Kerkrentmeesters

Van de kerkrentmeesters:

Collecten & giften:

Collecten tijdens kerkdiensten:

08.05              123,95
15.05              168,06
22.05             120,90
29.05             140,10
05.06            209,85
12.06            130,00
19.06           126,05
26.06          124,00

Via APPOSTEL
11.05           18,00
18.05          15,00
01.06         18,00
08.06          5,00
15.06        16,00
22.06       10.00

Jaarrekening 2021
Het CvK en de Kerkenraad hebben de jaarrekening 2021 goedgekeurd. Ook heeft deze een week ter inzage gelegen bij ondergetekende. Er zijn verder geen opmerkingen gekomen. Op de gemeenteavond heb ik uitleg gegeven bij deze rekening.
2021 Gaf een klein positief resultaat uit de gewone bedrijfsvoering. Achteraf mogen we concluderen dat de 2 coronajaren in financieel opzicht niet slecht zijn geweest.

Uit de vergadering:
– Het onderzoek naar de grote bomen in de tuin is afgerond en er is onderhoud gepleegd aan enkele bomen.

– Naar aanleiding van nieuwe milieumaatregelen hebben wij besloten om de papieren bekers te gaan vervangen door mokken.

– Rondom de restauratie van de toren was nog weinig bekend. De restauratie zal zeker dit hele jaar nog duren. Tijdens uitvaarten wordt het werk stopgezet / stil gewerkt.

– Wederom lijken we te maken te hebben met een lek in de vloerverwarming. Onderzoek door Intec heeft helaas weinig opgeleverd.

– Inmiddels is de consistorie opgeruimd en heringericht. Het oude kopieerapparaat is verwijderd en zal niet meer vervangen worden.

– Wij zijn nagegaan of de Geerteskerk gebruikt kan worden als trouwlocatie voor een burgerlijk huwelijk. Dat kan, maar moet door het bruidspaar zelf aangevraagd worden. Per aanvraag wordt opnieuw een afweging door de Gemeente Goes gemaakt.

Namens het CvK, Niek Walhout.