Predikant

Mededeling van de predikant.

OP  WEG

Inmiddels ben ik bijna een jaar predikant in Kloetinge. Op 21 september vorig jaar heb ik intrede gedaan, in een feestelijke dienst in een volle kerk. Het thema was toen ‘thuiskomen’.  Al snel kwamen e daarna meer beperkende maatregelen; er mochten minder mensen in de dienst, tot er tenslotte alleen maar ‘medewerkenden’ waren. Een op een heb ik – heel langzaam- met veel mensen kennis gemaakt. Rond de kerst waren er feestelijke, en muzikale diensten. In januari volgde de avondklok en werd er steeds minder mogelijk, maar daagde er ook hoop, doordat steeds meer mensen gevaccineerd werden. De paascyclus was dit jaar uiterst ingetogen, doordat er zelfs niet gezongen mocht worden. De laatste weken is ergelukkig steeds meer mogelijk. De beperkende maatregelen worden één voor één opgeheven en we kunnen gelukkig weer plannen maken voor het najaar.  Plannen in de vorm van lezingen en kringwerk, activiteiten voor Hart& ziel. Een vraag, die me vaak gesteld wordt is: heb je het naar je zin in Kloetinge? Hierop kan ik alleen maar volmondig ’ja’ antwoorden. Ik geniet enorm van de ontmoetingen, de diensten en het opzetten van activiteiten rond Hart & Ziel. Ondanks alle beperkingen van het afgelopen jaar, voel ik meheel erg thuis en verbonden, ook al is het helaas nog even op afstand. Maar ik hoop dat daar verandering in gaat komen en we op afzienbare termijn een huis zullen vinden. De gemeente in Kloetinge vind ik een fijne plek om te werken, met veel positiviteit en enthousiasme.

Op dit moment staat de vakantietijd voor de deur. Veel mensen trekken er op uit, nu het weer kan. Voor anderen zit het er dit jaar niet in. Vakantie- het komt van het woord vacare, dat leeg zijn of worden betekent, doet denken aan het leegmaken van je hoofd. Leeg van alle indrukken en ervaringen van de afgelopen tijd. In de leegte en rust kan ruimte ontstaan voor iets nieuws.

Terugkijkend was het afgelopen jaar een bewogen jaar. Een jaar, dat we in de slotdienst op 4 juli hopen af te sluiten. Het jaarthema ‘thuiskomen’ wordt  weer opgepakt in deze dienst.Dit keer hebben we het verhaal van een andere thuiskomst gelezen, de thuiskomst van de verloren zoon. Verschillende mensen hebben in een videopresentatie verteld hoe ze het afgelopen jaar beleefd hebben. Dat is ook een manier om thuis te komen: vertellen hoe het voor jou geweest is, die Coronatijd.

Leeg worden betekend ook weer moed verzamelen om straks weer met frisse moed verder te gaan. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen en mogelijkheden om samen te bouwen aan de gemeente van de Heer. Om samen te bouwen aan een gastvrij thuis, waar iedereen zich welkom voelt. Een plek om op verhaal te komen, en opnieuw geïnspireerd worden. Elkaar te ontmoeten en opnieuw op weg te gaan. “Kom, zegt hij, ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, zeg, zie je het niet?” zegt de dichter. In het vertrouwen dat God- steeds- opnieuw met ons begint, mogen we verder gaan. Ook nu we na de Coronatijd weer voorzichtig vooruit kunnen kijken- ook als gemeente.

Bij de diensten

Op zondag 1 augustus lezen we verder uit het Johannesevangelie: Johannes 6: 16-21. Het is het verhaal over de storm op het meer, waarin Jezus de gedenkwaardige woorden tegen de leerlingen zegt: “Ik ben het, wees niet bang”. Ook in de Jesajalezing (Jesaja 43: 1-13) klinken deze woorden: “Vrees niet, want ik heb u verlost”.

Ook op zondag 15 augustus lezen we ook uit het Johannesevangelie: Johannes 6:30- 40. Een gedeelte dat gaat over brood uit de hemel.

Op zondag 29 augustus lezen we uit het Bijbelboek Hooglied, in de lijn van de tentoonstelling van Hart &Ziel. Het Bijbelboek Hooglied is niet zo bekend, en aanvankelijk was het de vraag of het wel in de Bijbel opgenomen zou worden. Er wordt ook niet vaak over gepreekt. En er zijn hele v verschillende manieren om de teksten te lezen en uit te leggen. Als liefdesliedjes of als symbool voor de relatie van God en Zij volk. Aan de dienst zullen enkele leden van de pioniersplek Hart &Ziel meewerken. Een bijzondere dienst.

Op zondag 19 september is de startzondag. De voorbereidingsgroep is hiermee al druk doende. Het thema is “ontmoeten”. We zullen in de deinst verschillende Bijbelse figuren ontmoeten met ieder zijn of haar verhaal. Wie? Dat blijft nog even in het ongewisse. Na de dienst is er koffiedrinken en een lunch, met een programma. De uitnodiging hiervoor volgt nog. De startzondag zal rond 13.00 uur afgesloten worden.

Huwelijk

Op vrijdag 10 september zullen Stefan Berk en Ingrid Nauta in het huwelijk treden. De inzegening van hun huwelijk zal in de Geerteskerk zijn ’s avonds  om 19.00 uur. De dienst zal door ondergetekende geleid worden, Mariëtte Everse zal orgel spelen. Stefan en Ingrid wonen nog niet zo hele lang in Goes, maar verheugen zich erg op hun (uitgestelde) huwelijksdag. We wensen hun een mooie dag en heel veel gelukkige jarensamen toe.

Hart & Ziel.

Voor mededelingen vanuit Hart& ziel verwijs ik naar de algemene berichten.

Keek op de preek 

Op woensdag 23 juni was de laatste ‘keek op de preek’ van dit seizoen. Het was een inspirerend gesprek, en op dit moment ben ik aan het kijken op welke manier en wanneer deze gespreksgroep na de vakantie door zal gaan. Meer hierover in het volgende nummer van Op Weg.

Tenslotte

Deze zomertijd is voor veel mensen de tijd om er even tussenuit te gaan, op vakantie. Anderen blijven liever, of vaak noodgedwongen thuis.  De komende weken zijn Robert en ik ook op vakantie in de Achterhoek en Zuid-Limburg. Na 26 juli hoop ik weer terug te zijn. In de zomer moet ik vaak denken aan het refrein van een Pinksterlied, gemaakt naar een oud, Indiaans lied:

Met de wind in de haren ( lied 697 NL)

En zin in de rug ligt

Het land voor ons open.

Met Jou aan mijn zij

Met Jou op mijn pad

Geen kwaad zal ik duchten

Want Jij bent nabij.

Ik wens u allemaal een goede, mooie zomertijd toe!

Met hartelijke groet,

Ds. Janneke Herweijer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit Hart & Ziel

We waren als pioniers heel erg blij dat op zaterdag 12 juni de tentoonstelling “het mooiste lied’ eindelijk kon worden geopend. Het was een feestelijke middag. Jaap Hulstein had als oud-lid van de pioniersplek ‘Hart& Ziel” de eer om één van de beelden van Frieda Overbeeke te onthullen. Daarna was er een concert Mariëtte Everse en haar leerlingen en muzikale vrienden. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn, waarbij ieder de gelegenheid had om de tentoonstelling te bezichtigingen. Deze is nog geopend tot begin september op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Inmiddels heeft Heleen Pasma een boeiende lezing verzorgd op 17 juni in de Geerteskerk over verhalen in de kantlijn van de Bijbel. De andere avonden van het Hoogliedproject zijn uitgesteld. Omdat het nog net niet kon vanwege de maatregelen. Op 25 augustus zal rabbijn Marianne van Praag haar lezing houden over de Joodse interpretatie van het Hooglied (aanvang 19.30, Geerteskerk, toegang 7 euro). Op donderdag 23 september zal Liesbeth Franken Jiddische en Sefardische traditionals. Franse chansons en Latijns- Amerikaanse liedjes zingen. Ook deze avond begint om 19.30 uur in de Geerteskerk. ( kosten 7 euro).

Op zaterdagmorgen 19 juni trokken opnieuw 14 wandelaars de wandelschoenen aan, en vertrokken om 10 uur vanaf het Geerteshuis voor een meditatieve wandeling in de omgeving van Kloetinge. Het thema was dit keer “hoop”. Het was prima wandelweer. Sommige oude bekenden ontmoetten elkaar opnieuw en namen de gelegenheid waar om bij te praten, of kozen hun eigen wandelroute. Na afloop hebben we nagepraat in het Geerteshuis bij een heerlijke kop soep, ons erover verheugend dat dit ‘gewoon’ weer kon.

Verwacht

Na een lange tijd van wachten, zijn er nu veel activiteiten voor het najaar in voorbereiding. Een klein groepje gemeenteleden is druk bezig met het voorbereiden van een adventsproject, beginnend met een “concert bij de buren” op de eerste adventszondag. De Taizévieringen zullen hopelijk in het najaar weer beginnen. En een aantal andere activiteiten staan al vast. Meer informatie volgt in de volgende Op Weg.

Op woensdag 29 september zal Alain Verhey een lezing houden over zijn boek “Ode aan de verliezer”, in boekhandel De Koperen Tuin. Op donderdag 7 oktober zal Kees Posthumus, verhalenverteller, een voorstelling geven over “de 7 werken van barmhartigheid”. Op 9 november zal Jacomien Marinussen een workshop geven over rouw en verlies in het Geerteshuis. Houd de website van Hart & Ziel in de gaten, ook met het oog op mogelijke wijzigingen: www.hartenzielkloetinge.nl

Namens Hart& Ziel

Janneke Herweijer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Predikant

Diaconie

Van de Diaconie

Gelukkig lijkt het einde van de beperkingen in deze coronaperiode in zicht. We mogen weer steeds meer en de versoepelingen volgen elkaar op. Hopelijk blijft dat zo. We probeerden er het beste van te maken in de afgelopen periode door contact te houden via de telefoon en IPad, voor zover aanwezig. Kerkdiensten konden we volgen via PC of IPad en thuis kon je dan natuurlijk wel lekker meezingen. We maakten veel wandelingen, wat een ”ommetje” ging heten en zwaaiden naar elkaar voor het raam. Maar het waren voor velen van ons toch eenzame weken, juist vanwege het gevaar voor besmetting. Er was veel verdriet om mensen die overleden, waar je maar in kleine kring omheen kon staan en elkaar nabij kon zijn. Ook de blijde dingen zoals verjaardagen, jubilea en geboortes van (klein)kinderen beleefde je samen op afstand. Gelukkig kunnen we elkaar nu weer ontmoeten bij de zondagse kerkdiensten en als het weer het toelaat na de dienst in de kerktuin koffie drinken, bij minder goed weer gewoon binnen. We doen dit op het ogenblik regelmatiger en wie weet wordt het een gezellige gewoonte. Voor hen die te slecht ter been zijn om naar de kerk te komen … we kunnen u komen halen. Het telefoonnummer staat onderaan dit stukje van de diaconie.

Aankomende collecten:

18 juli: Kerk In Actie: Coronabestrijding in India en Nepal. Als diaconie hebben we al een gift gestuurd van €250. Er waren in mei honderdduizenden besmettingen per dag en overvolle ziekenhuizen: een ongekende ramp voltrok zich aan de andere kant van de wereld. Kerk in Actie is samen met andere hulporganisaties een actie gestart voor medische noodhulp. Zelf was ik in 2010 in Nepal waar ik 14 dagen meewerkte met de organisatie Vrouwen voor vrouwen. We werkten vooral in de berggebieden en uit die ervaring weet ik dat er weinig  ziekenhuizen zijn. En voor de bevolking in de bergen waar wij vooral waren op erg grote afstand.

25 juli: De Glind. De Glind is er voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren met een complexe zorg- of opvoedingsvraag. Hier groeien kinderen op die uit huis geplaatst zijn. Het dorp heeft alles wat je als jongere nodig hebt. Je kunt er wonen in een gezinshuis of in een kleinschalige behandelvoorziening naar school gaan en een leerwerktraject volgen. Je hebt er ook allerlei voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. Eén ding is zeker: je doet mee in het dorp. Je krijgt daarbij steun van professionals én van de dorpsbewoners. Dat is de kracht van het jeugddorp!

1 augustus: De Herberg. Pastoraal diaconaal centrum De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor redenen dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werk situatie en zich willen bezinnen op levensvragen. U kunt nog meer informatie vinden op

 8 augustus: Stichting leergeld. Steeds meer kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Via meer dan 100 lokale Leergeld stichtingen wordt ervoor gezorgd dat deze kinderen mee kunnen doen! De Stichting  Leergeld Oosterschelderegio biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

15 augustus: Kerk in Aktie – Pakistan. In het Islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit  maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren.

22 augustus: Eredienst en Kerkmuziek. Er is een werkgroep Eredienst en Kerkmuziek. De werkgroep adviseert de synode als het gaat om vragen over de liturgie. Omdat liturgie en kerkmuziek nooit gelijk blijven maar altijd in ontwikkeling zijn, is het zinnig om met een groep af en toe stil te staan bij de ontwikkelingen en je af te vragen: Wat gebeurd er? Wat kunnen we ervan leren. De groep komt regelmatig bij elkaar in Utrecht.

29 augustus: Onyame. Stichting Onyame zet zich in voor mensen in Ghana die onder de armoede grens leven. Doel is hen mondiger en sterker te maken zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Het werk van Onyame in Ghana is gericht op de twee meest kwetsbare groepen: vrouwen en kinderen. Marleen van Asselt superviseert en begeleidt de projecten in Ghana. Als u zoekt bij Stichting Onyame vindt u de laatste berichten over het wel en wee daar (nieuws brief mei 2021).

Coby Frens

 

Giften en collecten

2 mei JOP                                        € 117,50

9 mei Libanon/Jordanië              € 110,50

16 mei Vrienden van Emergis    €    70,00

30 mei Jong in actie                      €    82,50

6 juni Oeganda                              € 112.50

 

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen

Coby Frens: 0113-438978/06 17882240

Elly Vermeulen 06 13718475

Joop Liplijn 084-8843877

Voor hulp en of vragen bij de kerkomroep:

06 10213555

Voor een gift aan de diaconie kunt u onderstaand

rekening nummer gebruiken.

NL38 INGB 0000 588 029 t.n.v. Protestante

Gemeente Kloetinge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Berichten, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Diaconie

Cor Dekker koninklijk onderscheiden

Cor Dekker koninklijk onderscheiden voor zijn zeer gewaardeerde inzet voor de Geerteskerk van 30 jaar als koster en allerlei neven activiteiten. Waaronder: ondersteuner van collectes , kerkbalans , koningsdag, en monumenten dag en zelf de toren beklimmen is geen tree te veel!  Cor doet alles op de achtergrond, maar is van onschatbare waarde voor de gemeenschap en onze dankbaarheid is groot.

Gefeliciteerd Cor

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Cor Dekker koninklijk onderscheiden

Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland

Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland 12-03-2021

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland

Verslag geloofsgemeenschappen

Verslag overleg 23112020 geloofsgemeenschappen

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Verslag geloofsgemeenschappen

Contact gegevens

Je kunt ons op allerlei verschillende manieren bereiken. Je kunt ons bellen of gebruik maken van het contactformulier op de website.
Wat je vraag ook is, we staan voor je klaar.

Predikant:
Ds. J. Herweijer
Christinastraat 6, 4328 CB Haamstede
Tel.: 06 – 47 41 07 56
E-mailadres:

Ouderenpastor:
Ds. R.C. Brand
Dillenburglaan 29, 4461 TJ Goes
Tel: 0113 348 978,  Mobiel: 06 4888 8971
E-mailadres:

Interim voorzitter kerkenraad
Dhr. W.J. Duininck
Tel: 0113 231531 of 06-40681327
E-mailadres:

Scriba
Dhr. Piet Nieuwenhuize

Verhuur Geerteskerk
Contactpersoon hiervoor is Marjolien Liplijn. Neem dus gerust contact met haar op als uw gebruik wilt maken van de Geerteskerk:
Zij coördineert zowel de commerciële verhuur, trouw- en rouwdienst als het gebruik van de kerk door de eigen gemeente.
Denk hierbij aan Kerk Open, vergaderingen, concerten, etc.

Ouderlingen:
Mevr. E.J. Walhout-Verburg, tel: 0113 216538
Mevr. E.H.C.M. Robbeson, Vivaldipad 9, 4462 JA Goes, jeugdouderling,  tel.: 06-14256768
Dhr. P. Eversdijk, ouderling met een speciale opdracht,(Emergis),
tel: 0113 215574

College van kerkrentmeesters
Voorzitter: Dhr. W.J. Duininck, Ravensteinlaan 67, 4481 CJ Kloetinge, tel.: 06-40681327
Secretaris:
Algemeen: Dhr. P. Nieuwenhuize, Breitnerstraat 61, 4462 SL Goes, tel.: 572 457/ 06-38915275
Algemeen: Dhr. A. Lokerse, J.Q.C. Lenshoeklaan 9, 4481 BR Kloetinge, tel.: 227625

Andere leden, geen lid van de kerkenraad:
Administrateur.
Dhr. Q van de Linde, Geertesplein 14, 4481 AN Kloetinge, tel.: 214532
Penningmeester.
Dhr. N.J. Walhout, Van Dusseldorpstraat 90, 4461 LV Goes, tel.: 220429

Collectanten kerkrentmeesters:
1. Dhr. J. Harinck, Tel.: 0113- 221763
2. Dhr. H. Kloosterman, Tel.
3. Dhr. C. Dekker, Tel.: 0113- 223042
4. Dhr. N. Walhout, Tel.: 0113- 220429
5. Mevr. J.P. Kole. Tel.: 0113- 227883

Diakenen
Voorzitter
Dhr. J. Liplijn, Hilleweg 12, 4464 JA, Goes, tel.: 084-884.38.77. E-mail:

secretariaat
Mevr. N.J. Vermeulen, Sleutelkenswei 6, 4464 BZ Goes, tel.: 06-13718475, E-mail:

Dhr. P.M. Smallegange, penningmeester en financieel administrateur, Wilgenstraat 13 20, 4462 CJ  Goes, tel: 0113-228 845
Declaraties kunnen ook worden gedaan door een scan of foto van de nota te sturen naar 

Mevr. C.J. Frens, Dillenburglaan 29, 4461 TJ Goes, tel: 0113 348 978.
E-mail-adres diaconie:

Hulpdiakenen
Dhr. Schot, Dhr. Minnaard en Dhr. Verwijs

Collectanten diaconie
Mevr. W.J.A. Fondse, Bizetlaan 9, 4462 JW, Goes, tel: 0113 223 534
Mevr. R. Vlaming, Mahlerlaan 7, 4462 KD Goes, tel: 0113 271997

Kindernevendienst
Mevr. J. Kole, Tervatenseweg 40, 4481 PB Kloetinge, Tel: 0113 227753
E-mail: of

Kosters
Dhr. C.G.W. Dekker, tel: 0113 223042
Dhr. A.A. Lokerse, tel: 0113 227625
Dhr. J.K. Nieuwdorp, tel: 06 28906736/06 23442038
Dhr. J.A. Huissen, tel: 06 5794 6512

Organisten
Dhr. M. Nijsse, tel: 0113 581175, e-mail:
Mevr. M. Everse, tel: 0113 233 510 of 06 53531884,
e-mail:
Dhr. N. Eversdijk, e-mail:
Dhr. J. Boone, tel.: 06-3834 3640, e-mail:
Dhr. H(enk) van Putten, tel.: (0186) 75 02 67, mobiel.: (06) 13 43 14 64

Cantorij van de Geerteskerk
Dirigente: Mevr. C. Smits-Harinck, Bosruiterhof 6, 4451 DC Heinkenszand, tel: 0113 563 796.
Voor informatie
Mevr. J.M. de Witte-Simonse, Klaasputhoek 10, 4481 CG Kloetinge, tel: 0113 220 679
De cantorij repeteert iedere maandag in de kerk van 20:00-22:00 uur.

Leden van de taakgroep pastoraat:
Mevr. L. Walhout -Verburg, ouderling, tel: 0113 216 538
Mevr. J. de Witte, pastoraal medewerker, tel.: 0113-220 679
Mevr. G. Vroegop, pastoraal medewerker, tel.: 0113-342 480
Mevr. Stols, pastoraal medewerker (De Schakel)  tel: 0113 213 400
Dhr. Van Wijngaarden, pastoraal medewerker    tel: 0113 250 646

Het Geerteshuis
Het Geerteshuis (verenigingsgebouw), Jachthuisstraat 13, 4481 AK Kloetinge.
Beheerder: Mevr. L.H. Cheng Cho Van, tel: 06 17557277
E-mail:

Nederlands Bijbelgenootschap
Mevr. M.G. Stols, Lewestraat 12, 4481 BD Kloetinge, tel: 0113 213400.

Kerkomroep Nederland
Bij vragen over Kerkomroep Nederland, het KerkWebRadio-kastje of als u technische ondersteuning nodig heeft, kunt u contact zoeken met:
Dhr. M. Bijkerk, tel: 06 10213555, e-mail:


Mail adressen: PKNKLOETINGE

Sinds kort gebruikt PKN kloetinge ook nieuwe mail adressen die eindigen op pknkloetinge.nl hieronder treft u een overzicht aan van deze nieuwe mail adressen:

Geplaatst in Contact | Reacties uitgeschakeld voor Contact gegevens

Uitwisseling gedichten.

Beste vrienden,

We – wie ‘we’ zijn weet ik niet! – zijn een gemeenschappelijke, opbouwende poëzie-uitwisseling gestart. Ze is eenmalig en we hopen dat jij zal deelnemen.

We kiezen mensen van wie we denken dat ze poëzie-minded zijn en willen deelnemen gewoon om er plezier aan te beleven

Stuur een gedicht naar de persoon die hieronder op nummer één staat (ook wanneer je die niet kent).

Kies een gedicht, tekst of bezinning waar je een goede herinnering aan hebt of wanneer het wat moeilijk ging. Maar breek je hoofd niet over de keuze.

Wanneer je het gedicht, de tekst of bezinning hebt verstuurd naar de persoon op nummer één (en enkel naar die persoon), kopieer je dit bericht in een nieuw e-bericht.

Verplaats mijn naam naar nummer één, plaats jouw naam op nummer twee. Enkel mijn naam en die van jou mag zichtbaar zijn in het bericht. Verzend het bericht in BCC (blinde kopie) naar 20 vrienden.

Wanneer dit niet lukt binnen vijf dagen, laat het ons dan weten zodat het helder blijft voor wie deelneemt. Het gebeurt echter zelden dat iemand uitvalt omdat we allemaal nood hebben aan fijne, verrassende poëzie. En de ‘response’ komt snel, gezien er maar twee namen op de lijst staan en je slechts één keer hoeft te versturen.

Dank alvast, dat u de stille kracht van gedichten mee wilt verspreiden.

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Uitwisseling gedichten.

Emergis

Berichten uit Emergis.

Twee kerken in Kloetinge?

Iedere zondagmorgen trekken  inwoners van Kloetinge naar hun kerk  midden in het dorp Kloetinge.
Iedere zondagavond bezoeken cliënten en bezoekers van Emergis het stiltecentrum voor hun dienst.

Twee kerken in één dorp en ze horen bij elkaar!

Dhr. Eversdijk is werkzaam als ambtsdragers vanuit de Protestantse gemeente te Kloetinge voor Emergis. Hij geeft daar invulling aan door als ouderling aanwezig te zijn in de vieringen op zondagavond.

Het zou leuk zijn als de Kerken en de mensen die daarbij horen en de cliënten van Emergis elkaar beter leren kennen. Dat kan bv. door bij elkaar op bezoek te gaan. We kunnen ook denken aan een groepsactiviteit waar we samen plezier aan beleven.
De Dienst Geestelijke Verzorging van Emergis en de kerkenraad van de Gemeente rond de Geerteskerk ondersteunen het initiatief.
Lijkt het u leuk om eens deel te nemen aan een activiteit, neemt u dan contact op met de Dienst Geestelijke Verzorging van Emergis. Dit kan via Dhr. Eversdijk of via Ds. H. van Eerden.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Pastoraal werk in Emergis.
Regelmatige bezoeken van mensen, die er lang verblijven. Dikwijls gaat het om mensen, die weinig contacten meer hebben buiten het ziekenhuis en voor hen is bezoek “van buiten” dan ook bijzonder.  Met name bij dit bezoekwerk moet langzaam een vertrouwensbasis worden opgebouwd. Dat kan ook leiden tot individuele gesprekken op de eigen kamer van de patiënt of tot een gesprek in het restaurant. Een wandeling kan welkom zijn of een lange wandeling met een rolstoelgebruiker.

Is het moeilijk werk? Ja, soms wel. Toch ook heel mooi: je krijgt veel warmte terug en het geeft daardoor veel voldoening.

Elke zondagavond om 19.00 uur is er een kerkdienst in het Stiltecentrum van Emergis.
Een gewone dienst, niet zomaar een bijeenkomst, maar een echte kerkdienst onder protestantse of katholieke leiding van een dominee of een pastor, oecumenisch van karakter, in aanwezigheid van een ouderling of een kerkelijk werker.
Echter ook een bijzondere dienst vanwege het open en warme karakter. Er is volop hoor en wederhoor in de diensten; er is volop gelegeheid voor opmerkingen en vragen, dikwijls al tijdens de overdenking, maar in elk geval er na. Altijd worden door de bezoekers gebedsintenties uitgesproken. Er is dus steeds veel interactie tussen de voorganger en de bezoekers en zeker de eigen pastores gaan hier op een uitstekende wijze mee om.
Bijzondere diensten dus. Wat een openheid bij de bezoekers! Wat blijkt daar dikwijls een intense geloofsbeleving uit. Vragen en opmerkingen die er geweldig toe doen. Om jaloers op te zijn.
Het bezoekersaantal is vaak niet bijster groot; een 25-tal betekent een goede opkomst.
Meestal is er ook wel een groot of klein koor uit de omgeving aanwezig, dat dan het fraaie Stiltecentrum verder vult.
De bezoekers komen uit allerlei afdelingen van Emergis. Iedere ouderling of kerkelijke medewerker zorgt dat het Stiltecentrum is “aangekleed” met attributen voor de dienst: kanselkleden, kaarsen, liedboeken e.d. Een organist zorgt voor de begeleiding van de zang op het kistorgel. Een kerkelijk medewerkster is aanwezig om mensen op te halen op sommige afdelingen. Op deze wijze zijn alle voorwaarden aanwezig om fijne diensten te kunnen houden. En fijne diensten zijn het! Ook u, beste lezer, bent van harte welkom. Komt u ook eens een keer meedoen!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Emergis

Cantorij

Geertescantorij

Wij zoeken, wegens vertrek door verhuizing, versterking en verjonging bij de alten en bassen versterking.
De repetities zijn op maandagavond in de Geerteskerk en we zingen per jaar gemiddeld in 13 diensten. Kunt u zingen en doet u het graag , dan bent u van harte welkom. Kom eens langs bij de repetities !

De Cantorij

Cantorij = muziek

Sinds 1997 zingen we in de erediensten in de Geerteskerk: van hoogtijdagen,
Avondmaalsvieringen, vespers tot het voorzingen van nieuwe liederen.
We zijn zo’n 25 vrouw/man sterk en repeteren op maandagavond, van 19.45 uur tot 21.45 uur, o.l.v. Corrie Smits in het koor van de kerk.

 

Een  mooi cadeau….
Voor een verjaardag, een goede vriend(in)….of voor Uzelf:
de CD van de Geertescantorij “Ere wie ere toekomt”. Met orgelsoli op het orgel van de Geerteskerk door Marcel van Westen, gemeente- en  cantorijzang.
Heeft U hem nog niet??  Voor 10 euro te koop tel.:250646.
De opbrengst komt volledig ten goede van het Restauratiefonds.

Voor alle info:
Mevr. J.M. de Witte-Simonse, Klaasputhoek 10, 4481 CG Kloetinge, tel.: 0113 220679 of 06 13201686.

Dirigente: Mevr Smits, Bosruiterhof 6, 4451 DC Heinkenszand, tel.: 0113 563796.
e-mail: .

 

 

 

Geplaatst in Berichten, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Cantorij

Kerkenraad

Hoi allemaal,

Het is misschien toch wel handig dat ik mij even voorstel omdat dit er in de vergaderingen eigenlijk niet van is gekomen.
Ik ben Piet Nieuwenhuize, en ik woon sinds 1 sept 2013 in de Breitnerstraat te Goes. Ik ben geboren op Yerseke en daar heb ik ook al die tijd gewoond.
Ik ben afkomstig uit een (mossel)vissers familie. Mijn opa en vader waren visser. En nu mijn oudste zoon ook weer visser. Maar ik ben wat dat betreft een buitenbeentje. Toen mijn vader 40 jaar oud was heeft hij de visserij vaarwelgezegd en is gaan werken bij de destijds PTT. In die tijd groeide ik op en ik wilde naar de Visserijschool. Maar als 12-jarig jongetje alléén naar Vlissingen was toch wat hectisch. Dus eerst maar de (destijds heette dat) de MULO doorlopen.
Ik solliciteerde bij de Raiffeisenbank (nu Rabobank) en met avondcursussen en zelfstudie mijn diploma’s behaald.
Op 48-jarige leeftijd behaalde ik nog mijn HEAO-diploma in Breda. Ik heb 5 fusies meegemaakt en op 65-jarige leeftijd werd ik gepensioneerd. Ik ben nu 72 jaar.
In 1972 zijn wij getrouwd. Wij kregen 3 kinderen, 2 jongens en een meisje, maar die zijn dus allemaal de deur uit.
Op 2 juli 2006 is mijn vrouw overleden aan de gevolgen van kanker. Dat was een verdrietige tijd. Ik was lid van de Gereformeerde kerk te Yerseke. Een traditionele gemeente. Ik was 3 of (4?) perioden van 4 jaar diaken en daarna 2 perioden ouderling-Kerkrentmeester.
Ik heb een vriendin Janneke Verschuure, zij woont op Kruiningen.
In januari 2021 werd ik benaderd om Kerkrentmeester van uw gemeente te worden. Ik voel mij heel erg thuis in de Geerteskerk dus heb ik besloten om hierop positief te beslissen. Op deze manier kan ik de kerk ook helpen. Ik heb inmiddels 2 vergaderingen meegemaakt en heb ontdekt dat er véél zaken te doen zijn en dat er véél positief enthousiaste mensen meewerken.
En hier wil ik mijn steentje aan bijdragen.
Als u nog wat van mij wilt weten, vraag gerust, bel of mail maar.
Lieve groetjes van Piet Nieuwenhuize.

Is er nieuws?

Wat de toekomst brengen moge…

We zongen dit lied op zondag 27 december van het vorige jaar, dat inmiddels al weer even achter ons ligt.

We keken vooruit op de toekomst, op hoop en verwachting voor het nieuwe jaar en eigenlijk konden we niet wachten op die nieuwe tijd. Naar het nieuwe normaal?

Of is het meer naar een NIEUW normaal?

Wat zou het mooi zijn als we zouden leren van het verleden en ons gedrag in balans zouden brengen met het goede rentmeesterschap over onze aarde. Een opdracht die we vanaf onze geboorte met ons meedragen.

We lezen het op meerdere plaatsen en we horen ervan. Maar het verleden leert ons helaas ook dat we soms erg ” hard”-leers zijn.

Toch, als ik denk aan de toekomst, ligt er nu een enorme kans. Er is hoop. Laten we dit momentum benutten! Dan is er toekomst.

Ik kan ernaar uitzien, naar een toekomst die vreugde schept, die mensen weer bezielt en op doet staan: samen-leven, delen met de ander, mensgericht, een bloeiende tuin van vrede en recht. Een nieuw normaal!

Wat de toekomst brengen moge..

Op het moment van dit schrijven, sta ik voor een nieuwe tijd en zijn nieuwe chemokuren gestart. Niet gericht op genezing, maar op tijdwinst.

Hierdoor zal mijn gezondheid verslechteren maar is er wel een mogelijkheid de nu weer progressieve ziekte een tijdelijk halt toe te roepen.

Duidelijk is, dat mijn gezondheidstoestand verslechtert en dat ik stap voor stap afstand moet doen van dingen die zo normaal leken.

In overleg met onze predikant en met de waarnemend voorzitter Willem Jan Duininck heb ik besloten, in verband met de gewenste en noodzakelijke continuïteit van het kerkenraadswerk, per heden mijn ambt te moeten teruggeven en daarmee ook de functie van voorzitter van de kerkenraad en de diaconie en het lidmaatschap van werkgroepen, waaronder “Hart en Ziel Kloetinge”.

Ik doe dat met pijn in het hart, maar weet, dat ook zonder mij het werk in goede en vertrouwde handen is en onder Gods zegen door mag gaan.

In die wetenschap kun je loslaten en de toekomst tegemoet treden, wat die ook brengen zal.

Willem Jan Duininck is bereid gevonden om zijn waarnemend voorzitterschap van de kerkenraad om te zetten in een voorzitterschap “Ad interim”, in afwachting van verdere besluitvorming in de kerkenraad.

Op weg naar een nieuw normaal.

Hartelijke groet,
Jaap Hulstein

de Stelle 31
4464 BP Goes
0113-232119
06-29031763

 

                                     STEUNPILAREN GEZOCHT!!

 We kunnen u niet missen……..

Het kerkenraadsteam van de Geerteskerk zoekt:

  1. Een diaken met hart voor de ander, ver weg en dichtbij.
  2. Een ouderling/ kerkrentmeester met passie voor de Geerteskerk, als monument en als rustplaats en bruisend centrum van Kloetinge en onderdak voor haar gemeente.

Wat wij bieden:
– een enthousiast en flexibel team
– aandacht voor zingeving
– korte vergaderingen

  1. Een “huismeester” per 1 april voor het door de week ondersteunen van rouw- en trouwdiensten en concerten

Wat wij hierbij bieden:
– U wordt op handen gedragen.

Ik hoop dat het zo een feest blijft om te behoren bij deze gemeente en deze prachtige kerk.

 

Geplaatst in Berichten, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Kerkenraad