Welkom

Welkom op de website www.pknkloetinge.nl. De site van: De Protestantse gemeente te Kloetinge.

Inzamelingsactie Voedselbank De Bevelanden.
Georganiseerd door werkgroep “Hart en Ziel” en de diaconie van de Geerteskerk.
Hart en Ziel Voedselbank

Inloopochtend.
Inloopochtend op de eerste maandag van de maand. Dit kan nog niet. We wachten op nieuwe regels van het RIVM die ons de ruimte geven om ook hiermee weer te beginnen.

Aangescherpte corona-maatregelen.

  • In de zondagen van oktober maximaal 30 kerkgangers + de personen die nodig zijn om de dienst voortgang te laten vinden (voorganger, ambtsdragers van dienst, koster, bediening beeld/geluid, evt. leiding kindernevendienst). Komen er meer dan 30 kerkgangers dan worden die door verwezen naar Het Geerteshuis.
  • Er kan wel crèche en/ of kindernevendienst worden gehouden. Het aantal van 30 geldt in de kerkzaal.
  • Geen gemeentezang. Er mag wel gezongen worden door een groepje van maximaal vijf personen die voldoende (5 meter) afstand houden van de kerkgangers en onderling anderhalve meter afstand houden.
  • Mondkapjes? Net als in openbare ruimtes: mondkapje op bij verplaatsingen. Als mensen op hun plaats zitten mag het mondkapje af.
  • De (ook kerkelijke) bijeenkomst van een uitvaart is uitgezonderd van het maximumaantal personen van 30 binnen of 40 buiten.

Wie zijn wij.
Via deze website kunt u eenvoudig uitvinden waar we in geloven en hoe wij als kerk vandaag in de wereld staan. Zo kunt u uitgebreid lezen over onze drijfveren, maar kunt u ook meegenieten van recente diensten of activiteiten binnen de gemeente.

We willen graag laten zien wie we zijn, wat we doen, onze geloofsgemeenschap en activiteiten met u delen en u uitnodigen om het zelf te ervaren.

Wij zijn een kerk met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. We delen één passie: de liefde en genade van God. We zouden het leuk vinden u te mogen ontmoeten in onze kerk.

Iedereen is welkom. Wat uw leeftijd, afkomst of levenswandel tot nu toe ook is, we geloven dat u er toe doet voor God en voor ons. Ons verlangen is dat onze kerk een plek is waar u dat ervaart. Een plek die u thuis kunt noemen.

Waar vindt u de wekelijkse Nieuwsbrief? Die is te vinden onder het kopje Nieuws en klik daarna op de gezochte Nieuwsbrief of rechts op de welkom pagina in de lijst Activiteiten. Met cursor klikken op  de komende Eredienst. Op de pagina die dan zichtbaar wordt, klikken op Nieuwsbrief.