Kerk open

Kerk Open
Ingaande juni 2020 gaan we op woensdagmiddag en zaterdagmiddag open tussen 13:30 en 16:00 uur voor gebed, bezinning en gesprek. Mensen kunnen een kaarsje branden en er is koffie of thee.
Er zijn gidsen om toelichting over de kerk en het gebruik van de kerk te geven
Kloetinge: van parochie tot gemeente rond de Geerteskerk
tentoonstelling-026-300x225In verband met de herdenking “500 jaar Protestant” was er in de Kloetingse Geerteskerk een expositie over “voor en na de Reformatie”. De zogenaamde beeldenstorm is blijkbaar” zachtaardig” omgegaan met het kerkgebouw. Opmerkelijk zijn er nog een aantal sporen van de Rooms Katholieke eredienst te vinden zoals gewijde altaarstenen, apostelbeelden, een sacrament nis, misbel en een wijwaterbakje bij de ingang.  Boven het voormalige altaar in het koor is in de nok van het dak een unieke afbeelding te zien van het Lam Gods. lam-Gods-4-300x227
De laatste pastoor stond rond 1580 in zijn parochie; na de komst van de watergeuzen en ontzetting van Goes kwam de eerste predikant Damman in 1584. In die periode kwam de nadruk te liggen op de eenvoudige eredienst waarin alleen het Woord centraal stond. statenbijbelZo zijn er oude bijbels te zien, zoals die eeuwen daarna in Kloetinge gebruikt zijn. Van Latijnse koorzang naar begeleiding van de gemeente door een voorzanger en later het orgel. Muziek waarbij J.S. Bach een belangrijke rol heeft gespeeld.  Door de eeuwen heen ontstonden tientallen liedbundels in de gewone taal.  Van dit alles geeft deze expositie een mooi inzicht.
KERKENPAD KERK OPEN: De Geerteskerk is onderdeel van een KERKENPAD ROUTE, die 12 jaar geleden is opgezet en waaraan nu 10 kerken in Zuid-Beveland meedoen. Er liggen foldertjes met de route op de leestafel onder de toren in de kerk. De folder van 2019 is ook te vinden op de website via deze link kerkenpad De routekaart is te vinden via deze link routekaart
 
Wilt u met meerdere mensen, als groep bv. met een reünie, de kerk bezoeken, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met dhr G.Kingma Tel: 0113- 215 672. U bent van harte welkom.

Geerteskerk in Kloetinge het fraaie cultuurrijke dorp bij Goes. passieEen oud kerkgebouw bezoeken, waarom zou u dat doen? Als dat kerkgebouw van een bijzondere schoonheid is en een rijke geschiedenis heeft, dan is daartoe toch alle reden?
Daarbij ligt dat kerkgebouw middenin een gaaf dorp, met een vierkant Marktveld en een rond Geertesplein. Het centrum van het dorp is niet voor niets aangewezen als beschermd dorpsgezicht in het kader van de monumentenwet.
De Geerteskerk van Kloetinge, een bezoek meer dan waard. Wij geven u een heel korte schets van wat u aan historie en schoons in het kerkgebouw aantreft.
Eerst maar een paar jaartallen, die globaal aangeven, dat sprake is van een respectabele leeftijd: 1300 bouw Noorderkoor 1400 bouw middenschip 1500 bouw van de toren
Over elk nu enige bijzonderheden om u een eerste indruk te geven.
IQ052312-2007-225x300Het Hoofdkoor en het Noorderkoor (het Onze Lieve Vrouwe Koor) kwamen gereed tussen 1275 en 1300. Het Noorderkoor kreeg rond 1500 een ziende bekapping! Meerdere bijzonderheden van het Noorderkoor zijn te melden bij uw bezoek, maar we noemen nu nog het bijzondere venster in de noordgevel met zijn eigen interessante geschiedenis en de twee scheidbogen naar het Hoofdkoor.
Het Hoofdkoor heeft nog de originele kap, het Sacramentshuisje, de fraaie grafzerken, de bel met de klepel en de hoge glas-in-lood ramen. In de top het triomferende Lam. Vanzelfsprekend stond er vóór de reformatie het hoofdaltaar.
Dan het middenschip en de transepten, gebouwd tussen 1400 en 1440. U ziet er de preekstoel uit 1604, u ziet de fraaie beschilderde kap, gesjabloneerd in 1899. Hoewel oorspronkelijk niet zo bedoeld is de kerk éénbeukig geworden met een groot tongewelf. U kunt apostelbeeldjes zien en fratskoppen. U ziet Herenbanken uit 1624 en 1770, de oudste (de Wetsbank) voor de burgemeester en de schepenen en de andere is die van de Ambachtsheerlijkheid Kloetinge. Verder zijn er ook drie koperen gegoten kroonluchters.
10070009Y-300x225Het orgel is eveneens een aparte vermelding waard. Het dateert uit 1787. Het is gebouwd door Hendrik Hess. Het mooie Rococo-orgel heeft in 1975 een restauratie ondergaan en is toen teruggebracht in de oorspronkelijke klankkleur.
En dan tenslotte de toren, gebouwd omstreeks 1450 – 1500. De toren heeft onlangs nog een onderhoudsrestauratie ondergaan en daarmee is ook dit juweel weer beeldbepalend voor ons dorp.
Onze gidsen nodigen u gaarne uit voor een bezoek aan de kerk. Zij staan voor u klaar. Bezoek ook ons fraaie dorp dat een middeleeuwse sfeer uitademt.
Voor nadere informatie en voor groepsrondleidingen kunt u contact opnemen met Dhr. G. Kingma, Marktveld 10, 4481 BH Kloetinge, tel: (0113) 215 672.
Vrienden in het voorbijgaan.
U, die in deze kerk komt, omdat ze mooi is, herinner u, dat zij een plaats is van bezinning, een plaats van samenzijn en van het Woord en bezie, met uw ogen en met uw hart, de schoonheid van dit mensenwerk gemaakt voor de Eeuwige, voor God.
Dat dit bezoek u bij mag blijven als een moment van vrede.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.