Predikant
 
Gemeenteavond woensdag 19 mei 2024
 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kloetinge nodigt u allen uit voor de jaarlijkse gemeente-avond op 19 juni a.s. om 19.30 uur in het Geerteshuis.
 
Graag praten we u dan bij over de gangbare activiteiten en het wel en wee van de onze gemeente.
 
Het “wel” bestaat uit de vele activiteiten, die er binnen onze gemeente plaatsvinden.
Aan de andere kant het “wee” dat wordt gevormd door het bezit van een slecht verwarmbare monumentale kerk, die we toekomstbestendig zouden willen maken en een orgel dat hard aan restauratie toe is.
 
Graag geven we informatie hierover en horen we graag wat er onder onze gemeenteleden leeft.
 
Te bespreken:
 
1.          Activiteiten
2.          Verslag predikant
3.          Hart en ziel
4.          Diensten
5.          Beleidsplan
6.          Kerkgebouw
7.          Orgel
8.          Programma van eisen voor aanpassing van de Geerteskerk
Een toelichting van de tot nu toe gemaakte plannen en een lijst van suggesties voor aanpassingen, die het CvK aan een architect aan wil leveren kunt u opvragen via e-mail: voorzitter@pknkloetinge.nl.
 
We hopen dat velen over bovenstaande punten met ons willen meedenken en meepraten.
 
Namens de kerkenraad
 
Willem Jan Duininck
Voorzitter
Piet Nieuwenhuize
Scriba
Janneke Herweijer
Predikant
 

 
Reanne Vlaming stelt zich voor…
Hallo,
Vanaf 28 Januari heb ik als duobaan het ouderlingschap 2.0 op me genomen. Daarom werd me gevraagd of ik mezelf wilde voorstellen.
Ik ben Reanne Vlaming, ben getrouwd met Peter en heb 2 dochters Suzan en Rebecca en een pleegdochter Jennifer. Zij zijn alle drie al het huis uit.
Over een tijdje ga ik stoppen met werken en zodoende krijg ik wat meer tijd om bv iets voor de kerk te doen.
Misschien kennen jullie me al wel als lector en ik geef ook al een aantal jaar de workshop mozaïeken.
Ik ben benieuwd wat er nu allemaal op m’n pad gaat komen, maar kijk er naar uit om hieraan te beginnen. 
Weer een nieuwe stap!
Veel groeten, Reanne Vlaming
 
Marja Buijsrogge stelt zich voor…
Ouderling 2.0 ,  Marja Buijsrogge getrouwd met Frans en samen hebben wij 2 kinderen Stijn en Aniek.  We hebben een fruit en koel-handels bedrijf waarin ik meewerk. Ik heb vanaf dat Aniek 4 was (nu 27) kindernevendienst gegeven. Ook heb ik een aantal jaren de basiscathechesatie gedaan samen met ds. Dirk Neven. Mijn hart ligt heel erg bij de jeugd dus ik heb wel even moeten nadenken toen Janneke mij vroeg om samen met Reanne ouderling 2.0 te worden. 
 Maar ik vind het een uitdaging om deze functie met Reanne vorm te geven. We zijn speciaal voor de groep mensen tussen de 40 en 68 gevraagd. Samen gaan we kijken of we een manier kunnen vinden om in contact te komen en te kijken op welke wijze we samen kerk kunnen zijn. Wij denken dat daar veel ideeën en meningen over zijn. Wij zijn benieuwd of we hierin wat kunnen betekenen en of we zo mensen met elkaar in contact kunnen brengen. 
 
 
 
Coby Dronkers stelt zich voor…
Op zondag 28 jan ben ik,Coby Dronkers,bevestigd als ouderling met  bijzondere opdracht voor de kerkdiensten in Ter Valcke. Het zijn altijd druk bezochte en waardevolle diensten voor de bewoners en ik wil graag mijn steentje bijdragen om deze diensten te behouden.
Niek Walhout stelt zich voor….
Mijn naam is Niek Walhout. Ik ben 53 jaar en woonachtig in Goes. Sinds een klein jaar heb ik een relatie met Arlien en samen hebben wij een (bonus-)zoon Ruben. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als in/verkoper bij boekhandel De Koperen Tuin in Goes.
Inmiddels ben ik nu ruim 8 jaar bezig als kerkrentmeester in Kloetinge. Ik houd me bezig met de administratie van de gemeente en de geldwerving.
Tot recent was ik geen ouderling-kerkrentmeester, omdat mijn moeder ouderling was.
Nu zij afscheid heeft genomen van de Kerkenraad kwam de weg vrij om alsnog ouderling te worden. Voor mij een logische stap; ik ben hiervoor ruim 12 jaar diaken geweest en een tijdje voorzitter van de Kerkenraad. Bovendien vind ik het belangrijk om mee te denken en beslissen over een bestendige toekomst voor onze gemeente. Mijn uitgangspunt daarbij is om zolang mogelijk in de Geerteskerk te kerken en een zelfstandige gemeente met een predikant te blijven.
 
 
 
 
 
Stacks Image 57
Stacks Image 52
Stacks Image 54
Stacks Image 66
Stacks Image 68

Voedselbank actie 2023
diakonie-300x265

Diaconie
Van de diaconie ‘Hoe heerlijk is het dat niemand een minuut hoeft te wachten met te beginnen de wereld langzaam te doen veranderen’ (Anne Frank). Een poster met deze tekst hangt al geruime tijd in ons huis. En ineens… ergens in de afgelopen herdenkingsmaand mei werd ik geraakt door de kracht van de woorden van deze bijzondere jonge vrouw.
Als diaconie proberen we met uw hulp ver weg of dichtbij bij te dragen aan het veranderen van de wereld. De flits-actie voor Oekraïne in april was een groot succes. De actie startte met het luiden van de klok, de Oekraïense vlag op de toren en de aanwezigheid van mensen uit Oekraïne met lekkere hapjes.  Hartelijk dank voor uw bijdrage daaraan.
Als diaconie hebben we voor € 500,- aan hulpgoederen gekocht, nl. 24 dozen met pleisters en 56 verschillende pannen.
Boeken/vinyl/CD-markt
De Protestantse Gemeente te Goes heeft het initiatief genomen om voor het classicale project – 'Delta voor Colombia’ – een boeken/vinyl/CD markt te beginnen. De boeken/vinyl/CD markt gaat deze zomer van 6 juli t/m 31 augustus elke dinsdag- en zaterdagmiddag open in de Grote Kerk van Goes. Indien er voldoende vrijwilligers zijn ook op donderdagmiddag. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het project ‘Delta voor Colombia’.
De diaconie van Kloetinge heeft besloten mee te doen met het inzamelen van Vinyl en CD’s (
geen boeken!)voor deze markt. Vinyl en CD’s kunnen in de maand juni op zondag voorafgaand aan de kerkdienst onder de toren worden ingeleverd. Wanneer u geen gebruik kunt maken van deze momenten kan in overleg met de diaconie (diaconie@pknkloetinge.nl of via Elly (06-13718475) een ander moment van inleveren worden afgesproken.
Collecten
Collecteopbrengsten (incl. giften via de app Appostel, de app Geerteskerk en ontvangen giften op de rekening van de Diaconie):
24 mrt  Clara Hofje                               €    236,05
31 mrt  Columbia                                 €    415,62
7 april  Noodoproep Gaza *                 €  1117,22
14 april St. De Herberg                         €    193,50
21 april KIA Zending Rwanda                 €    226,05
28 april Voedselbank De Bevelanden     €    242,82
T.b.v. het project van de Kindernevendienst (St. De Figurant Amecet) is er in maart en april € 278,41 opgehaald, dit is incl. een actie van de Kindernevendienst tijdens de kerkdienst van 10 maart.
Ontvangen giften: € 10 en € 50 voor het Bloemenfonds; € 20 voor Oekraïne
KIA = Kerk in Actie
* Incl. verdubbeling door de Diaconie
Alle gevers voor de collecten en giften heel erg bedankt!
 
Aankomende collecten Zondag 2 juni: Pioniersplek Kloetinge In Nederland en ook in Zeeland gaan er steeds minder mensen naar de kerk, maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn, die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezig houdt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestante Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen. Om dit werk te ondersteunen is deze collecte voor onze eigen pioniersplek Hart en Ziel. Voor meer info zie: www.hartenzielkloetinge.nl Zondag 9 juni Colombia: project classis Delta Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro Colombianen
De Chocó-regio in Colombia is één van de armste en meest onveilige gebieden van Colombia. De bewoners van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia ernstig gediscrimineerd. De regio heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmaffia. De lokale bevolking zit altijd klem tussen deze groepen. Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt inwoners van deze regio om via duurzame landbouw, met goed bosbeheer, hun inkomen te verhogen. Zo bevordert Cocomopoca in 46 dorpen de kleinschalige productie van onder meer cacao, suikerriet en groente, met respect voor biodiversiteit. Ook wordt de productie-unit voor het verwerken van suikerriet verbeterd. In nauwe samenwerking met kerken betrekt Cocomopoca ook jongeren hierbij. Jongeren krijgen training over duurzaamheid en agrarische ontwikkeling, waardoor ze actief deelnemen aan het dorpsbestuur. Samen komen we in actie om dit project mogelijk te maken. Zo zijn we samen kerk in actie.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/landbouwcolombia Zondag 16 juni Avondmaalscollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Libanon - Training in thuiszorg biedt werk én hoop
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/thuiszorglibanon
Zondag 23 juni Het Vakantiebureau
“Hier was ik echt aan toe!” – wie zegt dat eigenlijk niet, als na een jaar vol drukte en beslommeringen (en soms serieuze zorgen), de vakantiebestemming bereikt is? Even helemaal weg uit de sleur en de sores! Wie er misschien nog wel meer aan toe zijn, zijn mensen die door een beperking niet (meer) zelfstandig onder de mensen komen. Of door hun leeftijd. Of doordat ze volledig opgeslokt worden door de zorg voor een hulpbehoevende naaste. Ook voor deze mensen zijn er vakantieweken. Weken om naartoe te leven, weken die hen op de been houden.
Maar…. hoe lang nog? Het vakantiebureau (onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk) draagt zorg voor bijzondere vakanties, met alle benodigde zorg én veel persoonlijke aandacht. Heel veel liefdevolle vrijwilligers, én uw financiële steun, maken dit al meer dan 60 jaar mogelijk.
Zondag 30 juni Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat Moldavië - Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid
in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent
bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie
Zondag 7 juli Vrienden Cliënten Emergis Stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE) ondersteunt cliënten van Emergis Vooral cliënten die na een lange behandeling in een kliniek weer zelfstandig(er) gaan wonen en leven. VCE helpt hen dan met materialen of activiteiten die zij zelf niet kunnen betalen en die ook niet door Emergis, een zorgverzekeraar of gemeente betaald worden. Denk aan de inrichting van een woning, een cursus of een tweedehands fiets. Op die manier wil VCE actief een bijdrage leveren aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening. 
De ondersteuning van VCE bestaat altijd uit een financiële gift. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunnen cliënten een aanvraag doen. VCE kan haar werk alleen doen dankzij giften van kerkelijke instellingen, sponsors en donateurs. VCE, een helpende hand bij een nieuwe start!
 
Elly Vermeulen
Hulp/informatie
Indien nodig kunt u ons bellen of mailen. Het algemeen mailadres voor de diaconie is:
diaconie@pknkloetinge.nl
Elly Vermeulen 06 13718475
Voor hulp en/of vragen bij de kerkomroep: Martin Bijkerk:
martinbijkerk@gmail.com, 06 10213555
Voor een gift aan de diaconie kunt u onderstaand rekeningnummer gebruiken:
NL38 INGB 0000 5880 29 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Kloetinge
 
 


Hart & Ziel
 Voor de komende weken staan er weer veel mooie activiteiten op het programma: meer informatie hierover vindt u voorin het kerkblad.
Met vriendelijke groeten,
Janneke Herweijer
Namens Hart & Ziel

Geerteskerk, Geertesplein 24, 4481 AN  Kloetinge
Diaconie:  Postbus 2066, 4460 MB Goes
Kerkrentmeesters:  Postbus 2066, 4460 MB Goes
Overige adressen klik hier

Stacks Image 43

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.