Steunpilaren gezocht

Steunpilaren gezocht

U?

a. een diaken met hart
voor een ander

b. een ouderling-kerkrentmeester
met passie voor gebouw en
gemeente

c. een huismeester voor
de diensten in de week

Belt u?
tel.: 0113-232 119

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Steunpilaren gezocht

Aktie Kerkbalans 2020

Geef voor je kerk

De kerk is een plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Een plek om tot onszelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar we een luisterend oor vinden en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar we bemoedigd en geïnspireerd raken. Waar mensen voor elkaar bidden en klaar staan met praktische steun, of u nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Tussen 13 januari en 3 februari 2020 gaan weer veel vrijwilligers uit onze gemeente op pad om de folders en enveloppen te bezorgen en de enveloppen en antwoordstrookjes weer op te halen. Met de Actie Kerkbalans kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Aktie Kerkbalans 2020

Links naar verwante websites

Links

Links naar andere websites. Stuur een email om uw site toe te voegen.

Andere interessante sites

Kerkomroep Nederland. Digitaal beluisteren van de eredienst.

Kerkrentmeesters

Protestantse kerk in Nederland

Zusterkerken in de regio

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Links naar verwante websites

Emergis

Berichten uit Emergis.

Twee kerken in Kloetinge?

Iedere zondagmorgen trekken  inwoners van Kloetinge naar hun kerk  midden in het dorp Kloetinge.
Iedere zondagavond bezoeken cliënten en bezoekers van Emergis het stiltecentrum voor hun dienst.

Twee kerken in één dorp en ze horen bij elkaar!

Dhr. Eversdijk is werkzaam als ambtsdragers vanuit de Protestantse gemeente te Kloetinge voor Emergis. Hij geeft daar invulling aan door als ouderling aanwezig te zijn in de vieringen op zondagavond.

Het zou leuk zijn als de Kerken en de mensen die daarbij horen en de cliënten van Emergis elkaar beter leren kennen. Dat kan bv. door bij elkaar op bezoek te gaan. We kunnen ook denken aan een groepsactiviteit waar we samen plezier aan beleven.
De Dienst Geestelijke Verzorging van Emergis en de kerkenraad van de Gemeente rond de Geerteskerk ondersteunen het initiatief.
Lijkt het u leuk om eens deel te nemen aan een activiteit, neemt u dan contact op met de Dienst Geestelijke Verzorging van Emergis. Dit kan via Dhr. Eversdijk of via Ds. H. van Eerden.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Pastoraal werk in Emergis.
Regelmatige bezoeken van mensen, die er lang verblijven. Dikwijls gaat het om mensen, die weinig contacten meer hebben buiten het ziekenhuis en voor hen is bezoek “van buiten” dan ook bijzonder.  Met name bij dit bezoekwerk moet langzaam een vertrouwensbasis worden opgebouwd. Dat kan ook leiden tot individuele gesprekken op de eigen kamer van de patiënt of tot een gesprek in het restaurant. Een wandeling kan welkom zijn of een lange wandeling met een rolstoelgebruiker.

Is het moeilijk werk? Ja, soms wel. Toch ook heel mooi: je krijgt veel warmte terug en het geeft daardoor veel voldoening.

Elke zondagavond om 19.00 uur is er een kerkdienst in het Stiltecentrum van Emergis.
Een gewone dienst, niet zomaar een bijeenkomst, maar een echte kerkdienst onder protestantse of katholieke leiding van een dominee of een pastor, oecumenisch van karakter, in aanwezigheid van een ouderling of een kerkelijk werker.
Echter ook een bijzondere dienst vanwege het open en warme karakter. Er is volop hoor en wederhoor in de diensten; er is volop gelegeheid voor opmerkingen en vragen, dikwijls al tijdens de overdenking, maar in elk geval er na. Altijd worden door de bezoekers gebedsintenties uitgesproken. Er is dus steeds veel interactie tussen de voorganger en de bezoekers en zeker de eigen pastores gaan hier op een uitstekende wijze mee om.
Bijzondere diensten dus. Wat een openheid bij de bezoekers! Wat blijkt daar dikwijls een intense geloofsbeleving uit. Vragen en opmerkingen die er geweldig toe doen. Om jaloers op te zijn.
Het bezoekersaantal is vaak niet bijster groot; een 25-tal betekent een goede opkomst.
Meestal is er ook wel een groot of klein koor uit de omgeving aanwezig, dat dan het fraaie Stiltecentrum verder vult.
De bezoekers komen uit allerlei afdelingen van Emergis. Iedere ouderling of kerkelijke medewerker zorgt dat het Stiltecentrum is “aangekleed” met attributen voor de dienst: kanselkleden, kaarsen, liedboeken e.d. Een organist zorgt voor de begeleiding van de zang op het kistorgel. Een kerkelijk medewerkster is aanwezig om mensen op te halen op sommige afdelingen. Op deze wijze zijn alle voorwaarden aanwezig om fijne diensten te kunnen houden. En fijne diensten zijn het! Ook u, beste lezer, bent van harte welkom. Komt u ook eens een keer meedoen!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Emergis

Cantorij

Geertescantorij

Wij zoeken, wegens vertrek door verhuizing, versterking en verjonging bij de alten en bassen versterking.
De repetities zijn op maandagavond in de Geerteskerk en we zingen per jaar gemiddeld in 13 diensten. Kunt u zingen en doet u het graag , dan bent u van harte welkom. Kom eens langs bij de repetities !

De Cantorij

Cantorij = muziek

Sinds 1997 zingen we in de erediensten in de Geerteskerk: van hoogtijdagen,
Avondmaalsvieringen, vespers tot het voorzingen van nieuwe liederen.
We zijn zo’n 25 vrouw/man sterk en repeteren op maandagavond, van 19.45 uur tot 21.45 uur, o.l.v. Corrie Smits in het koor van de kerk.

 

Een  mooi cadeau….
Voor een verjaardag, een goede vriend(in)….of voor Uzelf:
de CD van de Geertescantorij “Ere wie ere toekomt”. Met orgelsoli op het orgel van de Geerteskerk door Marcel van Westen, gemeente- en  cantorijzang.
Heeft U hem nog niet??  Voor 10 euro te koop tel.:250646.
De opbrengst komt volledig ten goede van het Restauratiefonds.

Voor alle info:
Mevr. J.M. de Witte-Simonse, Klaasputhoek 10, 4481 CG Kloetinge, tel.: 0113 220679 of 06 13201686.
Dirigente: Mevr Smits, Bosruiterhof 6, 4451 DC Heinkenszand, tel.: 0113 563796.
e-mail: tismits@kpnplanet.nl.

 

 

 

Geplaatst in Berichten, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Cantorij

Diaconie

Van de Diaconie

Graag wil ik u allen eerst namens de diaconie een gezegend nieuw jaar toewensen, hoe uw weg ook zal gaan. Het was zoals elk jaar weer een drukke december maand. We begonnen met de dankdag voor het gewas op 1 december waar we weer veel producten ontvingen om door te geven aan de voedselbank. Op 12 december kwamen we voor de Adventsviering met een grote groep vooral oudere gemeenteleden bij elkaar in het Geerteshuis. We zongen kerstliederen met begeleiding van Sjouke Postma en we luisterden naar het Kerstverhaal ‘De Herbergier in Bethlehem’ uit het boekje Hagar en andere verhalen, geschreven door Heleen Pasma. We genoten van een heerlijk warm buffet verzorgd door Lucy en haar crew. We collecteerden voor de kinderen in Moldavië met een prachtige opbrengst (zie hier onder)! De kerststukjes die op de mooi gedekte tafels stonden en gemaakt werden door Magda Nagelkerke, werden bij gemeenteleden gebracht die hun partner verloren en naar gemeenteleden van 100 jaar of ouder. Ook kregen alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder een kerstgroet in de bus.

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen.
0113-316980 Rennie Naafs
0113-348978/0617882240 Coby Frens
cobyfrens@gmail.com
voor hulp en/of vragen bij de kerkomroep:
martinbijkerk@gmail.com

Collecten
01 – 12  Voedselbank  € 176,10
08 – 12 Kinderen in de knel € 149,45
12 – 12 Moldavie € 363,80
15 – 12 Kinderen in de knel € 397,95
22 – 12 Kinderen in de knel € 151,90
24 – 12 Kinderen in de knel € 402,37
25 – 12 Kinderen in de knel € 281,23
29 – 12 Stichting Cornel € 105,85
05 – 01 Syrië € 144,50 + € 250,00 Diaconie

Giften
Gift Mevr. K. € 300,00
Hiervoor onze hartelijke dank namens de diaconie.

Mededelingen

U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Collecten 2 februari tot en met 15 maart 2020.

2 februari Opvanghuis Amecet in Soroti Oeganda.

Amecet is een opvanghuis en zorgt met name voor drie groepen kinderen. Kinderen met HIV/AIDS. Pasgeboren baby’s waarvan de moeder is overleden bij de bevalling. Zij zijn heel kwetsbaar zonder hun moeder in de dorpen, dus zij komen bij Amecet als ze een paar dagen of soms nog maar een paar uur oud zijn. Ze blijven meestal 2 tot 3 maanden. Zo heeft de familie de tijd om het verlies van de moeder te verwerken en kunnen ze regelingen treffen voor de terugkeer van de baby. De derde groep zijn de verwaarloosde kinderen die door de politie of de kinderbescherming worden gebracht. Deze kinderen hebben een veilige plek nodig, omdat ze mishandeld, achtergelaten of verdwaald zijn. Er wordt steeds geprobeerd de kinderen terug te laten keren naar hun familie. Het is een feest als dat lukt. Ze worden thuisgebracht met een klein pakket van kleren, suiker, zeep en een klamboe. Of ze worden opgehaald door de ouders of verzorgers.

9 februari Refugium:

Refugium is een noodfonds met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van Vluchtelingen Werk Zuidwest Nederland, regio Zeeland te ondersteunen. Bijvoorbeeld in situaties waarin noodzakelijke kosten ontstaan in het kader van een verblijfsprocedure en gezinshereniging. Of als er sprake is van een humanitaire noodsituatie van een uitgeprocedeerde asielzoeker en als een nieuwe verblijfsaanvraag werkelijk uitzicht biedt op het alsnog krijgen van een verblijfsstatus. Refugium ondersteunt mensen met een lening of een gift.

16 februari Kerk in Actie voor Kameroen:

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen door de onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio.

23 februari Binnenlands diaconaat: Hulp voor mensen zonder papieren:

Er leven volgens schatting ongeveer 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing.

1 maart Vrienden van Emergis:

Deze stichting biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Bijvoorbeeld om een cursus te volgen die de kansen vergroot op de arbeidsmarkt. Of om financieel bij te springen bij het inrichten/opknappen van een woning.

15 maart Zuid – Soedan Overleven in een burgeroorlog:

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezin dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaigoed. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Geplaatst in Berichten, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Diaconie

Kerkrentmeesters

Op 1 januari j.l. is Lies Walhout – Verburg gestopt als coördinator verhuur/gebruik Geerteskerk.
Sinds november 2006 heeft zij deze taak namens het college van kerkrentmeesters uitgeoefend.
Zij coördineerde zowel de commerciële verhuur, trouw- en rouwdienst als het gebruik van de kerk door de eigen gemeente.
Denk hierbij aan Kerk Open, vergaderingen, etc.
Vanaf 1 januari gaat Marjolien Liplijn deze taak op zich nemen. Neem dus gerust contact met haar op als uw gebruik wilt maken van de Geerteskerk:
verhuurgeerteskerk@liplijnnet.nl

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Kerkrentmeesters

Kerkenraad

Steunpilaren gezocht.

U?

a. een diaken met hart
voor een ander

b. een ouderling-kerkrentmeester
met passie voor gebouw en gemeente

c. een huismeester voor de
diensten in de week.

Belt u?
tel.: 0113-232 119

 

 

Van de Kerkenraad

Steunpilaren gezocht

 Wat is het toch een feest om elke zondagmorgen te mogen kerken in de Geerteskerk waar de eeuwen op je neer kijken.

De geschiedenis van de kerk gaat terug tot ten minste de 13e eeuw. En het verhaal van de kerk kent, als je de geschiedenis verder nagaat, nog sporen van haar ontstaan die teruggaan tot de 12e eeuw wanneer er gesproken wordt over een houten kapel.

In de eeuwen is de kerk uitgebreid van een houten kapel tot het gebouw dat er nu staat. Iedere keer werd er toegevoegd. Dat is nog op verschillende plaatsen zichtbaar.

Een in het oog springend detail, overigens wel een van gewicht, is de prachtige pilaar of kolom die we vinden bij de ingang van het Noorderkoor (n.a.w. de plaats van de oude kapel die er ooit stond). Wat je ziet is een forse “drager” van de muur en de nog deels zichtbare stenen boog van voorheen. De kolom draagt de kenmerken van de Schelde gotiek en wordt gedateerd: 1250.

Je zou kunnen zeggen dat deze kolom als het ware de kerk en zijn geschiedenis draagt. Ter zijde maar niet onbelangrijk: “Kerk open” helpt u om meer te weten te komen over ons prachtige gebouw en… “Hart en Ziel” start dit jaar al vanaf 29 maart samen met ”Kerk open” een tentoonstelling die als thema het Hooglied heeft. Het zal straks een bezoek meer dan waard zijn.

Het is gedenkwaardig dat onze kerk al meer dan 800 jaar bestaat en dat vierden we.

Maar gedenkwaardiger is het, dat er op deze plaats al meer dan 800 jaar mensen samenkomen om hun geloof te belijden.

Vanuit de katholieke traditie en liturgie (ook daarvan zijn prachtige elementen bewaard gebleven), en na de Beeldenstorm van 1566 de reformatie, is de kerk, beter gezegd de gemeente, geëvolueerd naar de huidige traditie, vorm en inhoud.

En de ontwikkeling gaat door. Ook in 2020.

Wat mij en ons in de kerkenraad momenteel erg bezighoudt is de toekomst van onze gemeente.

Hoe houden we vol, hoe gaan we mee met de tijd, vernieuwen we? Hoe zorgen we dat we onze waarden niet verloochenen, behouden wat we al tijden koesteren? Hoe houden we, zoals ik al vele malen schreef, onze lofzang gaande? Hoe doen we recht aan hetgeen we met elkaar afspraken in ons beleidsplan?

Allereerst en bovenal willen we ons vertrouwen stellen op de Heer die ons leven en dat van de gemeente, de kerk, draagt en schraagt (steunt).

Vanuit dat vertrouwen zijn er mensen nodig die die kerk ondersteunen en mee helpen dragen. Onze zuil uit 1250 staat daar symbool voor! Die staat al jaren!

Natuurlijk zijn we heel dankbaar voor alles wat er gedaan wordt door heel veel mensen, maar we maken ons zorgen, omdat het aantal handen dat wordt toegestoken afneemt. In het eerste kwartaal van dit jaar moeten we afscheid nemen van Rennie Naafs, diaken, Theo Almekinders, ouderling- kerkrentmeester en van Magda Nagelkerke ondersteuner bij rouw- en trouwdiensten, concerten enzovoort. Onmisbare handen!

Daarom:

                                     STEUNPILAREN GEZOCHT!!

 We kunnen u niet missen……..

Het kerkenraadsteam van de Geerteskerk zoekt:

  1. Een diaken met hart voor de ander, ver weg en dichtbij.

  2. Een ouderling/ kerkrentmeester met passie voor de Geerteskerk, als monument en als rustplaats en bruisend centrum van Kloetinge en onderdak voor haar gemeente.

Wat wij bieden:
– een enthousiast en flexibel team
– aandacht voor zingeving
– korte vergaderingen

  1. Een “huismeester” per 1 april voor het door de week ondersteunen van rouw- en trouwdiensten en concerten

Wat wij hierbij bieden:
– U wordt op handen gedragen.

Ik hoop dat het zo een feest blijft om te behoren bij deze gemeente en deze prachtige kerk.

Jaap Hulstein. vrz.
Hartelijke groet,

Jaap Hulstein
jbhulstein@kpnplanet.nl

de Stelle 31
4464 BP Goes
0113-232119
06-29031763

Geplaatst in Berichten, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Kerkenraad

Ouderenpastor

Nieuws van de ouderenpastor.

Ouderenpastor als vrijwilliger
Sinds 1 januari 2016 ben ik voor 8 uur per week werkzaam als ouderenpastor in onze gemeente. Deze aanstelling was voor drie jaar en die periode is nu (bijna) voorbij. Met veel voldoening kijk ik terug op deze periode. Ik heb de meeste gemeenteleden van 80 jaar en ouder, mijn doelgroep, leren kennen. Een heel gevarieerde groep mensen: sommigen gezond en mobiel, anderen kampen met ziekte of beperkingen. Meerdere keren was ik de voorganger in de uitvaartdienst van overleden gemeenteleden. Ik hoorde wat mensen hebben meegemaakt: mooie momenten, maar ook verdrietige ervaringen, en hun vragen bij wat het leven hen heeft gebracht. Samen spraken we daarover, in het licht van Gods ontferming.
Ik heb tegen de kerkenraad gezegd dat ik nog wel langer als ouderenpastor werkzaam wil zijn, maar nu als vrijwilliger. Met de kerkenraad is daar een goed overleg over geweest. Om meer tijd te hebben voor persoonlijke zaken, zal mijn inzet minder zijn dan voorheen, maar verder hoop ik zo goed mogelijk werkzaam te blijven als ouderenpastor van onze gemeente.
Rein Brand

Emmaüsgroep

Jarenlang werd op de laatste vrijdag van de maand in De Schakel een kerkdienst gehouden onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Kloetinge. De kerkenraad heeft gekozen voor een nieuwe opzet. Graag willen de band met de bezoekers van deze diensten behouden en ook nog versterken en bovendien een nieuw contact opbouwen met andere bewoners van De Schakel. We hopen ook dat mensen die in buurt van De Schakel wonen mee willen doen. De nieuwe opzet bestaat uit een gezamenlijke maaltijd (soep en broodjes), gevolgd door een bijbellezing, uitleg daarbij, de mogelijkheid om te reageren door vragen te stellen of voorbeelden te geven van een toepassing van het bijbelgedeelte. Er zal ook een muzikale bijdrage zijn door te luisteren naar pianospel of door samen te zingen. De cantorij van de Geerteskerk wil soms ook haar medewerking verlenen. Afhankelijk van het thema van de bijeenkomst kan ook een kunstafbeelding voor ons gesprek van betekenis zijn. We hopen dat deze bijeenkomsten prachtige en verrassende momenten van ontmoeting zullen worden. Een passende naam is dan ook om onszelf de Emmaüsgroep te noemen. De bijeenkomsten van de Emmaüsgroep zullen steeds zijn op de laatste vrijdagavond van de maand (in totaal 8 keer per jaar: januari, februari, maart, april, mei, september, oktober en november). De start is op vrijdag 25 januari 2019. We beginnen om 18.00 uur met de maaltijd. Het geheel zal duren tot uiterlijk 20.00 uur. U bent van harte welkom!
Rein Brand, ouderenpastor van de Geerteskerk

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Ouderenpastor

Predikant

De predikantsplaats is op dit moment vacant.
Mocht u interesse hebben voor deze functie, neem contact op met de webmaster.

 

Nieuws van de predikant met een bijzondere opdracht.
Predikant met een opdracht.

Gezonden door de Heer:
mijn handen zijn bereid
om hier op deze plaats
te bouwen aan zijn rijk

Dit prachtig lied uit Iona werd gezongen toen ik in 2013 verbonden werd als gemeentepredikant aan de Protestantse gemeente te Kloetinge. 10 november j.l. klonken deze woorden weer bij de feestelijke bevestiging van Joop Liplijn als diaken, Ab Lokerse en Willem Jan Duininck als ouderling kerkrentmeester, en ondergetekende als predikant met een bijzondere opdracht. Het voelde goed om zo naast Joop, Ab en Willem Jan te staan. “Het werk gaat door”, flitste door mij heen. Niet dat ik daaraan twijfelde, de week ervoor was net de pioniersplek “Hart & Ziel” gepresenteerd. Een project waar ik u als gemeente van harte mee feliciteer. Want wat is het fijn dat naast het doorgaan met bestaande gewoonten – kerkdiensten op zondag, leer- en ontmoetingsactiviteiten door de week, pastoraat en diaconaat – gezocht wordt naar nieuwe vormen van kerk-zijn in deze tijd. Zo verheug ik me op het project rond Hooglied dat gepland staat voor het voorjaar. Het is fijn om zo samen gemeente te mogen zijn, gericht op mensen ook buiten onze eigen kring. Het was mijn wens om in het werk dat ik nu doe als geestelijke in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, verbonden te blijven met de gemeente rond de Geerteskerk. Zoals gezegd bij mijn afscheid in maart, en 10 november opnieuw, het is de kerkelijke basis niet alleen voor mijzelf, maar voor ons gezin. Zo maakt Horizio vol enthousiasme deel uit van de Geertes Jeugd Club. Wij vinden het fijn om lid te zijn van uw en onze gemeente. Is dat dan niet genoeg? Waarom hoort daar in mijn geval ook het predikant schap met een bijzondere opdracht bij? Het Adrz betaalt mijn salaris, wat is dan de opdracht van ons als gemeente? Dat heeft te maken met het “gezonden door de Heer” zijn. En met het thema dar Rein Brand zo mooi in zijn preek naar voren bracht, gebaseerd op de evangelielezing uit Lucas 18: 1-8, over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Het zijn onze handen die het werk doen in deze wereld, maar het is de verbondenheid en het vertrouwen in de Onzienlijke, de Liefdevolle, die daar de kracht toe geeft. Het is als predikant met een opdracht verbonden zijn aan een concrete geloofsgemeenschap, geeft daar een bijzondere lading aan. Want bidden, werken, bouwen aan Gods rijk, je hoeft het niet alleen te doen. Ik doe het niet alleen. Ik doe het in verbondenheid met u. Ook daarin gaat het werk vanuit onze (en andere) gemeente(n) door. We doen het in verbondenheid met de Heer. Draagt u mij – en vooral de zieken en degenen die zich voor hen inzetten in het Adrz – in uw gebeden? Ik voel me een gezegend mens dit werk te mogen doen, in verbondenheid met een biddende en werkende gemeenschap, onze mooie gemeente rond de Geerteskerk.

Jacoline de Koe

Dank

Met een warm gevoel kijk ik terug op de afscheidsdienst 24 maart jl. Onze eigen Geertescantorij onder leiding van Corrie Smits-Harinck en Mariette Everse-van der Hart zorgden voor de muzikale begeleiding. Ook de kindernevendienst liet zich niet onbetuigd en zongen een prachtig lied. Met de kinderen werd er een mooi lichtsnoer van huisjes gemaakt. Hartelijke woorden waren er van de voorzitter van de kerkenraad Jaap Hulstein en ik kreeg een schitterend cadeau van u allemaal. Twee mooie boeken en maar liefst 450 euro aan bonnen om er eens lekker op uit te gaan. Met veel plezier heb ik in uw midden gewerkt. En het is fijn om samen met mijn gezin deel uit te blijven maken van de gemeente rond de Geerteskerk. Heel fijn vind ik het om de kerkelijke zending voor het werk in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, ook vanuit de Kloetingse gemeente te ontvangen. Zo nu dan hoop ik er iets van delen tijdens bijvoorbeeld een gastbeurt op de zondagmorgen.

In verbondenheid, Jacoline de Koe

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Predikant