intense geloofsbeleving uit. Vragen en opmerkingen die er geweldig toe doen. Om jaloers op te zijn.
Het bezoekersaantal is vaak niet bijster groot; een 25-tal betekent een goede opkomst.
Meestal is er ook wel een groot of klein koor uit de omgeving aanwezig, dat dan het fraaie Stiltecentrum verder vult.
De bezoekers komen uit allerlei afdelingen van Emergis. Iedere ouderling of kerkelijke medewerker zorgt dat het Stiltecentrum is “aangekleed” met attributen voor de dienst: kanselkleden, kaarsen, liedboeken e.d. Een organist zorgt voor de begeleiding van de zang op het kistorgel. Een kerkelijk medewerkster is aanwezig om mensen op te halen op sommige afdelingen. Op deze wijze zijn alle voorwaarden aanwezig om fijne diensten te kunnen houden. En fijne diensten zijn het! Ook u, beste lezer, bent van harte welkom. Komt u ook eens een keer meedoen!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Emergis

Cantorij

Geertescantorij

Wij zoeken, wegens vertrek door verhuizing, versterking en verjonging bij de alten en bassen versterking.
De repetities zijn op maandagavond in de Geerteskerk en we zingen per jaar gemiddeld in 13 diensten. Kunt u zingen en doet u het graag , dan bent u van harte welkom. Kom eens langs bij de repetities !

De Cantorij

Cantorij = muziek

Sinds 1997 zingen we in de erediensten in de Geerteskerk: van hoogtijdagen,
Avondmaalsvieringen, vespers tot het voorzingen van nieuwe liederen.
We zijn zo’n 25 vrouw/man sterk en repeteren op maandagavond, van 19.45 uur tot 21.45 uur, o.l.v. Corrie Smits in het koor van de kerk.

 

Een  mooi cadeau….
Voor een verjaardag, een goede vriend(in)….of voor Uzelf:
de CD van de Geertescantorij “Ere wie ere toekomt”. Met orgelsoli op het orgel van de Geerteskerk door Marcel van Westen, gemeente- en  cantorijzang.
Heeft U hem nog niet??  Voor 10 euro te koop tel.:250646.
De opbrengst komt volledig ten goede van het Restauratiefonds.

Voor alle info:
Dhr. J.P. van den Heuvel, Siemenwei 14, 4464 BX Goes, tel.: 0113 227763
Mevr. J.M. de Witte-Simonse, Klaasputhoek 10, 4481 CG Kloetinge, tel.: 0113 220679 of 06 13201686.
Dirigente: Mevr Smits, Bosruiterhof 6, 4451 DC Heinkenszand, tel.: 0113 563796.
e-mail: tismits@kpnplanet.nl.

 

 

 

Geplaatst in Berichten, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Cantorij

Diaconie

Van de Diaconie

Van de Diaconie

Samen met onze kersverse diaken Joop Liplijn ging ik (Coby Frens) op zaterdag 9 november j.l. naar de diaconale dag in Utrecht. Waar we met ongeveer 1000 anderen deze dag bezochten. Het thema van deze dag was ”Ieder mens telt” We hoorden enkele verhalen over plaatselijke diaconale voorbeelden. Minister Hugo de Jonge was gastspreker. Volgens hem delen de overheid en diakenen dezelfde missie: om te werken aan een zorgzame samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen. Hij zei: ”Ik geloof dat we elkaar nodig hebben om als samenleving verbonden te zijn. We kunnen elkaars bondgenoten zijn en het verschil maken voor mensen in eenzaamheid of armoede.” De handreiking die de kerken bieden om maatschappelijke problemen samen aan te pakken, pakt de minister gretig aan. De invloed van de kerk op het welzijn van Nederland is volgens de minister groot. De armoede kunnen we niet oplossen, wel kunnen we het verschil maken in levens om ons heen. Hij sprak zijn dank uit naar alle vrijwilligers. Er werd uit de bijbel gelezen en we zongen samen. Daarna verspreidden we ons over een aantal zalen waar de workshops gehouden werden. We konden van tevoren een keuze maken uit een twintigtal workshops. Terwijl Joop naar de workshop voor nieuwe diakenen ging, nam ik deel aan de workshop buiten de muren van het Beatrix theater en ging naar de moskee om daar te horen hoe het diaconale werk daar vorm krijgt. Samen bezochten we de workshop de ”Veertigdagentijd”, waar we actief bezig waren met de vraag “Waar sta je voor op”. Daarover gingen we vervolgens kort met medediakenen in gesprek.
Hulp/informatie
Indien nodig kunt u ons bellen of mailen.
0113-316980 Rennie Naafs
0113-348978/0617882240 Coby Frens
cobyfrens@gmail.com
voor hulp en/of vragen bij de kerkomroep:
martinbijkerk@gmail.com
Collecten
27 – 10  Clara thuis  € 127,93
03 – 11 Zambia € 156,45
10 – 11 Stichting Edukans € 162,70
17 – 11 Pakistan € 106,70
24 – 11 Eenzaamheid € 185,20

Giften
Gift Via mevr. Stols kregen we voor het bloemenfonds een gift van € 20,00.
Hiervoor onze hartelijke dank namens de diaconie.

Mededelingen

U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Collecten 19 januari tot en met 15 maart 2020.

19 januari: Stichting bootvluchteling.

Laat ze niet in de kou staan!! Meer dan 16.500 getraumatiseerde vluchtelingen zitten muurvast in een overvol kamp op Lesbos. Nog dagelijks komen er nieuwe boten aan. Deze mensen hebben dringend medische en psychische zorg nodig. Kinderen wachten op een plek om naar school te gaan en voor onze kliniek staan lange rijen met patiënten. Wij komen in actie help mee, zodat deze vluchtelingen de hulp krijgen waar ieder mens recht op heeft.

26 januari: Sirkelslag, collecte voor JOP (Jong Protestant).

Tijdens Sirkelslag, een online spel, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een Bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant en klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8 -12) en Sirkelslag YOUNG (12 -16). Deze collecte helpt mee om nieuwe werkvormen voor de jeugd binnen en buiten de kerk te blijven ontwikkelen.

2 februari Opvanghuis Amecet in Soroti Oeganda.

Amecet is een opvanghuis en zorgt met name voor drie groepen kinderen. Kinderen met HIV/AIDS. Pasgeboren baby’s waarvan de moeder is overleden bij de bevalling. Zij zijn heel kwetsbaar zonder hun moeder in de dorpen, dus zij komen bij Amecet als ze een paar dagen of soms nog maar een paar uur oud zijn. Ze blijven meestal 2 tot 3 maanden. Zo heeft de familie de tijd om het verlies van de moeder te verwerken en kunnen ze regelingen treffen voor de terugkeer van de baby. De derde groep zijn de verwaarloosde kinderen die door de politie of de kinderbescherming worden gebracht. Deze kinderen hebben een veilige plek nodig, omdat ze mishandeld, achtergelaten of verdwaald zijn. Er wordt steeds geprobeerd de kinderen terug te laten keren naar hun familie. Het is een feest als dat lukt. Ze worden thuisgebracht met een klein pakket van kleren, suiker, zeep en een klamboe. Of ze worden opgehaald door de ouders of verzorgers.

9 februari Refugium:

Refugium is een noodfonds met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van Vluchtelingen Werk Zuidwest Nederland, regio Zeeland te ondersteunen. Bijvoorbeeld in situaties waarin noodzakelijke kosten ontstaan in het kader van een verblijfsprocedure en gezinshereniging. Of als er sprake is van een humanitaire noodsituatie van een uitgeprocedeerde asielzoeker en als een nieuwe verblijfsaanvraag werkelijk uitzicht biedt op het alsnog krijgen van een verblijfsstatus. Refugium ondersteunt mensen met een lening of een gift.

16 februari Kerk in Actie voor Kameroen:

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen door de onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio.

23 februari Binnenlands diaconaat: Hulp voor mensen zonder papieren:

Er leven volgens schatting ongeveer 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing.

1 maart Vrienden van Emergis:

Deze stichting biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Bijvoorbeeld om een cursus te volgen die de kansen vergroot op de arbeidsmarkt. Of om financieel bij te springen bij het inrichten/opknappen van een woning.

15 maart Zuid – Soedan Overleven in een burgeroorlog:

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezin dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaigoed. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860 .

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Geplaatst in Berichten, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Diaconie

Reizen en op zoek naar inspiratie….. Wie volgt…?

Onder deze titel bent u van harte welkom in het Geerteshuis in Kloetinge.
De reis betreft vier avonden waar we aan de hand van een Bijbelverhaal ons inleven en in gesprek gaan met de reizigers die we in dat verhaal ontmoeten. We lopen op hun pad, we stellen dezelfde vragen, we aarzelen, zijn overmoedig of enthousiast.
Vier avonden ter inspiratie voor ieders eigen leven, de verbanden waarin ieder leeft en werkt en de geloofsgemeenschap waarmee ieder verbonden is.
De leiding van de avonden is in handen van Rens Stobbelaar, geestelijk verzorger en begeleider van retraites. Organisatie: Geerteskerk Kloetinge.
Zie voor meer informatie: Wie volgt
Data: Vier woensdagavonden in 2020: 29 januari  /  26 februari  /  25 maart  /  22 april. Van 19.30 – 21.30 uur in het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13 in Kloetinge
Iedereen is welkom!

Informatie en aanmelding bij: Coby Frens 0113-348978 of 06-17882240 of Rennie Naafs 0113-316980.

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Reizen en op zoek naar inspiratie….. Wie volgt…?

Kerkrentmeesters

Op 1 januari j.l. is Lies Walhout – Verburg gestopt als coördinator verhuur/gebruik Geerteskerk.
Sinds november 2006 heeft zij deze taak namens het college van kerkrentmeesters uitgeoefend.
Zij coördineerde zowel de commerciële verhuur, trouw- en rouwdienst als het gebruik van de kerk door de eigen gemeente.
Denk hierbij aan Kerk Open, vergaderingen, etc.
Vanaf 1 januari gaat Marjolien Liplijn deze taak op zich nemen. Neem dus gerust contact met haar op als uw gebruik wilt maken van de Geerteskerk:
verhuurgeerteskerk@liplijnnet.nl

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Kerkrentmeesters

Kerkenraad

Steunpilaren gezocht.

U?

a. een diaken met hart
voor een ander

b. een ouderling-kerkrentmeester
met passie voor gebouw en gemeente

c. een huismeester voor de
diensten in de week.

Belt u?
tel.: 0113-232 119

 

 

 

Van de Kerkenraad

We leven in deze tijd van het duister naar het licht.
Van Eeuwigheidszondag naar Advent.
Van Advent naar Kerst.

Op de eeuwigheidszondag 24 november, bij ons beter bekend als de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zijn de namen genoemd van gemeenteleden die gestorven zijn. Het werd een heel mooie dienst, mede door de ondersteuning en inbreng van de Geertescantorij. Voor alle gestorvenen werd een roos in de vaas geplaatst op de avondmaalstafel. Als laatste ook een roos voor allen, die we missen in onze persoonlijke kring.
Zij gingen ons voor. Een grens over, die we bezingen in het lied “Hoor een heilig koor van stemmen staande aan de glazen zee” en in “Er is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn” en waar “slechts een smalle doodszee ons scheidt van zalig land”
Wij staan nog voor die grens. We staan als het ware nog in het duister. Maar er is zicht op wat komt: Uitzicht!! Daar zingen we over.
Dat is waar we naartoe mogen leven.
Veel mensen, die ooit een bijna-dood ervaring hadden, spreken van een helder licht dat zichtbaar was en een gevoel van vrede.
Dat lazen we ook van Jaap Bouman, die er van vertelde na zijn eigen ervaring tijdens zijn fietstocht door Frankrijk. (Kerkblad “Op Weg” oktober 2019).
Zo lijkt de eeuwigheidszondag op de advent; op de overgang vanuit het duister naar het licht.

We bereiden ons voor.
We verwachten de komst des Heren. We staan (nog) aan deze kant van de grens waar het vaak zo ontzettend donker is, Maar we mogen weten en vertrouwen dat er door Zijn komst, toekomst is. Daarom zingen we uit : ” het licht schijnt overal.”
Dat willen we vieren:

Ter voorbereiding:
– wordt vanaf 1 december de kerststal ingericht;
– Op 12 december de grote kerstboom geplaatst en voorzien van licht en zijn onze ouderen bijeen voor een adventsviering in het Geerteshuis.
U bent van harte welkom:
– Op 22 december om 20.00 uur bij de Lessons and Carols met het koor Musica Cordis;
– Op 24 december tijdens de kerstnachtdienst om 22.00 uur, waarin Ds. de Koe ons voorgaat en waarin we luisteren naar- en worden ondersteund door de brassband Excelsior;
– Op 25 december tijdens de kerstdienst om 10.00 uur, waarin Ds. Rein Brand ons voorgaat en waarin de Geertescantorij haar medewerking verleent.
Daar moet je bij zijn. U komt toch ook.

Jaap Hulstein

Geplaatst in Berichten, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Kerkenraad

Ouderenpastor

Nieuws van de ouderenpastor.

Ouderenpastor als vrijwilliger
Sinds 1 januari 2016 ben ik voor 8 uur per week werkzaam als ouderenpastor in onze gemeente. Deze aanstelling was voor drie jaar en die periode is nu (bijna) voorbij. Met veel voldoening kijk ik terug op deze periode. Ik heb de meeste gemeenteleden van 80 jaar en ouder, mijn doelgroep, leren kennen. Een heel gevarieerde groep mensen: sommigen gezond en mobiel, anderen kampen met ziekte of beperkingen. Meerdere keren was ik de voorganger in de uitvaartdienst van overleden gemeenteleden. Ik hoorde wat mensen hebben meegemaakt: mooie momenten, maar ook verdrietige ervaringen, en hun vragen bij wat het leven hen heeft gebracht. Samen spraken we daarover, in het licht van Gods ontferming.
Ik heb tegen de kerkenraad gezegd dat ik nog wel langer als ouderenpastor werkzaam wil zijn, maar nu als vrijwilliger. Met de kerkenraad is daar een goed overleg over geweest. Om meer tijd te hebben voor persoonlijke zaken, zal mijn inzet minder zijn dan voorheen, maar verder hoop ik zo goed mogelijk werkzaam te blijven als ouderenpastor van onze gemeente.
Rein Brand

Doorlopende kerkdienst in Den Haag
“Wegens omstandigheden bellen”. Het was zondagmiddag 18 november. We stonden voor de deur van de Bethelkapel in Den Haag, waar sinds vrijdag 26 oktober een doorlopende kerkdienst aan de gang is. De Protestantse Kerk Den Haag wil met een doorlopende kerkdienst voorkomen dat de Armeense Hayarpi Tamrazyan en haar familie worden teruggestuurd naar Armenië. Het gezin woont al negen jaar in Nederland. Twee keer kregen ze toestemming van de rechter om hier te blijven, maar de Nederlandse Staat ging in hoger beroep (!) en de laatste keer oordeelde de Hoge Raad dat het gezin toch weg moet. Ook voor het kinderpardon zijn ze afgewezen – ook al wonen de kinderen al langer dan vijf jaar in Nederland. Het kerkasiel is een mogelijkheid om even rust te geven aan de familie en de politiek uit te nodigen om in gesprek te gaan over het lot van Hyarpi (22) en haar broer (15) en zus (19) en over een uitbreiding van het kinderpardon.
Ik had me aangemeld als voorganger en samen met mijn vrouw en een bevriende pianist stonden we daar op de stoep. Een vrijwilliger deed open en we werden hartelijk ontvangen. We waren net op tijd voor onze bijdrage aan de doorlopende kerkdienst. Ongeveer twintig kerkgangers waren er: uit Den Haag, Katwijk, maar ook verder uit het land. Hoe bijzonder om daar met elkaar te zijn en de betekenis en de zeggingskracht van de bijbellezing te zoeken voor deze situatie. We zongen een lied vol hoop: “Voor mensen die vragend, wachtend en wakend door het leven gaan, weerklinken hier woorden, God wil ons horen, wij worden verstaan” (lied 647). Na mijn bijdrage ging de dienst verder met een andere voorganger. En zo gaat het dag en nacht door! Het wachten is op een verlossend telefoontje van staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid). “Zodra hij belt, het kinderpardon ter sprake brengt en met ons om de tafel wil, dan houden de diensten ook op”, zegt een woordvoerder van de groep vrijwilligers. Ik moet denken aan het verhaal van de geboorte van Jezus, ter wereld gekomen in een stal omdat hij nergens anders terecht kon. En wat doen wij in Nederland met mensen die onderdak vragen? Mooi om te zien dat de kerk in Den Haag een veilige plek biedt aan dit Armeense gezin.
Rein Brand

Emmaüsgroep

Jarenlang werd op de laatste vrijdag van de maand in De Schakel een kerkdienst gehouden onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Kloetinge. De kerkenraad heeft gekozen voor een nieuwe opzet. Graag willen de band met de bezoekers van deze diensten behouden en ook nog versterken en bovendien een nieuw contact opbouwen met andere bewoners van De Schakel. We hopen ook dat mensen die in buurt van De Schakel wonen mee willen doen. De nieuwe opzet bestaat uit een gezamenlijke maaltijd (soep en broodjes), gevolgd door een bijbellezing, uitleg daarbij, de mogelijkheid om te reageren door vragen te stellen of voorbeelden te geven van een toepassing van het bijbelgedeelte. Er zal ook een muzikale bijdrage zijn door te luisteren naar pianospel of door samen te zingen. De cantorij van de Geerteskerk wil soms ook haar medewerking verlenen. Afhankelijk van het thema van de bijeenkomst kan ook een kunstafbeelding voor ons gesprek van betekenis zijn. We hopen dat deze bijeenkomsten prachtige en verrassende momenten van ontmoeting zullen worden. Een passende naam is dan ook om onszelf de Emmaüsgroep te noemen. De bijeenkomsten van de Emmaüsgroep zullen steeds zijn op de laatste vrijdagavond van de maand (in totaal 8 keer per jaar: januari, februari, maart, april, mei, september, oktober en november). De start is op vrijdag 25 januari 2019. We beginnen om 18.00 uur met de maaltijd. Het geheel zal duren tot uiterlijk 20.00 uur. U bent van harte welkom!
Rein Brand, ouderenpastor van de Geerteskerk

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Ouderenpastor