De Emmaüsgroep

Nog geen Emmaüsgroep

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we op het ogenblik geen bijeenkomsten van de Emmaüsgroep houden. Maar zodra het kan, hopen we weer te starten. Vanaf 2019 komen we al bij elkaar: bewoners van de Schakel en ook mensen die in buurt van De Schakel wonen. Gewoonlijk beginnen we met een gezamenlijke maaltijd (soep en broodjes), gevolgd door een Bijbellezing, uitleg daarbij, de mogelijkheid om te reageren door vragen te stellen of voorbeelden te geven van een toepassing van het Bijbelgedeelte. Er is ook steeds een muzikale bijdrage: we luisteren naar piano- of fluitspel of we zingen samen. De cantorij van de Geerteskerk wil soms ook haar medewerking verlenen. Afhankelijk van het thema van de bijeenkomst kan ook een kunstafbeelding voor ons gesprek van betekenis zijn. We hopen dat deze bijeenkomsten prachtige en verrassende momenten van ontmoeting zullen zijn. Een passende naam is dan ook om onszelf de Emmaüsgroep te noemen. De bijeenkomsten van de Emmaüsgroep zijn steeds op de laatste vrijdagavond van de maand (in totaal 8 keer per jaar: januari, februari, maart, april, mei, september, oktober en november). We beginnen om 18.00 uur met de maaltijd. Het geheel duurt tot uiterlijk 20.00 uur. Als het weer kan, dan maken we dit bekend en bent u van harte welkom!

Ds. Rein Brand, ouderenpastor van de Geerteskerk ,