Nieuwsbrieven

Mededeling kerkenraad.

Vanaf volgende week, 9 mei, houden we de kerkdienst weer met 30 kerkgangers.
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de inkomend-scriba via e-mail:


Mochten er mee dan 30 aanmeldingen zijn dan wordt een reserve-lijst gemaakt, die met voorrang de daaropvolgende week wordt uitgenodigd.
Voor het betreden van de kerk gebruiken we alleen de ingang onder de toren aan de kant van het Marktveld. 

We verlaten de kerk via de gang langs de consistorie.

In de kerk hanteren we de geldende Corona-maatregelen:  handen desinfecteren, 1,5 meter afstand en mondkapje bij verplaatsing.


Scribaat

De kerkenraad is blij om te kunnen meedelen dat Piet Nieuwenhuize
bereid is gevonden om officieel als scriba benoemd te worden.
Na het plotseling overlijden van Sjouke Postma heeft de kerkenraad
een beroep op hem gedaan om een aantal scribaatstaken op zich te nemen.
In de dienst van zondag 23 mei zal hij officieel bevestigd worden.
Bezwaren kunnen gedurende 5 dagen schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Duininck.


Tussen Pasen en Pinksteren.

Als u dit leest ligt Pasen achter ons. Voor de tweede keer hebben we dan Pasen gevierd onder uiterst sobere omstandigheden. Maar er gloort licht aan het einde van de tunnel, en om me heen hoor ik steeds vaker gemeenteleden zeggen dat ze gevaccineerd zijn. Ds. Arie van der Maas schrijft in zijn laatste rondzendbrief “laten we hopen dat er rond Pinksteren meer mogelijk zal worden”. Dit kan ik alleen maar beamen, en tot die tijd zullen de diensten in Kloetinge online zijn. Voor veranderingen hierin verwijs ik naar de nieuwsbrief.

Vooruitkijkend naar Pinksteren hoop ik dat er een dag zal komen, dat de deur van de kerk weer open zal staan. Dat afstand houden niet langer nodig is.  Koffiedrinken weer is toegestaan. Mensen vrij met elkaar kunnen praten, elkaar aanraken. Kortom: het zal feest zijn! Om met de woorden van het bekende Pinksterlied te spreken:

De geest des Heren heeft

een nieuw begin gemaakt

in al wat groeit en leeft

zijn adem uitgezaaid

De Geest van God bezielt

Wie koud zijn en versteend

Herbouwt wat is vernield

Maakt één wat is verdeeld. 

(Lied 686 Nieuwe liedboek, Huub Oosterhuis)

 


Hier kunt u de Nieuwsbrieven terugvinden.


Werkbladen kids: