Kerkrentmeesters

Van de kerkrentmeesters:

Collecten & giften:

Via APPOSTEL

17.0825,00

25.0813,00

07.0955,00

14.0915,00

21.0958,50

Nieuwe app

In het vorige nummer schreef ik over de app Appostel. Die hebben wij voor u om gemakkelijk betalingen te kunnen doen. Het bedrijf Donkey Mobile heeft een app ontwikkeld die iedere gemeente kan gebruiken (lees kopen) voor interne communicatie: tussen u en uw gemeente. Denk aan mededelingen, nieuwsbrieven, agenda’s, betalingen, roosters, etc. De kerkenraad heeft besloten om deze app 1 jaar te gaan proberen. JanHendrik Colijn, Arlien Wijkhuijs en ondergetekende gaan met Donkey Mobile de app vormgeven, introduceren en 1 jaar draaien. Meer informatie volgt!

Monumentendag

Zaterdag 10 september was het weer Open Monumentendag. Ondanks het weer was het een mooie en leuke dag met een prachtige opbrengst: 731,50 (inclusief 100,- van de verkoop vanlootjes voor de VDK). Daarnaast heeft de kerk nog een gift van 100,- van de VDK gekregen.Daarvoor willen wij ze natuurlijk hartelijk danken. Het geld zal besteed worden aan uitbreiding van kopjes, borden, bestek, etc. Op termijn willen we af van de wegwerpartikelen en voldoende servies hebben voor het ‘dagelijks’ gebruik.

Namens het CvK, Niek Walhout.