Nieuwsbrief Kerkenraad

Van de Kerkmeesters

Op 1 januari j.l. is Lies Walhout – Verburg gestopt als coördinator verhuur/gebruik Geerteskerk.
Sinds november 2006 heeft zij deze taak namens het college van kerkrentmeesters uitgeoefend.
Zij coördineerde zowel de commerciële verhuur, trouw- en rouwdienst als het gebruik van de kerk door de eigen gemeente.
Denk hierbij aan Kerk Open, vergaderingen, etc.
Vanaf 1 januari gaat Marjolien Liplijn deze taak op zich nemen. Neem dus gerust contact met haar op als uw gebruik wilt maken van de Geerteskerk:

Reizen en op zoek naar inspiratie…..
Wie volgt…?

Onder deze titel bent u van harte welkom in het Geerteshuis in Kloetinge.
De reis betreft vier avonden waar we aan de hand van een Bijbelverhaal ons inleven en in gesprek gaan met de reizigers die we in dat verhaal ontmoeten. We lopen op hun pad, we stellen dezelfde vragen, we aarzelen, zijn overmoedig of enthousiast.
Vier avonden ter inspiratie voor ieders eigen leven, de verbanden waarin ieder leeft en werkt en de geloofsgemeenschap waarmee ieder verbonden is.
De leiding van de avonden is in handen van Rens Stobbelaar, geestelijk verzorger en begeleider van retraites. Organisatie: Geerteskerk Kloetinge.
Zie voor meer informatie: www.pknkloetinge.nl
Data: Vier woensdagavonden in 2020: 29 januari  /  26 februari  /  25 maart  /  22 april. Van 19.30 – 21.30 uur in het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13 in Kloetinge
Iedereen is welkom!

OPGEVEN VOOR 7 JANUARI!
Informatie en aanmelding bij: Coby Frens 0113-348978 of 06-17882240 of Rennie Naafs 0113-316980.

Amnestybrieven

Onder de toren liggen 3 Amnestybrieven klaar om een bericht op te schrijven. Maandelijks worden hier 3 nieuwe brieven neergelegd. www.amnesty.nl

Open Doors gebedsbrief

Christenen betrapt en aangevallen tijdens Kerst
Onrust in Nigeria en Turmenistan

Tijdens de kerstdagen ontvingen we meerdere berichten over geweldsincidenten tegen christenen. In Nigeria viel Boko Haram de dag voor kerst het dorp Kwarangulum binnen. Strijders reden het dopr binnen met trucks en motoren, terwijl ze schoten op wegvluchtende dorpsbewoners.

Een lokale burgerwacht verteld: ‘Ze vermoordden zeven mensen en ontvoerden een tienermeisje. Ze namen onze spullen mee en staken verschillende gebouwen in brand, ook de kerk.” Waar het ontvoerde meisje zich bevindt is onduidelijk.

In Turkmenistan viel de politie met Kerst een huis binnen waar vrouwen bijeengekomen waren. De agenten zochten het huis door, namen telefoons in beslag en maakten voor onderzoek van elke vrouw een foto. Bij afronding van het onderzoek ontvangen de vrouwen een oproep om op het politiebureau te verschijnen.

Bid voor kerstslachtoffers
Gebedspunten:
Bid om vrede in de harten van Nigeriaanse christenen die geliefden verloren tijdens de aanval. Bid dat de Here God hen troost met Zijn aanwezigheid.
Bid voor de vrouwen die betrapt werden terwijl ze een huiskerdienst bezochten. Bid dat ze hun vertrouwen op de Here God stellen. Bid ook om Gods leiding in het onderzoek dat in werking is gesteld.
Bid voor andere christenen die in de problemen raakten in de periode rondom Kerst. Bid dat ze ervaren dat Immanuel, God met ons, werkelijk bij hen is.