Nieuwsbrief Zondag 4 september

Startdienst!
 
Op reis en op zoek naar inspiratie…..
Ga je mee?Onder deze titel worden er vier avonden georganiseerd in het Geerteshuis in Kloetinge.                                                                         De reis betreft vier avonden waar we aan de hand van een Bijbelverhaal ons inleven en in gesprek gaan met de reizigers die we in dat verhaal ontmoeten. We lopen op hun pad, we stellen dezelfde vragen, we aarzelen, zijn overmoedig of enthousiast. En we gaan in dialoog met elkaar.
De begeleiding van de avonden is in handen van Rens Stobbelaar, geestelijk verzorger en begeleider van retraites.
Data: Vier woensdagavonden in 2022:  14 september / 12 oktober / 9 november / 7 december                                                      Van 19.30 – 21.30 in het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13 in Kloetinge
Aanmelding bij John Nieuwenhuize via de mail: johnnieuwenhuize@hotmail.com
 

voorganger: ds. Janneke Herweijer
ouderling van dienst: Willem Jan Duininck
diaken van dienst: Elly Vermeulen
lector: Jannie de Witte
organist: Danny de Feijter
koster: Jan Kees Nieuwdorp
beamer: Joan van der Velden
 
 
 Nieuwsbrief/liturgie zondag  4 september 2022
  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST
 
·     Preludium:
·
     Welkom.
·
     Zingen: Lied 326: 1, 2 en 4  Van ver, van oudsher aangereikt
·
     Drempelgebed.
·
     (We gaan staan)
·
     Bemoediging en Groet:
voorganger:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente:
        die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorganger:      die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente:        en niet loslaat wat Zijn hand begon.
voorganger:
       Genade zij u en vrede van God onze Vader
                             en van Jezus Christus, onze Heer                                                      
gemeente:        Amen.
(We gaan zitten)
 
·     Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u
·
     Zingen: Lied 150a  Geprezen zij God! Gij engelenkoor
 
DIENST VAN HET WOORD.
·     Gebed.
·
     Moment voor de kinderen
·
     Lezing: Deuteronomium 30: 15-20 (lector)
·
     Zingen: Lied 316  Het woord dat u ten leven riep
·
     Lezing: Lucas 14: 25-33 (lector)
·
     Zingen: Lied 843  Wat te kiezen, leven, dood
·
     Overweging.
·
     Orgelspel
·     Zingen: Lied 313:1, 2 en 4  Een rijke schat van wijsheid
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.
Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor:
KIA-Myanmar. Het gaat om een volwaardige plek voor mensen met een beperking. Gezinnen in Myanmar, met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk In Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training  over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.
·     Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)
·     Slotlied: Lied 487 (LBK) 1 en 3
De Heer heeft mij gezien en onverwacht         Gij geeft het uw beminden in de slaap
Ben ik opnieuw geboren en getogen.                Gij zaait uw naam in onze diepste dromen
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht         Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
Gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.          Zoals de regen neerdaalt in de bomen
Zo komt Hij steeds met stille overmacht            Zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen      Zo zult Gij uw beminden overkomen
 
 
·     Zegen

 
·     Postludium
 
Komende zondag, 11 september, is onze voorganger ds. A. Jobsen uit Goes
Agenda
Di.  6 sept. 10.00 u pastoraatsgroep Geerteshuis
Di.  6 sept. 19.30 u vergadering kerkenraad      
Do. 8 sept. 20-00 u vergadering Hart& Ziel    
 
Diaconie
Namens de diaconie sturen we een gift voor de nood in Pakistan.
U kan dit zelf natuurlijk ook doen.
Via rekening :NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Pakistan.
 
Hart & Ziel
Vanaf de zomer is John Nieuwenhuize toe getreden tot de pioniersgroep Hart & Ziel. In het voorjaar heeft John  belijdenis gedaan van zijn geloof,
in dezelfde dienst waarin dochter Nora gedoopt werd. We wensen John
veel succes bij zijn werk voor de pioniersgroep.
 
 
 

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.